Äntligen tema: RESA

Det har gått över tre år sedan Ålandstidningen bjöd på en av sina mest populära teman. Nu är det dags igen. Den 24 oktober är det dags för TEMA: RESA. Här kan du vara med och visa upp dina tjänster och produkter som kopplar an till resandet. Väskor, solkrämer, mediciner, vaccinationer, försäkringar, destinationer, upplevelser, hemesteralternativ, kläder, it-utrustning, you name it.

Som annonsör gynnas du av temat då du syns i en miljö som kopplar an eller tangerar dina produkter eller tjänster. Läsarna har samtidigt fördelen av att få ett ämne paketerat både med redaktionellt innehåll och relevanta annonsbudskap. Ett tema uppmärksammas helt enkelt och som annonsör får du:

  • En bilaga som sticker ut

  • Ett sammanhang som är relevant och aktuellt för läsaren

  • Ett sammanhang som kopplar an till dina produkter/tjänster

Ett tema har alltid en förutbestämd sidplanering och därför är annonsytorna begränsade. Passa på att säkra din plats redan idag!

Priser & format
Helsida (254x365mm) 1 190,00€
Halvsida (254x180mm/125x365mm) 690,00€
Kvartssida (125x180mm) 390,00€
Åttondelssida (125x85mm) 229,00€
Limpa på ingångssida (254x60mm) - ENDAST 1 PLATS 320,00€

Bokningar och materialstopp senast senast tre (3) vardagar innan utgivning

Kontakta din säljare eller mejla oss på bokning@alandstidningen.ax