Socialvården på Åland – då är barnomsorgen inte inräknad – kostar i snitt 500 euro mer per år och ålänning än den gör i Finland.
Magnus Sandberg, direktör vid Ålands kommunförbund, har tagit fram siffror som jämför kommunernas kostnader på Åland och i Finland.
– Det är alltid lätt att skylla på kommunerna men sjuk- och hälsovården i landskapets regi är förhållandevis ännu dyrare, kostar över 1.100 euro mer per person och år på Åland, säger han.

Strax efter klockan 16.00 på måndagen kom ett larm om en gräsbrand i Lemböte, Lemland.

Maria Holm debuterade i en ny klass i fitnessporten under veckoslutet, body fitness. Det blev en fjärdeplats och det är hon nöjd med.

I god tid släpper den svenske komikern Johan Glans sin turnéplan för föreställningen ”World Tour of the World”. Han gästar Alandica i april – nästa år.

Landskapsregeringens planer på fem kommuner ställer en hel del på ända för Södra Ålands högstadiedistrikt.
– Vi behöver bygga ut Kyrkby högstadieskola men tappar vi Hammarlands och Eckerös elever bygger vi ut i onödan, säger Danne Sundman.

– Jag har inte gått till val på att tvångssammanslå kommunerna.
Så säger John Hilander (MSÅ), vice ordförande i kommunstyrelsen i Eckerö.

Nu svarar socialdemokraterna i Eckerö på hur de vill att kommunkartan på Åland ska se ut.
De föredrar en modell med tre kommuner: fasta Åland, skärgården och Mariehamn.

Under lördagseftermiddagen kom en anmälan om skadegörelse i Hammarland och polisen åkte till platsen. Ett fordon hade utsatts för stenkastning, skadorna dokumenterades och misstanke om skadegörelse utreds.

Emmaus bygg- och möbelretur vill köpa lokalerna som de i dag hyr på Skogshyddsvägen 7 i Norrböle.
– Det är ändamålsenliga lokaler som ligger bra till, säger verksamhetsledare Robert Jansson.

Trots blötsnö, blåst och kyla sprang omkring 100 barn Majblomsloppet i Geta under lördagen.

Centern vill se fler poliser på fältet och föreslår i en budgetmotion 80.000 euro för ändamålet. Partiet vill också ta bort pengarna för en utredare av ny kommunindelning och sänka anslaget för kortrutt.

Eckerö kommunfullmäktige motsätter sig landskapsregeringens (LR) förslag till kommunsammanslagningar.

Befälhavaren på ms Rosella döms för fartygsförseelse och underlåtenhet att se till att fartyget är sjövärdigt. Men han straffas inte för brottet.
Detta efter incidenten för drygt två år sedan när fartyget körde med öppet bogvisir i cirka 50 minuter.

En tidigare butikschef inom Viking Line döms till sju månaders fängelse för grov stöld och grovt bedrägeri.

Detta efter att han tillgripit 16 flaskor alkohol samt gjort ändringar i fartygets kassa- och lagersystem.

Fler nyheter