Våra husdjur utkommer 31 oktober

Husdjur är ett kärt ämne hos oss på Ålandstidningen och på Åland generellt. De väntar hemma på oss och visar sin glädje när vi öppnar dörren (åtminstone en del). De finns med oss i olika skeden av livet och i olika aktiviteter. Redaktionellt har vi även genom åren sett att nyheter om djur och husdjur står ålänningen nära om hjärtat. Därför har vi nu planerat in ett helt nytt redaktionellt tema med fokus på VÅRA HUSDJUR.

Som annonsör gynnas du av temat då du syns i en miljö som kopplar an eller tangerar dina produkter eller tjänster. Läsarna har samtidigt fördelen av att få ett ämne paketerat både med redaktionellt innehåll och relevanta annonsbudskap. Ett tema uppmärksammas och som annonsör får du:

  • En bilaga som sticker ut

  • Sammanhang som är relevant och aktuellt för läsaren

  • Sammanhang som kopplar an till dina produkter/tjänster

Ett tema har alltid en förutbestämd sidplanering och därför är annonsytorna begränsade. Passa på att säkra din plats redan idag!

Priser & format
Helsida (254x365mm) 1 190,00€
Halvsida (254x180mm/125x365mm) 690,00€
Kvartssida (125x180mm) 390,00€
Åttondelssida (125x85mm) 229,00€
Limpa på ingångssida (254x60mm) - ENDAST 1 PLATS 320,00€

Bokningar och materialstopp senast senast tre (3) vardagar innan utgivning

Kontakta din säljare eller mejla oss på bokning@alandstidningen.ax