Den nya planen för trafiken i Mariehamn är inte speciellt ny i fråga om idéinnehåll. Den är en variation på temat få bort bilarna från stadskärnan som Mariehamn i decennier nu har anammat.

Kommentarer

All denna stenläggning

All denna stenläggning överallt ! Det är besvärligt att köra bil, cykla, promenera. Så för vem har man stenlagt stora delar av centrum ? Försäljarna av sten ? Ju mer man plottrar i centrum , desto fulare och obekvämare blir det !

Tack, BME, för denna ledare,

Tack, BME, för denna ledare, ord i rättan tid! Jag har frågat City Mariehamn, som beskylldes för eländet, men de var oskyldiga, och typiskt nog inte tillfrågade. Pensionärsföreningen torde ha tagit upp saken, men behöver understöd. Och vad säger äldrerådet?. Torggatan är bra som den är, ett ute-rum i centrum. Tillfälliga avstängningar t.ex. för julmarknad har fungerat bra, Lions loppmarknad m.m. också.. Parkeringarna är ju korttids, precis som de skall vara. Stenpollarna är meningslösa, fula, lätt påkörda, och tvingar trafiken till sicksack, men de är nog dyra att gräva upp. Om Torggatan skulle, avstängas mer än nu, vore det ett effekltivt sätt att hålla äldre utestängda från stadens centrum. Staden kunde sluta med att anlita utomstående, oerfarna konsulter för dessa arrangemang, och i stället låta de egna tjänstepersonerna planera, tillsammans med bl.a. stadens äldre. Storagatan har redan förstörts som huvudled; Ålandsvägen är på gång. Och dina påpekanden om cyklister är på pricken; de kan ju stiga av cykeln! Nu måste man ta förnuftet till fånga. Lämna Torggatan i fred!. Annars behövs ett åldrings- och köpmansuppror. TACK än en gång BME!

Tack Benita! En mycket fint

Tack Benita! En mycket fint och klokt skriven ledare, men man undrar varför inte politikerna o stadens tjänstemän aldrig lär sig lyssna på sina medborgare. En sak som vore värt att satsa pengar på är Torget, vilket är så fult, kalt, kallt och dött.

Finlands statsskuld fortsätter att växa. Men finansministeriets senaste förslag till statsbudget innehåller ändå flera ljusglimtar.

Frågan är om finansministern och regeringen levererar på sitt skattelöfte när intäkterna för landskapet nu ökar.

Titt som tätt hörs frågan om huruvida Pridefestivalerna faktiskt fortfarande behövs. Jo, det gör de för ännu är inte samhället tillräckligt tolerant.

Det finns inget som säger att unga väljare per automatik röstar på unga politiker. Det verkar faktiskt finnas en motsatt trend.

Kortruttsprojektets framtid är oviss. Att det, efter decenniers diskussion, inte finns större samsyn kring framtidens kommunikationer i den södra skärgården är ett politiskt misslyckande.

Kan en SFP-kandidatur slutligen ge Åland den plats i EU-parlamentet man eftersträvat sedan 90-talet?

Tesla kan bli för bilindustrin vad Apple var för mobiltelefonerna. Men än är inte gåtan om hur vi ska få en hållbar fordonsflotta löst.

Sätt punkt för flyttcirkusen och ersätt Ejdern med modernare tonnage.

I ett läge där underlaget för Pettersson svajar kan Nordlund bli den lösning som alla snabbt kan enas kring. Men frågan är om han själv vill.

Det är svårt att förstå hur en situation som den som uppstod inom svenska Transportstyrelsen kan finnas i verkligheten. En situation där alla, statssekreterare och ministrar, slår ifrån sig frågan om ansvar.

Det rör på sig inom forskningen på preventivmedel för män. I framtiden finns sannolikt preparat även för män på marknaden. Frågan är: Kommer det gå hem eller kommer huvudansvaret fortsättningsvis ligga hos kvinnan?

Miljöfrågor och klimatpolitik fokuserar i hög grad på internationella avtal och samarbeten. Men lokal förankring och känsla för hembygden förblir minst lika viktiga i sammanhanget.

Kultur är en av vårt samhälles grundpelare. Vi lever i ett samhälle där vi har råd att konsumera och skapa kultur. Men hur väl tar vi vara på unga kulturutövare på Åland i dag?

Fler ledare