Östersjöfondens åländska pristagare 2008 Bertil Sundström (till vänster i bild) tror stenhårt på syresättning av syrelösa områden på havsbottnen.

Hans "Kökarrotorn" kan vara igång redan i höst.

MILJÖ I lördags fick pensionerade läraren och Kökarbon Bertil Sundström 3.000 euro från Östersjöfonden. Han får priset för sitt entusiastiska, långvariga och uthålliga arbete med miljöfrågor på olika plan.

Bertil Sundström har studerat havet sedan 1970-talet och märkt en stadig försämring. Tidigt började han också mäta syrehalten.

- Saltskiktet är en barriär för syret så att det blir syrefattigt nere på bottnen. Det finns tio gånger mer fosfor där nere än i ytvattnet, säger han.

Enligt honom löses saltskiktet upp en bit söder om Kökar. Botten- och ytvatten blandas och därigenom är det hög näringshalt i det vatten som kommer in till Kökar.

Tonvis med fosfor

Han ser de syrefattiga eller helt syrefria bottnarna som det stora problemet. Syret binder fosfor och eftersom bottnarna är syrefria frigörs fosfor.

- 70.000 ton fosfor frigörs varje år från de syrefria bottnarna söder om oss. Något måste göras åt det, säger han.

Hans lösning är syresättning av olika slag, alltså att syrerikt vatten förs ned till bottnarna, gärna med hjälp av våg- eller vindkraft.

- Det här kan också göras i insjöar.

Kökarrotorn

Bertil Sundström satsar sina prispengar på att utveckla metoden att blanda syrerikt och syrefattigt vatten. Med på tåget är också den nygrundade föreningen Ålands teknikkluster som har som målsättning dels att främja utvecklingen av tekniska lösningar som kan leverera förnyelsebar energi, dels att blanda syrerikt och syrefattigt vatten.

- Bertil Sundström har till pappers en modell, Kökarrotorn, för hur man kan syresätta bottnarna. Den ska föreningen förverkliga i ett pilotprojekt som vi siktar på att köra igång i höst, säger Yngve Mörn i föreningen.

Han påminner om att vattentäkten Långsjön syresatts med gott resultat. För att finansiera projektet Kökarrotorn hoppas föreningen på EU-pengar.

Oönskade ämnen

Ålandstidningen frågar de två tyska forskarna Bodo von Bodungen och Günther Nausch, Östersjöfondens pristagare också de, vad de tror om syresättningsidén.

- I mindre skala en bra lösning men inte för hela Östersjön för vid omblandningen frigörs många oönskade ämnen, till exempel giftiga metaller, från bottenlagren, säger von Bodungen.

 

Så fungerar Kökarrotorn

MILJÖ Miljöpristagaren Bertil Sundström ritade Kökarrotorn redan på 1990-talet. Han beskriver den som en axel som går uppifrån och ned i vattnet. Kraften tas från en så kallad Savoniusrotor som roterar med hjälp av den kraft som finns i ytvattnets strömmar.

Anordningens nedre del är ett rör som sätts i rotation med kraften uppifrån, från Savoniusrotorn, så att vattnet i röret roteras och skruvas nedåt.

– Röret är tio meter i diameter och om vattnet skruvas ned med en halv meter per sekund är det ganska stora vattenmassor som fås ned, säger Bertil Sundström.

Hela anordningen hänger i flytblock i vattenlinjen och förankras med tre eller fyra ankaren.

– Kökarrotorn kan förstås också vara mindre, påpekar konstruktören.

Den grekiska ö-världen och den turkiska kusten väcktes i fredags av en kraftig jordbävning. Hittills har ingen finländare rapporterats skadad.

Lundqvistrederierna redovisar en vinst efter skatt på 18,1 miljoner euro för räkenskapsåret 2016–2017, en halvering av koncernens resultat jämfört med året innan. – Det här året ser svagt ut, jag tror inte det blir lyckat, säger vd Ben Lundqvist.

Den unga pojken som vårdades i Åbo var i torsdags åter tillbaka på Rödhamn, där drunkningstillbudet inträffade.
 – Han kommer bli helt återställd, säger hamnchef Christian Kull.

Polisen larmades till Hammarland efter oroligheter i en bostad under torsdagen.

Trottoaren vid den utbyggda Ålandsvägen är inte tillgänglig för alla. Höga kantstenar tvingar rullstolsburna och rullatoranvändare ut i körbanan när de korsar Norragatan.

Västanträsk och Tjudö bys samfällda land- och vattenområden planterade i går den andra hälften av de 300 gräskarpar man köpt från Sverige. Tanken är att gräskarparna ska motverka och bryta ner den ökade växtligheten i träsket.

Begränsad framfart på vägarna i centrum.

Ridande poliser längs gågatan och i grönområden.

Polisen laddar inför den kommande helgen och veckan.

Under tre Rockoffkvällar finns Rädda Barnen på Åland på plats vid Rockoff. Det huvudsakliga syftet är att skapa en mötesplats för unga, men man erbjuder också ansiktsmålning för de yngre.

Landskapsåklagaren yrkar på tre månaders ovillkorligt fängelse för en ung man som förra året misstänks ha stulit parfymer till ett värde av 1.144 euro ombord på en kryssningsfärja.

Ålandsbanken förbättrade sitt resultat något det andra kvartalet 2017 jämfört med samma period 2016. Rörelseresultatet steg från 4,6 till 5,0 miljoner euro.

På Åland tidigare okända och ytterst svårsanerade faraomyror har sedan i höstas invaderat lägenheterna i fastigheten Hammarcenter i Kattby, Hammarland.
– De blir fler och fler för varje dag, säger Desirée Land som nu har fått nog och flyttar ut.

Här är ett kort klipp från Ålandstidningens fotograf Robert Jansson som filmade Legia Warszawa-klacken.

Två unga män misshandlade en familj på fyra personer under midsommaraftonen. Männen hotade ta livet av dem alla, sparkade, slog, slog med träpåk, kastade sten och slängde stolar mot familjen. 
På onsdagen dömdes männen till besöksförbud i ett års tid. 

Fler nyheter