Kommentarer

Och FS link skall inhåva den

Och FS link skall inhåva den där vinsten när skattebetalarna betalat bygget? Från norra Föglö en tunnel till Sottunga och från Östra Föglö en tunnel till Kökar. Det blir mycket pengar i vinst det. Kumlinge och Brändö kan fortsätta åka båt. Det finns inga lika driftiga personer där.

Det är skattebetalarna som

Det är skattebetalarna som gör den största vinsten då en hamn på östra Föglö sänker kostnaderna med 4-5 miljoner euro per år. En dylik affär sker enligt lagen om offentlig upphandling vilket innebär att konkurrensen kommer vara hård då det finns många bolag Europa som är intresserade av att bjuda på detta projekt.

Europas förmodligen mest

Europas förmodligen mest erfarna bolag Sintef vad gäller landsvägstunnlar under vatten har kostnadsberäknat tunneln baserat på kunskap från bl a från de 40 undervattenstunnlar som byggts sedan början av 1980-talet i norden och de tiotal undervattenstunnlar som byggs i Norden just nu. Skanskas OPS-modeller och kalkyler har legat till grund för beräkningarna och desamma har verifierat att siffrorna stämmer. Geomap och Geovista har analyserat berggrunden osv.

De två tunnlarna som för

De två tunnlarna som för tillfället byggs på Färöarna byggs av ett aktiebolag som får 54 miljoner euro i i finansiering från Färöarnas motsvarighet till vår Landskapsergering. Resten av investeringen finansieras genom lån från internationella pensionsförsäkringsbolag. Idag kostar det 2,70 t/r att köra genom tunnlarna om man köper 20 resors pass och 13 euro tur och retur om köper en enkelbiljett. Långtradare kostar 13 euro t/r med 20 resors pass.

Sidor

”Släpp inte in män från länder med usel kvinnosyn”. Det åländska valåret inleds med ett riktigt bottennapp levererat, faktiskt rätt otippat, av Runar Karlsson (C).

Centerns Runar Karlsson och undertecknad har totalt olika syn på hur Ålands ekonomi ska skötas, eller hur kommunstrukturen på Åland bör se ut. Tyvärr har Runar Karlsson och jag även helt olika människosyn.

Det är glädjande att får stöd av Ålands framtid i frågan om behovet av skolcoacher i våra grundskolor. Mariehamns stad har redan tagit steget och anställt två skolcoacher.

Stormen Alfrida har lämnat stor förödelse efter sig i skogen. Skadorna på skogen är enorma och det handlar om flera årsavverknigar som stormen har fällt. För Åland är detta en naturkatastrof.

I en insändare i fredagens tidning föreslår Sara Kemetter (S) att Mariehamns stad anställer åtminstone en skolcoach per skola. Motivet är att stödja eleverna till en god social samvaro i skolan och stävja mobbning.

Jag håller helt med ordförande för äldrerådet och alla som kommenterat på nätet att skatt på pension är högre än på löneinkomst.

Bra när det går att skörda många vinster från en insats. Att se till att stadens fina gång- och cykelvägar är säkra och farbara i största möjliga mån året runt skulle generera många vinster, inte minst ekonomiska.

Läser med oro utvecklingen inom äldreomsorgen i Mariehamns stad. Lördagens insändare från Barbro Sundback och särskilt från närvårdare inom staden säger mycket.

Stort tack till alla som så väl städat upp vägar och diken efter stormen Alfridas härjningar.

Jag älskar politik. Helst på landskapsnivå! Just nu handlar det mesta om stormen Alfrida, av förståeliga skäl, men jag tänkte att vi skulle glömma den en stund. Jag vet nämligen resultatet i det kommande lagtingsvalet.

Både Mia Hanströms, styrelseordförande för Ålands radio och tv och vd Agneta Mattssons bortförklaringar, när det gäller schabblet med den icke fungerande reservkraften, i Smedsböle, visar att de inte är kompetenta för sin uppgift att ansvara för r

Angående planerna på att skrota kraftverket och bygga kontor i stället. Man vet aldrig vad som händer politiskt i framtiden med till exempel Ryssland, Sverige, Finland och Europa när det är så oroligt i världen.

Ålands penningautomatförening grundades den 31 oktober 1966, spelverksamheten började 1967.

Fler insändare