Mariehamn slipper alla förändringar men får lägga välmående Järsö-Nåtö till sin skattebas. Alla de andra får betala för Ålands utsatta delar.

Kommentarer

Citat: ”Mariehamn slipper

Citat: ”Mariehamn slipper alla förändringar men får lägga välmående Järsö-Nåtö till sin skattebas. Alla de andra får betala för Ålands utsatta delar.” Ytligt sett, Niklas Lampi, ter sig denna Din ledare dessvärre som ett aningslöst eko. Påminnelserna om fru ”kommuninisterns” – på stadens vägnar och i LR:s namn – nu fullkomligt nakna grötmyndighet, varningarna för den har länge fortgått i en smått oändlig ström med hemort runtom i hela Lanskapet. Hennes kamp för att Mariehamn ska bli en allsmäktig landsbygdens och skärgårdens rikligt belönade förmyndare dock – den kan ses som påbörjad redan 1966-67, i och med att ”LOS” (Landsbygdens och skärgårdens valförbund) bildades. Motvikten till LOS initierades på högborgerligt håll – i civiliserad form – med dåvarande; Tor-Alf Eliasson, Klas Eklund, Nils Dahlman, Regina Johansson och Karin Bamberg som frontfigurer i nyskapade ”Frisinnad samverkan”. Deras tillvaratagande av stadens intressen är nu förbytt till en stödform för en socialistisk lidelse som mycket tydligt framgår av citatet ovan ur Din ledartext. (Forts följer)

Igår, annandag påsk klockan

Igår, annandag påsk klockan 12:53, befäste Du – ”Tulo” – Dig ingå i Findus-syndromet. På två sätt, dels både inleddes och avslutades Din faktiskt ovanligt grundliga samhällsanalys med det kännspaka adelsmärket; ”ha ha”, dels visade Du Dig med all önskvärd tydlighet vara begåvad med samma ”Sesam-nyckel” som ”Findus” fixade för ”egen” räkning kl. 15:50, 15:57 och 16:09 under långfredagen. Men däremot – vems är ”ringa-, springa- och nätkapningstelefonen” som kom till användning? Hur som helst – huvudsaken är att ”Findus-seriositeten” angående fru ”kommunministerns” samhällspyssel blir allt klarare, ju. Tack! ... PS. I insändar spalten, annandagen kl. 12:45, 12:47 och 13:07 – då verkade ”Findus” ha fått sig ytterligare en ”ny” arbetskamrat, denne med signaturen ”Peter”. Ja, stämningen verkar onekligen ha blivit något skärrad i det internet-begåvade kommunmodifieringssällskapet. DS

(Forsättning) Att

(Forsättning) Att landsbygdens och skärgårdens talesmän i lagtinget generellt inte tycks förstå innebörden av ens fru ”kommuninisterns” uppenbara handel och vandel – det om något bevisar nödvändigheten av Dina ”ekon”. Tack, Niklas Lampi!

Har inget personligt emot JP

Har inget personligt emot JP men kan konstatera att han långt ifrån var mogen att bli partiordförande. Han har infört en väldigt populistisk touch över partiet. Jag har hört siffror på att nuvarande kommunstruktur kommer att kosta 20-30 miljoner extra över en viss preriod om inget görs. Detta vet center. Att då inte presentera ett eget förslag är faktiskt skamligt. Det som inte framgått i debatten är att ngt måste göras snabbt innan landskapet börjar blöda. Detta kan likställas med privatiseringen av skärgårdstrafiken och kortrutten. Alternativet att fortsätta som förut finns inte. Att vänta på kommunernas egen samverkan är inte heller ett alternativ. Nog vet niklas också att det skulle ta allt för lång tid och att wn välmående kommun ogärna tar över problem kommuner frivilligt. Jag anser att regeringen misslyckats lite med att få ut informationen.

