Mariehamn slipper alla förändringar men får lägga välmående Järsö-Nåtö till sin skattebas. Alla de andra får betala för Ålands utsatta delar.

Kommentarer

Citat: ”Mariehamn slipper

Citat: ”Mariehamn slipper alla förändringar men får lägga välmående Järsö-Nåtö till sin skattebas. Alla de andra får betala för Ålands utsatta delar.” Ytligt sett, Niklas Lampi, ter sig denna Din ledare dessvärre som ett aningslöst eko. Påminnelserna om fru ”kommuninisterns” – på stadens vägnar och i LR:s namn – nu fullkomligt nakna grötmyndighet, varningarna för den har länge fortgått i en smått oändlig ström med hemort runtom i hela Lanskapet. Hennes kamp för att Mariehamn ska bli en allsmäktig landsbygdens och skärgårdens rikligt belönade förmyndare dock – den kan ses som påbörjad redan 1966-67, i och med att ”LOS” (Landsbygdens och skärgårdens valförbund) bildades. Motvikten till LOS initierades på högborgerligt håll – i civiliserad form – med dåvarande; Tor-Alf Eliasson, Klas Eklund, Nils Dahlman, Regina Johansson och Karin Bamberg som frontfigurer i nyskapade ”Frisinnad samverkan”. Deras tillvaratagande av stadens intressen är nu förbytt till en stödform för en socialistisk lidelse som mycket tydligt framgår av citatet ovan ur Din ledartext. (Forts följer)

Igår, annandag påsk klockan

Igår, annandag påsk klockan 12:53, befäste Du – ”Tulo” – Dig ingå i Findus-syndromet. På två sätt, dels både inleddes och avslutades Din faktiskt ovanligt grundliga samhällsanalys med det kännspaka adelsmärket; ”ha ha”, dels visade Du Dig med all önskvärd tydlighet vara begåvad med samma ”Sesam-nyckel” som ”Findus” fixade för ”egen” räkning kl. 15:50, 15:57 och 16:09 under långfredagen. Men däremot – vems är ”ringa-, springa- och nätkapningstelefonen” som kom till användning? Hur som helst – huvudsaken är att ”Findus-seriositeten” angående fru ”kommunministerns” samhällspyssel blir allt klarare, ju. Tack! ... PS. I insändar spalten, annandagen kl. 12:45, 12:47 och 13:07 – då verkade ”Findus” ha fått sig ytterligare en ”ny” arbetskamrat, denne med signaturen ”Peter”. Ja, stämningen verkar onekligen ha blivit något skärrad i det internet-begåvade kommunmodifieringssällskapet. DS

(Forsättning) Att

(Forsättning) Att landsbygdens och skärgårdens talesmän i lagtinget generellt inte tycks förstå innebörden av ens fru ”kommuninisterns” uppenbara handel och vandel – det om något bevisar nödvändigheten av Dina ”ekon”. Tack, Niklas Lampi!

Har inget personligt emot JP

Har inget personligt emot JP men kan konstatera att han långt ifrån var mogen att bli partiordförande. Han har infört en väldigt populistisk touch över partiet. Jag har hört siffror på att nuvarande kommunstruktur kommer att kosta 20-30 miljoner extra över en viss preriod om inget görs. Detta vet center. Att då inte presentera ett eget förslag är faktiskt skamligt. Det som inte framgått i debatten är att ngt måste göras snabbt innan landskapet börjar blöda. Detta kan likställas med privatiseringen av skärgårdstrafiken och kortrutten. Alternativet att fortsätta som förut finns inte. Att vänta på kommunernas egen samverkan är inte heller ett alternativ. Nog vet niklas också att det skulle ta allt för lång tid och att wn välmående kommun ogärna tar över problem kommuner frivilligt. Jag anser att regeringen misslyckats lite med att få ut informationen.

