Mariehamn slipper alla förändringar men får lägga välmående Järsö-Nåtö till sin skattebas. Alla de andra får betala för Ålands utsatta delar.

Kommentarer

Citat: ”Mariehamn slipper

Citat: ”Mariehamn slipper alla förändringar men får lägga välmående Järsö-Nåtö till sin skattebas. Alla de andra får betala för Ålands utsatta delar.” Ytligt sett, Niklas Lampi, ter sig denna Din ledare dessvärre som ett aningslöst eko. Påminnelserna om fru ”kommuninisterns” – på stadens vägnar och i LR:s namn – nu fullkomligt nakna grötmyndighet, varningarna för den har länge fortgått i en smått oändlig ström med hemort runtom i hela Lanskapet. Hennes kamp för att Mariehamn ska bli en allsmäktig landsbygdens och skärgårdens rikligt belönade förmyndare dock – den kan ses som påbörjad redan 1966-67, i och med att ”LOS” (Landsbygdens och skärgårdens valförbund) bildades. Motvikten till LOS initierades på högborgerligt håll – i civiliserad form – med dåvarande; Tor-Alf Eliasson, Klas Eklund, Nils Dahlman, Regina Johansson och Karin Bamberg som frontfigurer i nyskapade ”Frisinnad samverkan”. Deras tillvaratagande av stadens intressen är nu förbytt till en stödform för en socialistisk lidelse som mycket tydligt framgår av citatet ovan ur Din ledartext. (Forts följer)

Igår, annandag påsk klockan

Igår, annandag påsk klockan 12:53, befäste Du – ”Tulo” – Dig ingå i Findus-syndromet. På två sätt, dels både inleddes och avslutades Din faktiskt ovanligt grundliga samhällsanalys med det kännspaka adelsmärket; ”ha ha”, dels visade Du Dig med all önskvärd tydlighet vara begåvad med samma ”Sesam-nyckel” som ”Findus” fixade för ”egen” räkning kl. 15:50, 15:57 och 16:09 under långfredagen. Men däremot – vems är ”ringa-, springa- och nätkapningstelefonen” som kom till användning? Hur som helst – huvudsaken är att ”Findus-seriositeten” angående fru ”kommunministerns” samhällspyssel blir allt klarare, ju. Tack! ... PS. I insändar spalten, annandagen kl. 12:45, 12:47 och 13:07 – då verkade ”Findus” ha fått sig ytterligare en ”ny” arbetskamrat, denne med signaturen ”Peter”. Ja, stämningen verkar onekligen ha blivit något skärrad i det internet-begåvade kommunmodifieringssällskapet. DS

(Forsättning) Att

(Forsättning) Att landsbygdens och skärgårdens talesmän i lagtinget generellt inte tycks förstå innebörden av ens fru ”kommuninisterns” uppenbara handel och vandel – det om något bevisar nödvändigheten av Dina ”ekon”. Tack, Niklas Lampi!

Har inget personligt emot JP

Har inget personligt emot JP men kan konstatera att han långt ifrån var mogen att bli partiordförande. Han har infört en väldigt populistisk touch över partiet. Jag har hört siffror på att nuvarande kommunstruktur kommer att kosta 20-30 miljoner extra över en viss preriod om inget görs. Detta vet center. Att då inte presentera ett eget förslag är faktiskt skamligt. Det som inte framgått i debatten är att ngt måste göras snabbt innan landskapet börjar blöda. Detta kan likställas med privatiseringen av skärgårdstrafiken och kortrutten. Alternativet att fortsätta som förut finns inte. Att vänta på kommunernas egen samverkan är inte heller ett alternativ. Nog vet niklas också att det skulle ta allt för lång tid och att wn välmående kommun ogärna tar över problem kommuner frivilligt. Jag anser att regeringen misslyckats lite med att få ut informationen.