Gemomförs ovannämnda projekt

Gemomförs ovannämnda projekt för att öka servicenivån? Nej de genomförs för att landskapet inte har råd att fortsätta som tidigare pga klumpsummor mm. Alldeles säkert är det trevligare för en kökarsbo att åka färja hela vägen än att dela upp sin resa i olika delmoment. Men genom dessa projekt försöker man minimera de negativa effekterna.

Bästa Findus-företeelse (FF),

Bästa Findus-företeelse (FF), Du/Ni har alltså ”hört” att, citat: ” ... nuvarande kommunstruktur kommer att kosta 20-30 miljoner extra över en viss preriod om inget görs”. Är det månne samma sorts hörsägen som ligger till grund också för FF:s betygsättning av Jörgen Pettersson (JP) i egenskap av centerns ordförande? Det står förvisso var och en fritt att ”tycka” vad man vill om JP:s ordförandeskap. Men just en ”auktoritet” som FF – den poängterar ju titt som tätt att företeelsens argumenteringskonst är baserad på fakta, minsann ... liksom. Och utgående därifrån – särskilt vad gäller fru ”kommunministerns” så innerligt ”åländska” framtidsfunderingar – framhäver ”Findus” faktiskt själv med emfas ”samhällsnyttan” av FF. I sammanhanget noteras med en viss förnöjsamt att ”Findus-telefonen” lämpar sig inte bara till att ringa, skriva och springa med – den duger tydligen också till så kallad nätkapning. Under långfredagen var, som synes, något av en ”Sesam-nyckel” duktigt i farten, till och med fyra gånger angående ledaren (i kommentators-spaltens helgdagslås). Frågan är om inte ”Findus” nu rent av börjar bli tämligen obekväm för ”landskapet” i dess kommunala ”omsorger”?

Det händer mycket spännande på Kökar, men den undermåliga skärgårdstrafiken till och från ön sätter sordin på utvecklingen.

Effektiviseringarna är som bortblåsta och har ersatts av en retorik där man pratar expansivt om de nya strukturerna.

Lantrådet sammanfattar på ett bra sätt den åländska synpunkten kring det som varit och hur man kan gå vidare.

Nu är tid att lyfta alla frågor, farhågor och förhoppningar om kommunreformen. Men det verkar vara svårt att engagera allmänheten. En orsak kan vara att landskapsregeringen inte tillräckligt tydligt har förklarat var effektiviseringarna egentligen ska ske.

Det ökade antalet havsörnar har blivit ett problem för ejdern, vilket innebär att det blivit viktigare än någonsin att intensifiera viltvården.

Den nya planen för trafiken i Mariehamn är inte speciellt ny i fråga om idéinnehåll. Den är en variation på temat få bort bilarna från stadskärnan som Mariehamn i decennier nu har anammat.

Det är sparkravet på fyra miljoner euro som hotar kommunernas ekonomi, inte det nya landskapsandelssystemet.

Den åländska framtidsdebatten skulle vinna på att gå utanför den snäva frågan om var några byråkratiska gränser ska dras.

Det finns ingen saklig grund för att placera regeringen Katrin Sjögren i samma fack som Nordiska motståndsrörelsen eller Antifascistisk aktion.

I dag tar Finland över ordförandeskapet i Arktiska rådet. En uppgift med stora utmaningar, speciellt sedan USA fått en öppet klimatförnekande president.

Hur många som satsade på Allras fonder nöjer sig med att få Ålandsbankens fonder i utbyte? Frågan är avgörande för om Ålandsbanken gjort en bra affär när man nu tar över Allras pensionsfonder.

En oberoende socialliberal utan större politisk erfarenhet vann gårdagens presidentval i Frankrike med betryggande marginal. Men nu måste Emmanuel Macron snabbt ta tyglarna och styra det tredskande landet i rätt riktning. En uppgift som inte är lätt att genomföra.

Medimars nystart visar hur viktigt ett lokalt ägande med ett samhällsengagemang kan vara.

Fler ledare