Mariehamn slipper alla förändringar men får lägga välmående Järsö-Nåtö till sin skattebas. Alla de andra får betala för Ålands utsatta delar.

Kommentarer

Citat: ”Mariehamn slipper

Citat: ”Mariehamn slipper alla förändringar men får lägga välmående Järsö-Nåtö till sin skattebas. Alla de andra får betala för Ålands utsatta delar.” Ytligt sett, Niklas Lampi, ter sig denna Din ledare dessvärre som ett aningslöst eko. Påminnelserna om fru ”kommuninisterns” – på stadens vägnar och i LR:s namn – nu fullkomligt nakna grötmyndighet, varningarna för den har länge fortgått i en smått oändlig ström med hemort runtom i hela Lanskapet. Hennes kamp för att Mariehamn ska bli en allsmäktig landsbygdens och skärgårdens rikligt belönade förmyndare dock – den kan ses som påbörjad redan 1966-67, i och med att ”LOS” (Landsbygdens och skärgårdens valförbund) bildades. Motvikten till LOS initierades på högborgerligt håll – i civiliserad form – med dåvarande; Tor-Alf Eliasson, Klas Eklund, Nils Dahlman, Regina Johansson och Karin Bamberg som frontfigurer i nyskapade ”Frisinnad samverkan”. Deras tillvaratagande av stadens intressen är nu förbytt till en stödform för en socialistisk lidelse som mycket tydligt framgår av citatet ovan ur Din ledartext. (Forts följer)

Igår, annandag påsk klockan

Igår, annandag påsk klockan 12:53, befäste Du – ”Tulo” – Dig ingå i Findus-syndromet. På två sätt, dels både inleddes och avslutades Din faktiskt ovanligt grundliga samhällsanalys med det kännspaka adelsmärket; ”ha ha”, dels visade Du Dig med all önskvärd tydlighet vara begåvad med samma ”Sesam-nyckel” som ”Findus” fixade för ”egen” räkning kl. 15:50, 15:57 och 16:09 under långfredagen. Men däremot – vems är ”ringa-, springa- och nätkapningstelefonen” som kom till användning? Hur som helst – huvudsaken är att ”Findus-seriositeten” angående fru ”kommunministerns” samhällspyssel blir allt klarare, ju. Tack! ... PS. I insändar spalten, annandagen kl. 12:45, 12:47 och 13:07 – då verkade ”Findus” ha fått sig ytterligare en ”ny” arbetskamrat, denne med signaturen ”Peter”. Ja, stämningen verkar onekligen ha blivit något skärrad i det internet-begåvade kommunmodifieringssällskapet. DS

(Forsättning) Att

(Forsättning) Att landsbygdens och skärgårdens talesmän i lagtinget generellt inte tycks förstå innebörden av ens fru ”kommuninisterns” uppenbara handel och vandel – det om något bevisar nödvändigheten av Dina ”ekon”. Tack, Niklas Lampi!

Har inget personligt emot JP

Har inget personligt emot JP men kan konstatera att han långt ifrån var mogen att bli partiordförande. Han har infört en väldigt populistisk touch över partiet. Jag har hört siffror på att nuvarande kommunstruktur kommer att kosta 20-30 miljoner extra över en viss preriod om inget görs. Detta vet center. Att då inte presentera ett eget förslag är faktiskt skamligt. Det som inte framgått i debatten är att ngt måste göras snabbt innan landskapet börjar blöda. Detta kan likställas med privatiseringen av skärgårdstrafiken och kortrutten. Alternativet att fortsätta som förut finns inte. Att vänta på kommunernas egen samverkan är inte heller ett alternativ. Nog vet niklas också att det skulle ta allt för lång tid och att wn välmående kommun ogärna tar över problem kommuner frivilligt. Jag anser att regeringen misslyckats lite med att få ut informationen.

