Läget på de allmänna vägarna är stabilt efter stormen Alfrida. Men läget kan förvärras om det kommer stora mängder blötsnö, varnar landskapsregeringen.

Landskapsregeringen skriver i ett pressmeddelande att de allmänna vägarna (landsvägar, bygdevägar och kommunalvägar, till den del kommunerna inkommit med info) är stabilt, även om det finns faror i vägområdet och dess närhet.

Läget kan dock drastiskt ändras om det kommer stora mängder blötsnö.

Bitvis kan det vara halt. Eventuell snö och kallare temperaturer gör väglaget halare. LR uppmanar att man kör försiktigt.

Se också upp för hängande kablar. Dessa kan tyngas ned ytterligare av blötsnö.

Fortfarande är många arbetslag som både röjer och reparerar ledningar ute på vägarna. Kör försiktigt i närheten av dessa arbeten. Röjning av huvudvägarnas vägområden fortsätter och en inventering av lågt hängande kablar har gjorts.

Föräldrar uppmanas att fortsättningsvis följa sina barn till skolskjutsar eftersom det kan finnas kablar och träd vid uppsamlingsplatserna.

Kommunalvägarna

Mariehamn: Läget är stabilt. Alla vägar fungerar normalt. Röjningsarbete kan fortfarande pågå på gc-vägar samt på gång- och motionsstigar.

Jomala: Begränsad framkomlighet på Norra Möckelövägen på grund av nedfallna träd och ledningar. Det finns dessutom mindre gc-vägar och gångvägar som inte är röjda. Röjning pågår längs kommunalvägar, byggnadsplanevägar och gc-vägar.

Lemland och Lumparland: Samtliga vägar ska vara farbara. Vägsyner pågår.

Geta: Samtliga kommunalvägar är framkomliga, men se upp för eventuella lågt hängande elledningar och avsågade träd intill vägarna.

Hammarland: Vägsyner pågår.

Finström: Trafikhinder på Markusbölevägen. Ett träd är intrasslat i elledningarna. Detta påverkar skolskjutsen, så i stället för att köra längs Markusbölevägen till Breidan får bussen köra längs Svartsmaravägen, köra in till Breidan för att hämta upp elever och sedan vidare på Svartsmaravägen igen. Eleverna har samma uppsamlingsställe som vanligt. Vägsyner pågår.

Saltvik: Alla kommunalvägar är röjda och framkomliga, vägbelysningen fungerar i de områden det finns ström. Av säkerhetsskäl har två ordinarie upphämtningsställen för skolskjutsar organiserats om. Berörda är kontaktade.

Privata vägar

LR uppmanar privata väghållare att se till att deras vägar är framkomliga för snöröjningsfordon.

Skärgårdstrafiken

Skärgårdstrafiken trafikerar utan störningar.

Kommentarer

Viking Line stänger resebutiken i Cityterminalen i Stockholm. Det skriver rederiet i ett pressmeddelande.

”Genuint åländskt” är ledordet för Obunden samlings valprogram.
– Vi bör slå vakt om det som präglar oss och jobba vidare med de grundläggande förutsättningar som Åland har, säger partiets ordförande Bert Häggblom.

Båda nya och gamla löften finns med i Moderaternas valprogram som presenterades i går. En utgångspunkt är enligt partiordförande Annette Holmberg-Jansson att bevara självstyrelsen och värna om det svenska språket. Ett livskraftigt samhälle är en annan.
– Vi vill ge företagare och samhället bättre möjligheter att växa.

Skjut upp i-valet om bristerna inte åtgärdats före den 9 oktober.
Det skriver Datainspektionen som granskat säkerheten i att rösta via internet i höstens val.
Enligt DI riskerar valhemligheten att äventyras.

Det har redan regnat mer i september än vad det gjorde under hela september i fjol. För potatisbönderna som innan den senaste veckans regn förutspådde riktigt goda skördar är läget nu nära kritiskt.
– Om det fortsätter så här kommer det bli väldigt mycket potatis kvar i marken, säger Jonas Lundberg, ordförande i Ålands potatisodlarförening.

På Viking Lines ms Mariella har matsvinnet minskat med 27 ton på fyra månader.

Åland Post byter namn på e-handelsverksamheten och öppnar verksamhet i Vanda. Planen är att först locka kunder i Finland för att därefter expandera i Skandinavien.

Veronica Thörnroos har förberett sig själv och sitt centerparti för att återta makten i landskapet i över ett år.
För fyra år sedan åkte Centern ur landskapsregeringen och var ett skadeskjutet parti, men nu finns revanschlustan.
–  Vi har blivit väldigt väl sammansvetsade det sista året som parti, säger Veronica Thörnroos.

När lagtingets debatt om upphandlingen av elhybridfärjan till Föglö fortsatte kom Axel Jonsson (ÅF) med en ny infallsvinkel. Han anser att fullmaktens tillkomst var bristfällig.
– Därför menar jag att upphandlingen strider mot lagtingsordningen.

Ålands radios styrelseordförande Mia Hanström (S) vidhåller att omorganiseringen i bolaget kommer att bli kostnadsneutral. Men något svar på vilka kostnader och inbesparingar förändringen medför ger hon inte.

2016 stals ett stort antal båtmotorer runt om på Åland. Enligt åklagaren låg minst två olika grupper bakom dem.
Åtta stölder och ett stöldförsök kan enligt åklagaren kopplas till två män som stod inför rätta i går. De hävdar båda att de endast var medhjälpare till vissa av stölderna.
De pekar ut varandra som den som var mest aktiv.

Ålänningarna besökte i genomsnitt Ålands hälso- och sjukvård sju gånger under fjolåret. 4.300 patienter var inskrivna på vårdavdelningarna under året.

Facebookgruppen Ålands köp & sälj stängdes ner av Facebook i går. Enligt gruppens administratör Nickann Mattsson är anledningen att försäljning av djur förekommit på sidan.

Fler nyheter