NYHETSMEDIA STARKAST NÄR MAN MÄTER EFFEKTEN AV DISPLAYANNONSERING

GroupM har fortsatt studierna av effekten av annonsering i nyhetsmedier. Resultaten visar att nyhetsmedia-kontext både driver konvertering och varumärke i mycket högre utsträckning än övriga kontexter. På Ålandstidningen har vi även sett en kraftig ökning av den digitala affären de senaste 12 månaderna. Hör av dig till säljteamet så berättar hjälper vi dig att hitta bra kombinationer av print och digitalt för din kampanj.