Hela denna sida är en annons

Är din revisor din bästa vän?

För många är en revisor bara en anonym person som en gång per år ska tillsändas en bunt med papper, skriva under dem och därefter skicka en faktura. Men rätt nyttjad kan revisorn bli både din och företagets stöttepelare och bästa vän.

Sedan årsskiftet finns revisionsbyrån BDO representerad på Åland med kontor på Norragatan. BDO är ett internationellt samarbetsnätverk av revisionsbyråer verksamt i hisnande 162 länder med över 74 000 experter. På Åland representeras BDO av Andreas Holmgård, revisor med över tio års erfarenhet och i grunden själv företagare.
– Jag kommer från en företagarfamilj inom bokföring och har en mångsidig erfarenhet av bolag i olika branscher och storlekar. Jag sitter även fortfarande i styrelsen och är engagerad i ett husteknikföretag med verksamhet i Finland och Sverige som även är underleverantör i bland annat Kina och USA, berättar Andreas.
– Erfarenheten av företagande är en bra grund att stå på som revisor. Det ger förståelse för mina kunders vardag och villkor.

Inom BDO handlar revision inte bara om företagets finansiella rapporter, utan också om att hjälpa till att driva verksamheten framåt. Andreas vill gärna ändra på bilden av revision som en lagstadgad och ganska trist plikt. Med revisionen som bas kan man både minimera framtida risker, hitta möjligheter till förbättring och öka lönsamheten. I sin bok ”Min hemlighet” skriver hotellmagnaten och fastighetsgurun Petter Stordalen att rätt revisor, tillsammans med rätt administratör, är något av det första företagaren behöver välja. Stordalen jämför revisorns roll i små företag med en ekonomiavdelning:
"Engagera dem i dina planer. De bör vara engagerade, söka lösningar åt dig och ha kontroll över alla dina kontrakt och avtal".
– Revisorn ska inte vara endast en kostnad. Rätt person på posten fungerar som ett bollplank för företagsledningen och ett viktigt verktyg i strategiska processer för utveckling och framgång, säger Andreas.
– Revisorn ska kunna lösa problem som du inte visste att du hade och sen förklara saken för dig på ett sätt som du förstår. När vi får vara med dig från start till mål skapar vi allra mest affärsnytta.

 

Tänk på detta då du väljer revisor

Ska du välja en enskild person eller en byrå? En byrå innebär långsiktighet, stabilitet, samlad kompetens, trovärdighet och flexibilitet.

Har revisorn/revisionsbyrån erfarenhet av din bransch?

Stämmer personkemin mellan dig och revisorn?

Är din revisor engagerad och tänker utanför lådan?

Finns revisorn nära dig så att ni kan träffas?