Gemomförs ovannämnda projekt

Gemomförs ovannämnda projekt för att öka servicenivån? Nej de genomförs för att landskapet inte har råd att fortsätta som tidigare pga klumpsummor mm. Alldeles säkert är det trevligare för en kökarsbo att åka färja hela vägen än att dela upp sin resa i olika delmoment. Men genom dessa projekt försöker man minimera de negativa effekterna.

Bästa Findus-företeelse (FF),

Bästa Findus-företeelse (FF), Du/Ni har alltså ”hört” att, citat: ” ... nuvarande kommunstruktur kommer att kosta 20-30 miljoner extra över en viss preriod om inget görs”. Är det månne samma sorts hörsägen som ligger till grund också för FF:s betygsättning av Jörgen Pettersson (JP) i egenskap av centerns ordförande? Det står förvisso var och en fritt att ”tycka” vad man vill om JP:s ordförandeskap. Men just en ”auktoritet” som FF – den poängterar ju titt som tätt att företeelsens argumenteringskonst är baserad på fakta, minsann ... liksom. Och utgående därifrån – särskilt vad gäller fru ”kommunministerns” så innerligt ”åländska” framtidsfunderingar – framhäver ”Findus” faktiskt själv med emfas ”samhällsnyttan” av FF. I sammanhanget noteras med en viss förnöjsamt att ”Findus-telefonen” lämpar sig inte bara till att ringa, skriva och springa med – den duger tydligen också till så kallad nätkapning. Under långfredagen var, som synes, något av en ”Sesam-nyckel” duktigt i farten, till och med fyra gånger angående ledaren (i kommentators-spaltens helgdagslås). Frågan är om inte ”Findus” nu rent av börjar bli tämligen obekväm för ”landskapet” i dess kommunala ”omsorger”?

Midsommarhelgen påminner oss om hur självklart det är med ett jordbruk som fungerar. Var skulle vi annars få läckerhet som nypotatis, dill, gräslök och jordgubbar ifrån liksom buketterna av ängsblommor att pryda bordet med. Det ser ju enkelt ut när maten ligger på faten men vi bör sända en tanke till alla dem som ser till att den finns där.

Europa har länge låtit någon annan ta ansvar för den egna säkerheten. Den amerikanske presidenten verkar nu kunna bidra till ett uppvaknande.

I morgon samlas vi runt midsommarborden med våra vänner för att fira ljusets makt över mörkret och livets triumf över döden.

Legia Warszawa har bland de mest hårdföra supportrarna i hela Europa, men samtidigt talar mycket för att matchen i Mariehamn blir en lugn historia.

Det finns de som hävdar att man lär sig bättre om man antecknar och skriver ner viktiga fakta, sambandet mellan hand och hjärna är viktigt.

Isberg som smälter, farliga virus som frigörs, snabba fartygsrutter som blir tillgängliga och olja och naturgas i massor.

Arktis kan bli världens nästa stora konflikthärd.

Nu väntar en spännande diskussion om lagtinget ska godkänna en rapport som präglas av flera tunga bakslag för åländsk del.

Sandbergs slutsatser är en rejäl tankeställare för en regering som hittills propsat på att själv rita kartan ned till minsta detalj.

Den starka reaktionen mot Sannfinländarnas nye ordförande Jussi Halla-aho och den politik han står för är bara det senaste i raden av bakslag för Europas högerpopulister och ultranationalistiska rörelser.

För några år sedan var det få som trodde att världen på allvar kunde ställa om till förnyelsebara energikällor, men just nu är det precis vad som håller på att hända.

Grattis Sipilä och Orpo. Äntligen integritet och kurage i grundläggande värdefrågor, efter flera år av mumlande.

I dag möts de finländska regeringspartierna för en överläggning om regeringens framtid efter ordförandebytet hos Sannfinländarna. Man får räkna med att det finns mängder av partipolitisk strategi som spelar roll i diskussionerna.

Det pågår en global trend där lunchätandet på restaurang minskar kraftigt. Vi får hoppas att inte denna trend når Åland.

Fler ledare