Hela denna sida är en annons

Åländskt virke – en hållbar historia

Trä är ett levande byggnadsmaterial som beter sig olika beroende på hur och var det har växt. Vet du varför det åländska virket håller så hög klass? Här reder Ålands Skogsindustriers VD Joakim Blom ut begreppen.

Trä är ett mångsidig och förnybart material med enorm potential för framtiden. Inte bara reglerar skogen koldioxidhalten i atmosfären, trä är även en råvara som är mycket intressant för textil- och förpackningsindustrin. Men det vi till vardags mest gör med trä är förstås att konstruera husen vi bor i.

Hur konstruktionsdugligt ett virke är beror mycket på hur stor del av årsringens bredd som består av sommarved, alltså den mörka delen av träet.
– Träden växer på höjden på våren och på bredden under sommar och tidig höst. Eftersom vattnet värmer upp höstklimatet på Åland så har vi en extra lång växtperiod och det här ger en högre andel mörkt trä i årsringen, förklarar Joakim Blom.
– Virke från Åland är därför bättre än virke från samma breddgrader i Finland och Sverige. Man kan jämföra det åländska virket med långsamväxande virke från Lappland, men vi når samma kvalitet på 60-80 år istället för på 130-140 år som norröver.
Det som skiljer den ljusa delen från den mörka av årsringen i träet är densiteten. Sommarveden väger ungefär tre gånger mer än vårveden mätt på torrt virke – 900 kilo per kubikmeter jämfört med 300. Den höga densiteten i sommarveden gör virket hårdare, mer hållfast och beständigt än virke med högre andel vårved. 

Åländskt virke har även en hög kärnandel, alltså den innersta delen av stammen som är död, vilken är hård och fylld av harts. Det här kan man tydligt se till exempel i impregnerat virke.
– Då man sågar en impregnerad planka och ser att impregneringsvätskan inte har trängt så långt in är det lätt att bli förskräckt och tänka att det är dålig kvalitet på behandlingen. Men egentligen är det tvärtom. Impregneringen kan helt enkelt inte tränga in i kärnan, och kärnvirket är naturligt rötbeständigt, säger Joakim Blom.
Ungefär hälften av den åländska produktionen går idag på export till både Sverige och andra delar av Europa. Den höga kvaliteten har gjort Ålandsvirket attraktivt, oberoende av goda eller dåliga tider.
– Vi har till exempel en kund i Belgien som har testat vårt osorterade virke och det visade sig att över 80 procent var lämpat för bärande konstruktion. Det normala från deras andra leverantörer ligger på 50 procent, säger Joakim Blom.

Dessutom är det förstås mest miljösmart att välja virke från Åland, inte bara på grund av kortare transporter utan även för att Ålands Skogsindustrier har både FSC® (FSC-C107402) och PEFC-certifikat – de två globalt sett mest betydande märkningarna för ansvarsfullt skogsbruk. Men det viktigaste är enligt Joakim Blom den långsiktighet som alltid har och alltid måste genomsyra skogsbruket.
– Ända sedan 1920-talet har man inom skogsbruket haft ett krav på återbeskogning. Man kan tycka att slutavverkade skogsområden ser fula ut, men bara några år senare så finns där ungskog igen. Om vi inte gör ett bra jobb med skogen idag så kan vi inte heller skörda bra skog i framtiden. Det här är helt naturligt inbyggt i vår vardag, vi är kanske bara lite dåliga för att slå oss på bröstet, säger Joakim Blom.

Ålands SkogsindustrierAnnons

Vårdad skog ger dubbel avkastning

Skog är en minst sagt långsiktig investering men väl värd besväret. För om man vårdar sin skogsmark kan man faktiskt få ut det dubbla i rena pengar vid slutavverkning, jämfört med om man slarvar med röjning och gallring.

Ålands SkogsindustrierAnnons

Hela skogen under samma tak

Sedan drygt ett år är Ålands Skogsägarförbund, Carl Rundberg Ab och Ab Skogen sammanslagna i ett enda bolag. Det nya bolaget Ålands Skogsindustrier Ab har nu hittat sin form och vill gärna öka produktionen.
– Det finns mycket skog som behöver avverkas på Åland och vi vill gärna komma upp i volym, säger vd Joakim Blom.