Kommentarer

Om det är strid om cheferna

Om det är strid om cheferna på Åland , lyft blicken. Många högt utbildade ålänningar jobbar i Sverige, och skulle gärna komma hem. Åland måste och vill ( vad jag förstår ) bli mer internationellt. Men man grottar ner sig i det finska. Finska språket hit och dit , Åland har absolut inget att hämta där. Finland är på dekis , och pga deras ovilja till öppenhet så kommer dom att sjunka längre och längre ner i ett gyttjeträsk. Vill Åland följa med på den färden ?

Det är exakt ett sådant

Det är exakt ett sådant resonemang som Strandell ägnar sig åt som måste bort. Annars går Åland samma öde till mötes som Finland. Sopa ut det inskränkta Finlandsseendet ! Det kan sannfinländarna ägna sig åt ! Må dom vila i frid !

Grundlagsutskottet slår nu fast att självstyrelselagen måste ändras så snabbt som möjligt då skattegottgörelsen är en grundläggande del av dagens självstyrelsesystem.

 Arbetsspråk och fredsförmedling är två av de ärenden som diskuterades under Nordiska rådets styrelses mötesdagar i början av veckan.

– Det har varit otroligt lyckade dagar, säger rådets president Britt Lundberg.

På en åker i Saltvik Haraldsby bildar ett tjugotal ensilagebalar ett rosa band som symboliserar stöd till bröstcancerforskningen och cancerdrabbade. 

 – Vi får se om det är fler på Åland som nappar på idén, säger Jan Salmén som odlar åkern.

Olagligt fiske polisanmäls och övervakningen av fredade områden intensifieras. Det bestämde landskapets fastighetsverk under gårdagens styrelsemöte.

I dagens bildsvep ser vi bland annat guldtårar och bronsglädje från tennis, skytte och simning – och bilder från golf.

Landskapets nya skogsprogram ska leda till bättre lönsamhet i skogsbruket – men också skapa förutsättningar för att använda skogen för rekreation.
– Det är en balansgång, säger landskapsforstmästare Mikael Sandvik.

Fiske på fredat vatten polisanmäls och övervakningen av fiske på landskapets vatten skärps. Det besultade fastighetsverket under eftermiddagens styrelsemöte.

Juni månad blev en riktig succé för Viking Line. Rederiets passagerarantal ökade med 30 procent på Tallinrutten i jämförelse med 2016. I synnerhet är det intresset för reguljärresor och bilresor som ökat, skriver man i ett pressmeddelande.

 

Geta kyrka renoveras som bäst invändigt och nu har ytterligare ett moment tillkommit. Golvet innanför altarringen ska sänkas med tio centimeter.

Landskapsregeringen har gjort en utvärdering av det avbytarsystem som trädde i kraft den 1 januari 2015.

– Det finns saker som är påkallade för förbättringar och konklusionerna i slutrapporten har nu gått vidare till lagberedningen, säger vice lantråd Camilla Gunell (S).

 

Redan i augusti nästan fördubblar Migrationsverket sina besökstider när de kommer till Åland.

– Frågan är om det ändå är tillräckligt, säger riksdagsledamot Mats Löfström.

 

Lägret ”Åland 17” på Gregersö, Jomala i september ska enligt arrangörerna ge en röst åt svenska och ryska fredsaktivister – samtidigt som Sverige och Ryssland genomför sina största militärövningar på länge.
Men Finlands tidigare Rysslandsambassadör Hannu Himanen varnar för att de som ordnar ”fredsövningen” är naiva.
– Rysk media kommer att använda lägret för propagandaändamål och ifrågasätta Finlands och Sveriges legitima försvarsintressen.

Dagens idrotter på bild är bågskytte och volleyboll.

Fler nyheter