Gemomförs ovannämnda projekt

Gemomförs ovannämnda projekt för att öka servicenivån? Nej de genomförs för att landskapet inte har råd att fortsätta som tidigare pga klumpsummor mm. Alldeles säkert är det trevligare för en kökarsbo att åka färja hela vägen än att dela upp sin resa i olika delmoment. Men genom dessa projekt försöker man minimera de negativa effekterna.

Bästa Findus-företeelse (FF),

Bästa Findus-företeelse (FF), Du/Ni har alltså ”hört” att, citat: ” ... nuvarande kommunstruktur kommer att kosta 20-30 miljoner extra över en viss preriod om inget görs”. Är det månne samma sorts hörsägen som ligger till grund också för FF:s betygsättning av Jörgen Pettersson (JP) i egenskap av centerns ordförande? Det står förvisso var och en fritt att ”tycka” vad man vill om JP:s ordförandeskap. Men just en ”auktoritet” som FF – den poängterar ju titt som tätt att företeelsens argumenteringskonst är baserad på fakta, minsann ... liksom. Och utgående därifrån – särskilt vad gäller fru ”kommunministerns” så innerligt ”åländska” framtidsfunderingar – framhäver ”Findus” faktiskt själv med emfas ”samhällsnyttan” av FF. I sammanhanget noteras med en viss förnöjsamt att ”Findus-telefonen” lämpar sig inte bara till att ringa, skriva och springa med – den duger tydligen också till så kallad nätkapning. Under långfredagen var, som synes, något av en ”Sesam-nyckel” duktigt i farten, till och med fyra gånger angående ledaren (i kommentators-spaltens helgdagslås). Frågan är om inte ”Findus” nu rent av börjar bli tämligen obekväm för ”landskapet” i dess kommunala ”omsorger”?

Finlands statsskuld fortsätter att växa. Men finansministeriets senaste förslag till statsbudget innehåller ändå flera ljusglimtar.

Frågan är om finansministern och regeringen levererar på sitt skattelöfte när intäkterna för landskapet nu ökar.

Titt som tätt hörs frågan om huruvida Pridefestivalerna faktiskt fortfarande behövs. Jo, det gör de för ännu är inte samhället tillräckligt tolerant.

Det finns inget som säger att unga väljare per automatik röstar på unga politiker. Det verkar faktiskt finnas en motsatt trend.

Kortruttsprojektets framtid är oviss. Att det, efter decenniers diskussion, inte finns större samsyn kring framtidens kommunikationer i den södra skärgården är ett politiskt misslyckande.

Kan en SFP-kandidatur slutligen ge Åland den plats i EU-parlamentet man eftersträvat sedan 90-talet?

Tesla kan bli för bilindustrin vad Apple var för mobiltelefonerna. Men än är inte gåtan om hur vi ska få en hållbar fordonsflotta löst.

Sätt punkt för flyttcirkusen och ersätt Ejdern med modernare tonnage.

I ett läge där underlaget för Pettersson svajar kan Nordlund bli den lösning som alla snabbt kan enas kring. Men frågan är om han själv vill.

Det är svårt att förstå hur en situation som den som uppstod inom svenska Transportstyrelsen kan finnas i verkligheten. En situation där alla, statssekreterare och ministrar, slår ifrån sig frågan om ansvar.

Det rör på sig inom forskningen på preventivmedel för män. I framtiden finns sannolikt preparat även för män på marknaden. Frågan är: Kommer det gå hem eller kommer huvudansvaret fortsättningsvis ligga hos kvinnan?

Miljöfrågor och klimatpolitik fokuserar i hög grad på internationella avtal och samarbeten. Men lokal förankring och känsla för hembygden förblir minst lika viktiga i sammanhanget.

Kultur är en av vårt samhälles grundpelare. Vi lever i ett samhälle där vi har råd att konsumera och skapa kultur. Men hur väl tar vi vara på unga kulturutövare på Åland i dag?

Fler ledare