Hela denna sida är en annons

Hela skogen under samma tak

Sedan drygt ett år är Ålands Skogsägarförbund, Carl Rundberg Ab och Ab Skogen sammanslagna i ett enda bolag. Det nya bolaget Ålands Skogsindustrier Ab har nu hittat sin form och vill gärna öka produktionen.
– Det finns mycket skog som behöver avverkas på Åland och vi vill gärna komma upp i volym, säger vd Joakim Blom.

Att slå samman aktörerna på den åländska skogsmarknaden har varit på tapeten länge. Många insåg för länge sedan att Åland är för litet för två konkurrerande sågverk, men att komma fram till en lösning som alla parter kunde vara nöjda med blev en komplicerad process som pågick i tre år. I fas ett delades Ålands Skogsägarförbund upp i två andelslag – Ålands Skogsägare och Ålands Skogsindustrier. Fas två innebar att andelslaget Ålands Skogsindustrier ombildades till aktiebolag, och i fas tre fusionerades det nya Ålands Skogsindustrier Ab med Ab Skogen och tog över vissa tillgångar och skulder från Carl Rundberg Ab. Carl Rundberg genomgick nämligen också inför sammanslagningen en delning och kvar finns nu tre bolag – Ålands Skogsindustrier Ab samt holdingbolagen Ålands Skogsägare och det nybildade Carl Rundberg Ab.
– Vi har tagit två tungrodda bolag och skapat ett nytt, lättrörligt och slimmat Ålands Skogsindustrier. Och de två kvarvarande satellitbolagen hanterar numera alla andra tillgångar än de rent skogsindustriella, förklarar Joakim Blom.

Sågverk som kompletterar varandra
Efter fusionen och ett år av att landa i verksamheten står Ålands Skogsindustrier Ab starkare än någonsin i en bransch där konkurrensen numera är global. I bolaget finns numera ett renseri, två sågverk, två impregneringsanläggningar och två hyvlerier. Är det verkligen nödvändigt att ha dubbelt av så mycket, frågar sig förstås den skeptiske.
– Faktum är att de två anläggningarna kompletterar och drar nytta av varandra på ett helt nytt sätt som inte var möjligt tidigare. Det finns klara fördelar för bolaget att ha bägge igång, förklarar Joakim Blom.
– I Godby har vi en klentimmeranläggning där vi sågar all stock som är under 22 centimeter i diameter. I Önningeby sågar vi allt som är över 22. På grund av utrymmesbrist fraktas ungefär hälften av det vi sågar i Önningeby dessutom till Godby för torkning och paketering.
Man producerar också ett visst specialsortiment vid de olika enheterna.
– I Godby sågar vi mycket råspont och producerar grundmålad ytterpanel. I Önningeby finns en viss övervikt mot impregnerat trallvirke.

Efterlyser mer avverkning
Joakim Blom skulle gärna se en ökad aktivitet hos de åländska skogsägarna.
– Idag tar vi ut 210 000 kubikmeter per år i bolaget, men den totala tillväxten är 400 000 kubik och och det hållbart maximala uttaget ligger på 320 000 kubik. Det finns mycket skog som behöver avverkas och vi på Ålands Skogsindustrier vill gärna komma upp i volym. Om vi avverkar mer kan vi öka såväl sysselsättningen i branschen som lönsamheten för skogsägarna och näringen.
Den ökade produktionsvolymen gör också att Ålands Skogsindustrier vågar sikta på nya investeringar.
– Ett av de stora finska skogsbolagen har aviserat att 25 procent av deras virkesaffärer numera sker elektroniskt. Det är en enorm skillnad på en marknad där siffran för bara något år sedan var noll. Som en liten aktör vågar man inte göra sådana investeringar i digitala lösningar och betalningssystem, men nu kan vi fundera på sådant även hos oss, säger Joakim Blom.

Att slå samman aktörerna på den åländska skogsmarknaden har varit på tapeten länge. Många insåg för länge sedan att Åland är för litet för två konkurrerande sågverk, men att komma fram till en lösning som alla parter kunde vara nöjda med blev en komplicerad process som pågick i tre år. I fas ett delades Ålands Skogsägarförbund upp i två andelslag – Ålands Skogsägare och Ålands Skogsindustrier. Fas två innebar att andelslaget Ålands Skogsindustrier ombildades till aktiebolag, och i fas tre fusionerades det nya Ålands Skogsindustrier Ab med Ab Skogen och tog över vissa tillgångar och skulder från Carl Rundberg Ab. Carl Rundberg genomgick nämligen också inför sammanslagningen en delning och kvar finns nu tre bolag – Ålands Skogsindustrier Ab samt holdingbolagen Ålands Skogsägare och det nybildade Carl Rundberg Ab.
– Vi har tagit två tungrodda bolag och skapat ett nytt, lättrörligt och slimmat Ålands Skogsindustrier. Och de två kvarvarande satellitbolagen hanterar numera alla andra tillgångar än de rent skogsindustriella, förklarar Joakim Blom.

