Ålandstidningen ökar upplagan för helåret 2015.
– Det är ett glädjande trendbrott, säger Niklas Lampi, vd och chefredaktör.

EU-kommissionen uppmanar Finland att stoppa den olagliga vårjakten på guding på Åland. Sedan 2011 har guding fått jagas mellan den 1 och 20 maj. Enligt fågeldirektivet är det förbjudet att döda vilda fåglar.

Koncernen Wiklöf holding genomför investeringar för totalt 12 miljoner euro i ett flertal länder. På Åland ska man förnya den anrika butiken Mathishallen.

Den 13 augusti står artisten Jill Johnson på scenen vid post-och tullhuset i Eckerö.

Lagtingsledamot Fredrik Fredlund har tidigare åtalats för misshandel av en kvinna.
Parterna förlikades då.

Den tillåtna gränsen för uran i dricksvatten är 30 mikrogram per liter.
73 mikrogram har uppmätts i Storby vattens dricksvatten.
– Åtgärder måste vidtas, säger miljöskyddsinspektör Magnus Eriksson vid ÅMHM.

I februari stänger Andelsbanken sitt kontor i Degerby på Föglö.
– Våra kunder sköter allt mer sina ärenden via våra digitala kanaler, säger vd Johnny Nordqvist.

Det råder enighet i lagtinget om att man på något sätt ska markera sitt missnöje med att lagtinget fått klimatavtalet till behandling först efter att Finland både godkänt och ratificerat det.
Gun-Mari Lindholm (MSÅ) föreslår att talmannen åker till Helsingfors och klagar över hanteringen.

6.000 finländska 15-åringar har inte tillräckliga kunskaper i de naturvetenskapliga ämnena.
Men läskunnighet är vår starka sida.
Detta enligt den senaste Pisa-undersökningen.

Akutblod, det vill säga från blodgrupp O Rh negativ, behövs till blodbanken. Blod av typen O negativ är det enda blod som kan ges till samtliga människor.

Lagtingsledamoten Stephan Toivonen (ÅLD) vill att 700.000 euro av de Paf-medel som finns i budgeten reserveras till att hjälpa flyktingar i Mellanöstern.

Svenska Yle missade att presentera flera ur den åländska delegationen i sändningen från slottet. Enligt svenska Yles referent Magnus Swanljung var orsaken ett misstag.

- Vi kom in i handskakningarna med lite konstiga kameravinklingar och hann därför inte lägga märke till alla gäster, säger Swanljung till svenska Yle.

Paf är huvudsponsor för Fredrik Fredlunds Pro Stock Bike-satsning. Nuvarande avtal löper ut i januari, om man bryter det i förtid är ännu inte klart.
– Så länge det bara finns en anmälan betraktas han som oskyldig, säger kommunikationsdirektör Anders Sims.

Stephan Toivonen fick nog av Nils Manelius hårda ton på Facebook och ville därför införa en timeout från Åländsk demokrati.
– Nu behöver vi inte ta ansvar för vad han skriver på annat håll.

Fler nyheter