Nu går anhöriga och boende på Edlagården ut och kallar till möte angående framtiden. Detta med anledning av att stadens äldreomsorg inte kommer att betala hyra för Edlagårdens kök och samlingssal.
– Vart ska de boende ta vägen? Det sociala umgänget är otroligt viktigt, säger Carina Husell-Jakobsson, dotter till hyresgästen Gun Tibäck.

Styrelseordförande Astrid Olhagen avgår: Jag har misslyckats
Förbundet Ålands sjödagar gör återigen en förlust. En stor utgift i år är de pensionsavgifter som hänger kvar från föregående år - en utgift som styrelsen inte räknat med.
– Vi hade uppfattat att de avgifterna ingick i förra årets skuld, säger styrelsens ordförande Astrid Olhagen, som nu avgår.

Johan Kuylenstierna, chef för forskningsinstitutet SEI, är imponerad av den utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland som tagits fram.
– Man har på ett snyggt sätt kopplat ihop miljö och sociala dimensioner.

Rederiet Nordic Jetline/Nordic Coast Line, som bedriver trafik på tre åländska skärgårdslinjer, har personer i ledande ställning som även är i ledande ställning inom ett bolag i skatteparadiset Bahamas.
– Vi har från början varit öppna med att det här är en internationell koncern med verksamhet över hela världen, säger Nordic Coast Lines vd Oskar Berndtsson (bilden).

Nu inleds arbetet med att miljömärka åländska restauranger och kaféer inom ramen för Green key.
Tidigare har man fokuserat på logianläggningar som vänder sig till turister.

”Det verkar vara finansministern som styr sjukvårdspolitiken”. Så skriver Centern och De obundna i ett spörsmål i lagtinget om hälso- och sjukvården. De vill nu ha en strategi som säkrar vården.

Vems är ansvaret om en bil lämnas och överges längs de åländska landskaps- och kommunalvägarna? I Finland finns en lag som gör kommunen ansvarig att forsla bort bilen men på Åland saknas en motsvarande lag och ansvaret ligger i stället på bilägaren.
- Det är ett problem om bilägaren ignorerar bilen. Därför skulle en lag om att kommunen har rätt att ta bort en bil behövas, säger kommissarie Lars-Ole Styrström.

Sex månaders villkorligt fängelse blev straffet för den 37-årige man som shoppade med falska betalkort ombord på Viking Lines ms Mariella.

Antalet fall av de fästingburna sjukdomarna TBE och borrelios ligger på samma nivå som tidigare somrar. Det säger infektionsläkare Marika Nordberg vid ÅHS.

En man i 20-årsåldern har dömts för straffbart bruk av narkotika.

Debatten om ökad fastighetsskatt i Mariehamn har fått André Fagerström att fundera på alternativ. Nu presenterar han idén om att helt slopa fastighetsskatten för stadigvarande bostäder och att man i stället inför en skatt för dem som inte är skrivna i staden, men som äger en bostad där.

Staden har inventerat antalet bärbuskar och fruktträd på sina fastigheter. Fler behövs inte just nu, anser infrastrukturnämnden i ett svar på Arash Gahsemis (S) motion.

Landskapet har nu skickat ut en enkät till alla taxichaufförer med anledning av att lagstiftningen för taxiverksamhet ska förnyas. I och med att Finland förnyar sin lagstiftning krävs förändringar på Åland.

ÅHS riskerar att förlora en viktigt personalgrupp: AT-läkarna från Sverige.
Tiden som AT-läkarna får jobba utomlands ska halveras. Och de ska inte längre få tjänstgöra inom psykiatri och primärvård.
Men enligt chefläkare Jaana Lignell är inte det sista ordet sagt om detta.

Fler nyheter