Effektiviseringarna är som bortblåsta och har ersatts av en retorik där man pratar expansivt om de nya strukturerna.

Kommentarer

Jadu nationalekonom Niklas,

Jadu nationalekonom Niklas, du talar som inte har förstånd. Att inte ens ta åt dig av vad Edvard J, doktor i nationalekonomi, skrev i Ålandstidningen tidigare är en skam. Dina lätta lösningar är just otroligt enkla. Finland och Sverige har genomfört stora skattereformer och är nu på eu nivå. Marginalnyttan av vidare reformer är avtagande. Tillväxt skapas ut i företagen nationalekonom Niklas och politikerna kan inte påverka mycket, ja inte ens Finlands bank i och penningmarknaden nu är globaliserad. Att öka köpkraften via skattelättnader för löntagarna fungerar inte för utslaget för varje löntagare blir så litet. Skall du förändra ngt via skatter måste det till stora reformer. Det är lite komiskt att du är så inkompetent i ekonomi och några grundläggande kurser på öppna Högskolan rekommenderas. Man kan alltid lära sig ngt nytt om viljan finns

Att just Du, Findus – en så

Att just Du, Findus – en så högvälboren betygsättare av kunskap i nationalekonomi – blir så utomordentligt frustrerad av kritik mot den tydligen smått gudomliga landskapsregeringen ... ja, ett visst mått av medkänsla väcker det onekligen. Uppiggande är däremot att Din formuleringsförmåga allt tydligare står i direkt relation till fru ”kommunministerns” tillkortakommanden angående hennes ”kommunreform”. Sammantaget blir man rent av påmind om en viss i dessa spalter sedan rätt länge saknad boksamlare och tillika ”organisationssociolog”.

Men nog måste man väl kunna

Men nog måste man väl kunna kräva att en ledarskribent som ofta tar upp ekonomiska aspekter i sina ledare åtminstone har grundläggande kunskaper i ekonomi. Niklas har ändå ett genomslag och folk i byarna tror på vad han säger. Det sista han kört fast i är att han att politikerna har någon större påverkan på tillväxt. Ja om en stor del av befolkningen är arbetslös så kan man via olika politiska åtgärder försöka minska arbetslösheten och därmed öka tillväxten. Även här är politikerna ganska chanslösa för många arbetslösa saknar utbildningen eller har fel utbildning, bor på orter där det inte finns arbetstillfällen osv. Politiken går mycket ut på att fördela kakan. De kan enbart styra intäkterna via skatter medan de har ett visst utrymme på kostnadssidan. Att ta upp UK, där London är ett av världens finansiella centrum och ett enormt draglok och påstå att UK nått sin framgång via en aggressiv tillväxtstrategi är rent av korkat. ekonomisk tillväxt är ett mått på hur snabbt ett lands produktion av varor och tjänster ökar. Det betyder att vi blir allt bättre på att utnyttja våra resurser och utveckla lösningar för människors behov och önskningar

Det finns ingen naturlag som säger att de dåliga alternativen i politik alltid vinner, i val efter val i Europa har människorna valt bort de dåliga alternativen och startat en motreaktion.

Det händer mycket spännande på Kökar, men den undermåliga skärgårdstrafiken till och från ön sätter sordin på utvecklingen.

Lantrådet sammanfattar på ett bra sätt den åländska synpunkten kring det som varit och hur man kan gå vidare.

Nu är tid att lyfta alla frågor, farhågor och förhoppningar om kommunreformen. Men det verkar vara svårt att engagera allmänheten. En orsak kan vara att landskapsregeringen inte tillräckligt tydligt har förklarat var effektiviseringarna egentligen ska ske.

Det ökade antalet havsörnar har blivit ett problem för ejdern, vilket innebär att det blivit viktigare än någonsin att intensifiera viltvården.

Den nya planen för trafiken i Mariehamn är inte speciellt ny i fråga om idéinnehåll. Den är en variation på temat få bort bilarna från stadskärnan som Mariehamn i decennier nu har anammat.

Det är sparkravet på fyra miljoner euro som hotar kommunernas ekonomi, inte det nya landskapsandelssystemet.

Den åländska framtidsdebatten skulle vinna på att gå utanför den snäva frågan om var några byråkratiska gränser ska dras.

Det finns ingen saklig grund för att placera regeringen Katrin Sjögren i samma fack som Nordiska motståndsrörelsen eller Antifascistisk aktion.

I dag tar Finland över ordförandeskapet i Arktiska rådet. En uppgift med stora utmaningar, speciellt sedan USA fått en öppet klimatförnekande president.

Hur många som satsade på Allras fonder nöjer sig med att få Ålandsbankens fonder i utbyte? Frågan är avgörande för om Ålandsbanken gjort en bra affär när man nu tar över Allras pensionsfonder.

En oberoende socialliberal utan större politisk erfarenhet vann gårdagens presidentval i Frankrike med betryggande marginal. Men nu måste Emmanuel Macron snabbt ta tyglarna och styra det tredskande landet i rätt riktning. En uppgift som inte är lätt att genomföra.

Medimars nystart visar hur viktigt ett lokalt ägande med ett samhällsengagemang kan vara.

Fler ledare