Gemomförs ovannämnda projekt

Gemomförs ovannämnda projekt för att öka servicenivån? Nej de genomförs för att landskapet inte har råd att fortsätta som tidigare pga klumpsummor mm. Alldeles säkert är det trevligare för en kökarsbo att åka färja hela vägen än att dela upp sin resa i olika delmoment. Men genom dessa projekt försöker man minimera de negativa effekterna.

Bästa Findus-företeelse (FF),

Bästa Findus-företeelse (FF), Du/Ni har alltså ”hört” att, citat: ” ... nuvarande kommunstruktur kommer att kosta 20-30 miljoner extra över en viss preriod om inget görs”. Är det månne samma sorts hörsägen som ligger till grund också för FF:s betygsättning av Jörgen Pettersson (JP) i egenskap av centerns ordförande? Det står förvisso var och en fritt att ”tycka” vad man vill om JP:s ordförandeskap. Men just en ”auktoritet” som FF – den poängterar ju titt som tätt att företeelsens argumenteringskonst är baserad på fakta, minsann ... liksom. Och utgående därifrån – särskilt vad gäller fru ”kommunministerns” så innerligt ”åländska” framtidsfunderingar – framhäver ”Findus” faktiskt själv med emfas ”samhällsnyttan” av FF. I sammanhanget noteras med en viss förnöjsamt att ”Findus-telefonen” lämpar sig inte bara till att ringa, skriva och springa med – den duger tydligen också till så kallad nätkapning. Under långfredagen var, som synes, något av en ”Sesam-nyckel” duktigt i farten, till och med fyra gånger angående ledaren (i kommentators-spaltens helgdagslås). Frågan är om inte ”Findus” nu rent av börjar bli tämligen obekväm för ”landskapet” i dess kommunala ”omsorger”?

Regeringen har fullt upp med att beskriva hur förträfflig den nya kommunkartan blir för administration och förvaltning. Plånboksfrågorna för vanligt folk berörs dock nästan inte alls.

Tack vare ett målmedvetet och skickligt arbete av landskapsarkivet är nu GE-rederiets arkiv upptaget i Unescos nationella finländska förteckningen över världsminnen. En viktig markering av såväl Gustaf Eriksons betydelse som det kollektiva minnets betydelse i denna flyktiga tid.

Plastpåsar är inget stort miljöproblem på Åland, men det skulle heller inte vara speciellt svårt att fasa ut dem.

En klassisk sångtävling lanseras i sommar på Åland. Det kan vara startsignalen för fler kulturella tävlingar. Och tävlingar är utvecklande och stimulerande, inte farliga.

Bolstaholms avhopp från Skördefesten visar att det är ett misstag att försöka finansiera föreningen Skördefestens vänner med parkeringsavgifter.

Stå emot kommissionen och säg ja till fortsatt vårjakt.

Det finns idag inget land som är säkert i fråga om terrorattacker. Det som hände i Stockholm i fredags kan hända i vilken storstad som helst. Därför måste man öka beredskapen mot hoten.

Paf gynnas av att Sverige inför spellicenser. Men klarar man av att hänga med i den kapprustning som just nu pågår och fixar man konkurrensen från ett privatiserat Svenska spel?

Ge klartecken för en begränsad vårjakt, jobba vidare med förvaltningsplanen och fortsätt bemöta kommissionen med fakta.

Att värna om miljön måste vara en uppgift att ta på allvar i både små och stora sammanhang. Men än så länge är många likgiltiga för vilka problem som skapas för kommande generationer.

S och Ob kör med dubbla måttstockar. De undergräver förtroendet för sig själva och i förlängningen lagtinget.

De senaste åren har falska nyheter fått stor spridning på nätet. Följaktligen skrotar en rad svenska tidningar sina aprilskämt. Det lilla samhällets styrka är att det snabbt går att genomskåda och avfärda fejknyheter.

Faktaunderlaget blir bara tyngre, nu krävs även politiskt mod för fortsatt vårjakt.

Fler ledare