Med en egen tidning i tidningen når du nya kunder

Vill du nå nya kunder med en egen tidning som sticker ut och skapar uppmärksamhet? Med Ålandstidningens koncept TIDNING i TIDNINGEN bygger du ditt varumärke och når ut till en etablerad läsarskara på i snitt 17 900 läsare dagligen. Vi bygger innehållet tillsammans med dig och du kan välja att lägga all produktion så som bild, text och layout hos oss eller så har du redan tillgång till material vilket gör att vi kan hålla nere dina kostnader. Distribution ingår alltid i priset. Vi kan även hjälpa dig med distribution i digitala kanaler.

Nu kan du dessutom få en egen bläddringsbar digital bilaga. Se t.ex. Ålands Golfklubbs tävlingsbilaga här

Kontakta Försäljningschef Jocke Nyberg för mera uppgifter