Sågverk som kompletterar varandra
Efter fusionen och ett år av att landa i verksamheten står Ålands Skogsindustrier Ab starkare än någonsin i en bransch där konkurrensen numera är global. I bolaget finns numera ett renseri, två sågverk, två impregneringsanläggningar och två hyvlerier. Är det verkligen nödvändigt att ha dubbelt av så mycket, frågar sig förstås den skeptiske.
– Faktum är att de två anläggningarna kompletterar och drar nytta av varandra på ett helt nytt sätt som inte var möjligt tidigare. Det finns klara fördelar för bolaget att ha bägge igång, förklarar Joakim Blom.
– I Godby har vi en klentimmeranläggning där vi sågar all stock som är under 22 centimeter i diameter. I Önningeby sågar vi allt som är över 22. På grund av utrymmesbrist fraktas ungefär hälften av det vi sågar i Önningeby dessutom till Godby för torkning och paketering.
Man producerar också ett visst specialsortiment vid de olika enheterna.
– I Godby sågar vi mycket råspont och producerar grundmålad ytterpanel. I Önningeby finns en viss övervikt mot impregnerat trallvirke.

Efterlyser mer avverkning
Joakim Blom skulle gärna se en ökad aktivitet hos de åländska skogsägarna.
– Idag tar vi ut 210 000 kubikmeter per år i bolaget, men den totala tillväxten är 400 000 kubik och och det hållbart maximala uttaget ligger på 320 000 kubik. Det finns mycket skog som behöver avverkas och vi på Ålands Skogsindustrier vill gärna komma upp i volym. Om vi avverkar mer kan vi öka såväl sysselsättningen i branschen som lönsamheten för skogsägarna och näringen.
Den ökade produktionsvolymen gör också att Ålands Skogsindustrier vågar sikta på nya investeringar.
– Ett av de stora finska skogsbolagen har aviserat att 25 procent av deras virkesaffärer numera sker elektroniskt. Det är en enorm skillnad på en marknad där siffran för bara något år sedan var noll. Som en liten aktör vågar man inte göra sådana investeringar i digitala lösningar och betalningssystem, men nu kan vi fundera på sådant även hos oss, säger Joakim Blom.

En ljus framtid
Och framtiden för skogsindustrin ser ljus ut, menar Joakim Blom.
– Den produkt som ökar mest är så kallat fluff som man fyller blöjor med. Vi människor blir äldre och äldre och behöver blöjor även senare i livet. Marknaden för kartong ökar ju mer vi skickar produkter runt världen. Vätskekartongen är ett miljövänligt alternativ till PET-flaskan, där arbetar man intensivt just nu för att hitta en lösning för kartongerna att kunna hålla kolsyra. Och så har vi viskosen, en skogsprodukt som är en god och hållbar ersättare för den extremt vattenkrävande bomullen i textilbranschen, förklarar Joakim Blom.
Faktum är att världsmarknaden växer för alla produkter från skogen, utom finpapper och tidningspapper. Skogsbruket sysselsätter idag ungefär 120 personer på Åland. Inom utrikeshandeln står vi för 6,6 miljoner euro netto, alltså en mycket stor del av exportnäringen. Skogen och skogsbruket har redan idag stor betydelse för Åland och här finns dessutom potential för ytterligare ökning.

Och framtiden för skogsindustrin ser ljus ut, menar Joakim Blom.
– Den produkt som ökar mest är så kallat fluff som man fyller blöjor med. Vi människor blir äldre och äldre och behöver blöjor även senare i livet. Marknaden för kartong ökar ju mer vi skickar produkter runt världen. Vätskekartongen är ett miljövänligt alternativ till PET-flaskan, där arbetar man intensivt just nu för att hitta en lösning för kartongerna att kunna hålla kolsyra. Och så har vi viskosen, en skogsprodukt som är en god och hållbar ersättare för den extremt vattenkrävande bomullen i textilbranschen, förklarar Joakim Blom.
– Faktum är att världsmarknaden växer för alla produkter från skogen, utom finpapper och tidningspapper. Skogsbruket sysselsätter idag ungefär 120 personer på Åland. Inom utrikeshandeln står vi för 6,6 miljoner euro netto, alltså en mycket stor del av exportnäringen. Skogen och skogsbruket har redan idag stor betydelse för Åland och här finns dessutom potential för ytterligare ökning.

Ålands SkogsindustrierAnnons

Åländskt virke – en hållbar historia

Trä är ett levande byggnadsmaterial som beter sig olika beroende på hur och var det har växt. Vet du varför det åländska virket håller så hög klass? Här reder Ålands Skogsindustriers VD Joakim Blom ut begreppen.

Ålands SkogsindustrierAnnons

Vårdad skog ger dubbel avkastning

Skog är en minst sagt långsiktig investering men väl värd besväret. För om man vårdar sin skogsmark kan man faktiskt få ut det dubbla i rena pengar vid slutavverkning, jämfört med om man slarvar med röjning och gallring.