Läget på de allmänna vägarna är stabilt efter stormen Alfrida. Men läget kan förvärras om det kommer stora mängder blötsnö, varnar landskapsregeringen.

Landskapsregeringen skriver i ett pressmeddelande att de allmänna vägarna (landsvägar, bygdevägar och kommunalvägar, till den del kommunerna inkommit med info) är stabilt, även om det finns faror i vägområdet och dess närhet.

Läget kan dock drastiskt ändras om det kommer stora mängder blötsnö.

Bitvis kan det vara halt. Eventuell snö och kallare temperaturer gör väglaget halare. LR uppmanar att man kör försiktigt.

Se också upp för hängande kablar. Dessa kan tyngas ned ytterligare av blötsnö.

Fortfarande är många arbetslag som både röjer och reparerar ledningar ute på vägarna. Kör försiktigt i närheten av dessa arbeten. Röjning av huvudvägarnas vägområden fortsätter och en inventering av lågt hängande kablar har gjorts.

Föräldrar uppmanas att fortsättningsvis följa sina barn till skolskjutsar eftersom det kan finnas kablar och träd vid uppsamlingsplatserna.

Kommunalvägarna

Mariehamn: Läget är stabilt. Alla vägar fungerar normalt. Röjningsarbete kan fortfarande pågå på gc-vägar samt på gång- och motionsstigar.

Jomala: Begränsad framkomlighet på Norra Möckelövägen på grund av nedfallna träd och ledningar. Det finns dessutom mindre gc-vägar och gångvägar som inte är röjda. Röjning pågår längs kommunalvägar, byggnadsplanevägar och gc-vägar.

Lemland och Lumparland: Samtliga vägar ska vara farbara. Vägsyner pågår.

Geta: Samtliga kommunalvägar är framkomliga, men se upp för eventuella lågt hängande elledningar och avsågade träd intill vägarna.

Hammarland: Vägsyner pågår.

Finström: Trafikhinder på Markusbölevägen. Ett träd är intrasslat i elledningarna. Detta påverkar skolskjutsen, så i stället för att köra längs Markusbölevägen till Breidan får bussen köra längs Svartsmaravägen, köra in till Breidan för att hämta upp elever och sedan vidare på Svartsmaravägen igen. Eleverna har samma uppsamlingsställe som vanligt. Vägsyner pågår.

Saltvik: Alla kommunalvägar är röjda och framkomliga, vägbelysningen fungerar i de områden det finns ström. Av säkerhetsskäl har två ordinarie upphämtningsställen för skolskjutsar organiserats om. Berörda är kontaktade.

Privata vägar

LR uppmanar privata väghållare att se till att deras vägar är framkomliga för snöröjningsfordon.

Skärgårdstrafiken

Skärgårdstrafiken trafikerar utan störningar.

Kommentarer

En radhuslänga började brinna på söndagseftermiddagen på Lövvägen i Godby. Flera kårer kämpade med branden och vid sjutiden på kvällen var branden under kontroll.

Tre person greps under lördagsnatten på basen av polislagen efter att ha betett sig stökigt på ett utskänkningsställe i Mariehamn.

Senast till hösten vill Saltviks kommunstyrelse kunna ta ställning till vilken entreprenör som ska bygga om Sunnanberg vårdhem.

Jägare från Finström och Geta sköt på lördagsförmiddagen en vildsvinsgalt i Höckböle, Geta. Bara kilometer från den plats man för några veckor sedan sköt ett annat vildsvin.

En person kritiserar Ålands polismyndighet för oskäligt dröjsmål i ett klagomål till justitiekanslerämbetet.
Landskapsregeringen svarar att personens ärende hos polisen har avancerat, trots sjukskrivningar.

Linfärjan i Ängösund var under fredagsmorgonen bara 15 meter från att kollidera med ett brittiskt styckegodsfartyg på väg mot Gävle. Incidenten inträffade när föraren på Ängösundsfärjan lade ut från Norrboda utan att uppmärksamma fartyget som var på väg genom farleden.
– Den mänskliga faktorn är orsaken, säger Jan-Erik Lindman, drift- och personalansvarig på J&L Shipping.

En man som åtalas för 25 olika brott medger vissa av dem och bestrider andra. Händelserna ägde rum under drygt tio veckor i höstas.
Åklagaren yrkar att mannens tidigare brottslighet ska leda till skärpt straff.

Åsa Ceder, tidigare vd för Pensions-Alandia, lämnar försäkringsbolaget.
– Beslutet är Alandias, men jag ser fram emot nya utmaningar, säger Åsa Ceder.

Ängösundsfärjan och ett brittiskt styckegodsfartyg var i morse vid 9-tiden nära att kollidera.

Styrelsen för ÅMHM kräver att få ta en aktiv del i rekryteringen av nästa myndighetschef.

– Vi kan anställa all annan personal utom chefen, som anställs av landskapsregeringen, säger styrelseordförande Karl-Erik Williams.

Ålands bildningsförbunds styrelse har polisanmält verksamhetsledaren Mikael Erickson.
– Vi skickar ut mer information under dagen, säger styrelsemedlemmen Berit Lindholm på fredagsmorgonen.

Båda Ålands skogsbolag, Ålands skogsindustrier och SkogAx, förstärks av utländska avverkningsgrupper för att kunna möta behovet av avverkning efter stormen Alfrida. Samtidigt säger man att kapacitet finns för att hantera volymerna.
– Med de resurser vi samlat ihop kommer vi att avverka ungefär 300.000 kubikmeter i år. Det är en avsevärd ökning från tidigare år, säger Ålands skogsindustriers vd Joakim Blom.

I dag finns 76 demensvårdsplatser på Åland. Nästa år kommer 428 ålänningar att behöva dygnet runt-tillsyn på grund av demens.
Därför vill Oasen boende- och vårdcenter bli ett centrum för minnessjukdomar.
– Behovet är enormt, säger styrelseordförande Gyrid Högman.

Fler nyheter