Vaccinationsdebatten har flammat upp igen efter ett utbrott av mässling i Stockholmstrakten.
Det är viktigt att försvara vaccinationerna samtidigt som vi bemöter de oroliga med respekt istället för med hån.

Kommentarer

Detta ver man om utbrottet i

Detta ver man om utbrottet i Stockholm. Generellt sätt är vaccinationsgraden hög och stabil, men det finns problemområden, ett är Järna (Antroposoferna) ett annat är Järvafältet. Indexpatienten i detta fall (där smittan startade i Sverige) var en ovaccinerad person som smittades i Asien. Denna person smittade sedan anhöriga och barn på en förskola. Det har förekommit ett rykte att det var ett barn som fick en ovanligt kraftig reaktion på mässlingsvaccinet som skulle vara upphovet - Det stämmer inte. "Vaccivirus" smittar inte och dessutom genotypas alla fall för att utreda var smittan kommit ifrån. Mässling cirkulerar inte i Sverige, utan vad som hänt är vad som brukar hända (jfr Disneyland) dvs att en ovaccinerad person smittas utomlands. Hur många som sedan smittas beror på hur vaccinationsgraden är i den personens närhet. Utbrottet dör sedan ut av sig själv. Ingen orsak till panik.

”Skepsisen mot

”Skepsisen mot vaccinationernas värde lever sitt eget liv, opåverkat av vad läkevetenskapen visar”. ... Det där kan faktiskt uppfattas som en generalisering så ”god” som någon 'trigger' till ökad skepsis. Som övertygad om den generella vaccinationens välgörande effekt är Gräsrot givetvis inte dess motståndare. Tillhör själv den så kallade riskgruppen. Men sedan fem år har han ändå valt bort den årliga influensasprutan. Och det valet har ingenting med vare sig narkolepsi eller någon annan ”väldebatterad” biverkan att göra. Efter varje influensaspruta – inom en vecka – blev Gräsrot helt enkelt ”as-förkyld”, sjuk som han få gånger har upplevt sig vara innan första sprutan. Med undantag för en lunginflammation (botad hemmavid) för ett par år sedan har förkylningarna varit både få och måttliga, den senaste hösten 2015. Dessa tingens ordning väcker frågor. Men en sak står fullkomligt klar, ytterligare någon influensaspruta för Gräsrots del – det blir det definitivt inte tal om utan en trovärdig förklaring av hans dilemma – något som ingen hittills har förmått göra.

Det är inte orimligt att kräva att bankjättar som Nordea tar ett större eget ansvar. Varför ska skattebetalarna ta notan för deras misstag?

Landskapets fastighetsverk får kritik för att man inte anmäler det misstänkta tjuvfisket vid Kastelholm. Någon skyldighet att anmäla det olovliga fisket har man däremot inte, även om man antagligen borde göra det.

Det finns ingen naturlag som säger att de dåliga alternativen i politik alltid vinner, i val efter val i Europa har människorna valt bort de dåliga alternativen och startat en motreaktion.

Det händer mycket spännande på Kökar, men den undermåliga skärgårdstrafiken till och från ön sätter sordin på utvecklingen.

Effektiviseringarna är som bortblåsta och har ersatts av en retorik där man pratar expansivt om de nya strukturerna.

Lantrådet sammanfattar på ett bra sätt den åländska synpunkten kring det som varit och hur man kan gå vidare.

Nu är tid att lyfta alla frågor, farhågor och förhoppningar om kommunreformen. Men det verkar vara svårt att engagera allmänheten. En orsak kan vara att landskapsregeringen inte tillräckligt tydligt har förklarat var effektiviseringarna egentligen ska ske.

Det ökade antalet havsörnar har blivit ett problem för ejdern, vilket innebär att det blivit viktigare än någonsin att intensifiera viltvården.

Den nya planen för trafiken i Mariehamn är inte speciellt ny i fråga om idéinnehåll. Den är en variation på temat få bort bilarna från stadskärnan som Mariehamn i decennier nu har anammat.

Det är sparkravet på fyra miljoner euro som hotar kommunernas ekonomi, inte det nya landskapsandelssystemet.

Den åländska framtidsdebatten skulle vinna på att gå utanför den snäva frågan om var några byråkratiska gränser ska dras.

Det finns ingen saklig grund för att placera regeringen Katrin Sjögren i samma fack som Nordiska motståndsrörelsen eller Antifascistisk aktion.

I dag tar Finland över ordförandeskapet i Arktiska rådet. En uppgift med stora utmaningar, speciellt sedan USA fått en öppet klimatförnekande president.

Fler ledare