Den österbottniska företagaren Dan-Anders Jusslin varnar i veckan ålänningar för att dagens banksystem och valutor försvinner inom tio år. Han marknadsför den kontroversiella kryptovalutan Onecoin, som han säger väntas öka i värde med 1.000 procent på 15 månader.

Kommentarer

"Om det låter för bra för att

"Om det låter för bra för att vara sant , då är det inte sant." ... Och dessutom, att den där "onecoin-Jusslin" har så uppenbart svårt att hålla sig för skratt på bilden - det är det som allra mest påminner om att det idag är precis en månad kvar till den första april ... med allt vad därav följer i datumrelaterat massmedialt intresse.

I november i fjol väcktes frågan om att ta emot en flyktingfamilj i Hammarlands kommun.
– Motionen är under beredning, säger kommunstyrelsens ordförande Tomas Blomberg (lib).

Den planerade gång- och cyklelleden i Lemland måste göra en extra sväng i Lemböte. Orsak: Här växer smalfräken som är en fridlyst art.

Oppositionen överväger ett misstroendeyrkande mot landskapsregeringen för beslutet att sparka Jarl Danielsson.
– Andan och meningen i beslutet strider mot grundlagen, säger Roger Nordlund (C).

Arbetet med att bygga om Ålandsvägen skjuts upp till hösten 2017.
– Vi som ställer oss bakom förslaget tycker att man ska jobba med vägbyggen under vinterhalvåret, säger ledamot Lennart Isaksson (MSÅ).

I ett svar på dagens ledare i Ålandstidningen skriver finansministern Mats Perämaa (Lib) att landskapsregeringen gav Jarl Danielsson möjlighet till en ”hedersam sorti”.

Danne Sundman (MSÅ) tog upp mottagning av kvotflyktingar som ett extra ärende på onsdagens fullmäktigemöte i Lemland. Fullmäktige var enhälligt för att låta styrelsen bereda frågan.

”Försvaret av Åland i vågskålen” är rubriken för den debatt som sänds i Finlands TV1 i kväll klockan 21.05.

Igelkottar har som bekant taggar som skyddar dem mot anfall och beröring. Men det finns även en annan orsak till att inte ta på dem:
De kan bära på besvärliga bakterier, informerar epidemigruppen vid ÅHS.

Från och med årsskiftet behöver inte barn och ungdomar längre betala för vården på hälsocentralen.
Det har landskapsregeringen beslutat samtidigt som man ändrar en del i andra samhällsgruppers avgifter vid Ålands hälso- och sjukvård.

– Jarl Danielsson har inte agerat enligt landskapsregeringens ägarpolicy. Landskapets bolag ska agera aktivt i hållbarhetsfrågor och dit hör att arbeta för mångfald.
Så kommenterar lantrådet Katrin Sjögren (Lib) landskapsregeringens beslut att sparka Jarl Danielsson.

Tullen meddelade i går att de inleder samarbetsförhandlingar som kan leda till permitteringar av hela personalen. Samarbetsförhandlingarna omfattar även personalen på Åland.

Oavsett hur söndagens match slutar mellan IFK Mariehamn och Ilves från Tammerfors på söndag, blir det fest på torget på måndag.

I en insändare skriver ett antal liberaler att de stöder landskapsregeringens beslut att inte ge Pafs styrelseordförande Jarl Danielsson förnyat förtroende.

Fler nyheter