Vaccinationsdebatten har flammat upp igen efter ett utbrott av mässling i Stockholmstrakten.
Det är viktigt att försvara vaccinationerna samtidigt som vi bemöter de oroliga med respekt istället för med hån.

Kommentarer

Detta ver man om utbrottet i

Detta ver man om utbrottet i Stockholm. Generellt sätt är vaccinationsgraden hög och stabil, men det finns problemområden, ett är Järna (Antroposoferna) ett annat är Järvafältet. Indexpatienten i detta fall (där smittan startade i Sverige) var en ovaccinerad person som smittades i Asien. Denna person smittade sedan anhöriga och barn på en förskola. Det har förekommit ett rykte att det var ett barn som fick en ovanligt kraftig reaktion på mässlingsvaccinet som skulle vara upphovet - Det stämmer inte. "Vaccivirus" smittar inte och dessutom genotypas alla fall för att utreda var smittan kommit ifrån. Mässling cirkulerar inte i Sverige, utan vad som hänt är vad som brukar hända (jfr Disneyland) dvs att en ovaccinerad person smittas utomlands. Hur många som sedan smittas beror på hur vaccinationsgraden är i den personens närhet. Utbrottet dör sedan ut av sig själv. Ingen orsak till panik.

”Skepsisen mot

”Skepsisen mot vaccinationernas värde lever sitt eget liv, opåverkat av vad läkevetenskapen visar”. ... Det där kan faktiskt uppfattas som en generalisering så ”god” som någon 'trigger' till ökad skepsis. Som övertygad om den generella vaccinationens välgörande effekt är Gräsrot givetvis inte dess motståndare. Tillhör själv den så kallade riskgruppen. Men sedan fem år har han ändå valt bort den årliga influensasprutan. Och det valet har ingenting med vare sig narkolepsi eller någon annan ”väldebatterad” biverkan att göra. Efter varje influensaspruta – inom en vecka – blev Gräsrot helt enkelt ”as-förkyld”, sjuk som han få gånger har upplevt sig vara innan första sprutan. Med undantag för en lunginflammation (botad hemmavid) för ett par år sedan har förkylningarna varit både få och måttliga, den senaste hösten 2015. Dessa tingens ordning väcker frågor. Men en sak står fullkomligt klar, ytterligare någon influensaspruta för Gräsrots del – det blir det definitivt inte tal om utan en trovärdig förklaring av hans dilemma – något som ingen hittills har förmått göra.

Tiotusentals hackade kameror världen över. Samtidigt skriker vi efter mer övervakning. Vad är vi beredda att betala för säkerhet?

Varken IFK Mariehamn eller de grönvita supportrarna har något att förlora i kvällens match i Polen.

Om Åland vill älskas av turisterna måste man bjussa lite också. Debatten om att husbilarna på kajen mot Lilla holmen tar upp parkeringsplatserna är både snål och kontraproduktiv.

Det är märkligt hur kortsynta finländska politiker blir när det kommer till frågor om språkinlärning och språklig kompetens.

Sprututbytesprogrammet är ingen okontroversiell fråga, men faktum är att det följer i spåren av internationella rekommendationer och vedertagen praxis. Sprututbytet kommer att gagna hela det åländska samhället.

De åländska hushållen häftar allt mer i skuld till bankerna. Att många har glömt vad som är en normal räntenivå är illavarslande.

Med framförhållning och bra planering stod Åland redo att ta emot de ökända polska supportrarna.

Efter kravallerna i Hamburg i samband med G20-mötet föreslår Tyskland ett europeiskt register över vänsterextremister.
En oerhört komplicerad fråga.

Det åländska jordbruket är till stor del uppbyggt kring animaliska produkter, samtidigt som den globala vegantrenden bara blir starkare.

Det avslutade G20-mötet i Hamburg, som samlade världsledarna till ett ganska friktionsfyllt möte, är intressant på mer än ett sätt. Inte minst för att man så tydligt kan se hur moraliska frågor uppfattas i olika länder. En polarisering är tydlig och det gynnar inte världsläget totalt.

Nu gäller det för de åländska politikerna att klargöra vad som kan bli bättre med den nya självstyrelselagen.

När Finland som sista land i Europa avreglerar sin taximarknad gör Åland bäst i att följa efter.

Regeringen i Helsingfors får kritik för att man vill tillåta försäljningen av alkoläsk i vanliga butiker, men det finns även argument för att tillåta en sådan försäljning.

Fler ledare