Vaccinationsdebatten har flammat upp igen efter ett utbrott av mässling i Stockholmstrakten.
Det är viktigt att försvara vaccinationerna samtidigt som vi bemöter de oroliga med respekt istället för med hån.

Kommentarer

Detta ver man om utbrottet i

Detta ver man om utbrottet i Stockholm. Generellt sätt är vaccinationsgraden hög och stabil, men det finns problemområden, ett är Järna (Antroposoferna) ett annat är Järvafältet. Indexpatienten i detta fall (där smittan startade i Sverige) var en ovaccinerad person som smittades i Asien. Denna person smittade sedan anhöriga och barn på en förskola. Det har förekommit ett rykte att det var ett barn som fick en ovanligt kraftig reaktion på mässlingsvaccinet som skulle vara upphovet - Det stämmer inte. "Vaccivirus" smittar inte och dessutom genotypas alla fall för att utreda var smittan kommit ifrån. Mässling cirkulerar inte i Sverige, utan vad som hänt är vad som brukar hända (jfr Disneyland) dvs att en ovaccinerad person smittas utomlands. Hur många som sedan smittas beror på hur vaccinationsgraden är i den personens närhet. Utbrottet dör sedan ut av sig själv. Ingen orsak till panik.

”Skepsisen mot

”Skepsisen mot vaccinationernas värde lever sitt eget liv, opåverkat av vad läkevetenskapen visar”. ... Det där kan faktiskt uppfattas som en generalisering så ”god” som någon 'trigger' till ökad skepsis. Som övertygad om den generella vaccinationens välgörande effekt är Gräsrot givetvis inte dess motståndare. Tillhör själv den så kallade riskgruppen. Men sedan fem år har han ändå valt bort den årliga influensasprutan. Och det valet har ingenting med vare sig narkolepsi eller någon annan ”väldebatterad” biverkan att göra. Efter varje influensaspruta – inom en vecka – blev Gräsrot helt enkelt ”as-förkyld”, sjuk som han få gånger har upplevt sig vara innan första sprutan. Med undantag för en lunginflammation (botad hemmavid) för ett par år sedan har förkylningarna varit både få och måttliga, den senaste hösten 2015. Dessa tingens ordning väcker frågor. Men en sak står fullkomligt klar, ytterligare någon influensaspruta för Gräsrots del – det blir det definitivt inte tal om utan en trovärdig förklaring av hans dilemma – något som ingen hittills har förmått göra.

Regeringen har fullt upp med att beskriva hur förträfflig den nya kommunkartan blir för administration och förvaltning. Plånboksfrågorna för vanligt folk berörs dock nästan inte alls.

Tack vare ett målmedvetet och skickligt arbete av landskapsarkivet är nu GE-rederiets arkiv upptaget i Unescos nationella finländska förteckningen över världsminnen. En viktig markering av såväl Gustaf Eriksons betydelse som det kollektiva minnets betydelse i denna flyktiga tid.

Plastpåsar är inget stort miljöproblem på Åland, men det skulle heller inte vara speciellt svårt att fasa ut dem.

En klassisk sångtävling lanseras i sommar på Åland. Det kan vara startsignalen för fler kulturella tävlingar. Och tävlingar är utvecklande och stimulerande, inte farliga.

Mariehamn slipper alla förändringar men får lägga välmående Järsö-Nåtö till sin skattebas. Alla de andra får betala för Ålands utsatta delar.

Bolstaholms avhopp från Skördefesten visar att det är ett misstag att försöka finansiera föreningen Skördefestens vänner med parkeringsavgifter.

Stå emot kommissionen och säg ja till fortsatt vårjakt.

Det finns idag inget land som är säkert i fråga om terrorattacker. Det som hände i Stockholm i fredags kan hända i vilken storstad som helst. Därför måste man öka beredskapen mot hoten.

Paf gynnas av att Sverige inför spellicenser. Men klarar man av att hänga med i den kapprustning som just nu pågår och fixar man konkurrensen från ett privatiserat Svenska spel?

Ge klartecken för en begränsad vårjakt, jobba vidare med förvaltningsplanen och fortsätt bemöta kommissionen med fakta.

Att värna om miljön måste vara en uppgift att ta på allvar i både små och stora sammanhang. Men än så länge är många likgiltiga för vilka problem som skapas för kommande generationer.

S och Ob kör med dubbla måttstockar. De undergräver förtroendet för sig själva och i förlängningen lagtinget.

De senaste åren har falska nyheter fått stor spridning på nätet. Följaktligen skrotar en rad svenska tidningar sina aprilskämt. Det lilla samhällets styrka är att det snabbt går att genomskåda och avfärda fejknyheter.

Fler ledare