När man går till en privat läkarstation i Finland får man normalt sin FPA-ersättning direkt, men på Åland fungerar inte systemet. Nu kan dock problemet vara på väg att lösas.
– Målsättning är att det ska vara i skick den 1 mars, säger Carola Valkama, vd på Medimar.

Kommentarer

Hos "Tandläkarna" Norragatan

Hos "Tandläkarna" Norragatan 17 (privat mottagning märk väl), där har man som patient i ca. två år fått den statliga trösteslanten - "ersättningen" för att man inte belastar den tandvård man i princip redan har betalat i och med skatten - där, hos Tandläkarna, där får man sig till godo "trösteslanten" i samma ögonblick som man får räkningen för utförd tandvård ... sedan två år, som sagt. Hedervärt, synnerligen hedervärt! För enligt "nyhetsartikeln" ovan kan man verkligen undra, i vilket ide sover månne Medimar, Cityläkarna och Alandiabolagen ... kanske rent av i sällskap med dagens "nyhetsnäsa"? Ett epitet kännetecknande f.d. redaktionschef Anders Mattsson.

Nu svarar socialdemokraterna i Eckerö på hur de vill att kommunkartan på Åland ska se ut.
De föredrar en modell med tre kommuner: fasta Åland, skärgården och Mariehamn.

Under lördagseftermiddagen kom en anmälan om skadegörelse i Hammarland och polisen åkte till platsen. Ett fordon hade utsatts för stenkastning, skadorna dokumenterades och misstanke om skadegörelse utreds.

Emmaus bygg- och möbelretur vill köpa lokalerna som de i dag hyr på Skogshyddsvägen 7 i Norrböle.
– Det är ändamålsenliga lokaler som ligger bra till, säger verksamhetsledare Robert Jansson.

Trots blötsnö, blåst och kyla sprang omkring 100 barn Majblomsloppet i Geta under lördagen.

Centern vill se fler poliser på fältet och föreslår i en budgetmotion 80.000 euro för ändamålet. Partiet vill också ta bort pengarna för en utredare av ny kommunindelning och sänka anslaget för kortrutt.

Eckerö kommunfullmäktige motsätter sig landskapsregeringens (LR) förslag till kommunsammanslagningar.

Befälhavaren på ms Rosella döms för fartygsförseelse och underlåtenhet att se till att fartyget är sjövärdigt. Men han straffas inte för brottet.
Detta efter incidenten för drygt två år sedan när fartyget körde med öppet bogvisir i cirka 50 minuter.

En tidigare butikschef inom Viking Line döms till sju månaders fängelse för grov stöld och grovt bedrägeri.

Detta efter att han tillgripit 16 flaskor alkohol samt gjort ändringar i fartygets kassa- och lagersystem.

Spelbolaget Paf gör ett rörelseresultat på 15,8 miljoner euro 2016. Det är en försämring med 4,2 miljoner jämfört med året innan.

Stadsstyrelsen beslutade i går eftermiddag att Pommern får ett extra anslag på 250.000 euro. Detta efter omröstning då Sara Kemetter (S) motsatt sig stadsdirektörens förslag.
– Jag anser att då vi har tuffa ramar för alla våra andra nämnder så tycker jag att man ska strama till det här också, säger Sara Kemetter.

Marknadsföringen kommer att minska och kampanjer att bortprioriteras. Det var några av beskeden från Visit Ålands vd Lotta Berner-Sjölund till medlemmarna när föreningen höll sitt årsmöte i går.
– Vi kan inte jobba vidare som tidigare. Det kommer ta fem år innan vi är tillbaka där vi var innan, säger Lotta Berner-Sjölund.

Viking Lines vd Jan Hanses menar att han är besviken på resultatet för år 2016.
Dividenden per aktie blev 40 cent som föreslaget. Totalt 4,32 miljoner euro.
– Jag tycker att det går skapligt, säger bolagsstämmans äldsta deltagare Haword Mattsson, 97 år.

Chefläkare Jaana Lignell lämnar ÅHS. Det meddelade hon personalen under torsdagen. Chefläkaren har fått en tjänst på Södersjukhuset i Stockholm.

Fler nyheter