Faktaunderlaget blir bara tyngre, nu krävs även politiskt mod för fortsatt vårjakt.

Kommentarer

Men fåglarna är inte lokala,

Men fåglarna är inte lokala, det är bara jakten som är lokal. Personligen tror jag, som Niklas säger, att man även måste presentera en plan för viltvård med ganska konkreta mål gällande mink och mårdhund, och eventuellt också trut. Lyckas man påvisa att resultat av jakt och viltvård är positivt för stammen bör EU ge klartecken. Jag tror de flesta är medvetna om den oseriösa fågeljakten som bedrivs på Gibraltar och det är viktigt att på alla sätt belysa att den åländska jakten är något helt annat. Ha också i minnet hur denna jakt delvis bedrevs för 30 år sedan. Skulle EU ha information om att en del av jägarna på den tiden var mycket berusade, vilket innebar stor risk för skadeskjutning, att man sköt på honor osv, och därtill risken för människor skulle ett avslag för all framtid vara ett faktum. Men dagens jakt är seriös och bedrivs numera av jägare medan tidigare jakt delvis var ett jippo som drog till sig ett antal oseriösa personer som inte kunde kallas jägare.

Men han har ju inte förmågan

Men han har ju inte förmågan att argumentera med sakliga argument. Därför väljer han att vara klassens pajas. Det är klart att det alltid funnits de som tyckt att klassens pajas är underhållande. Själv anser jag att kommentarerna borde vara intellektuella och sakligt med argument och motargement kommentera ett ämne. Det är klart att en ordvits ibland kan vara på sin plats men att bara läsa ordvitsar blir lite monotomt och tillslut förlorar de sitt syfte. Sapientia, du känner säkert någon som hela tiden skämtar. I början kan det vara roligt men efter en tid tröttnar man på alla fyndigheter.

Bästa ”Findus-variant”, ett

Bästa ”Findus-variant”, ett villkor för att bemöda sig om att argumentera sakligt – det är helt enkelt förekomst av sakliga argument att argumentera emot. Det vill säga, (med Findus huvudsakliga tema som exempel) universitetsbetonade djupdykningar i numera allmänt välkända kommunbestyr på landskapsregeringsnivå, som i demokratisk ordning, liksom, en stödtrupp – gång på gång – bekräftar angående hur ytterligt väl man tillsammans är både insatta i och befrämjar den gemensamma mödans målsättning – att sakligt försöka bemöta en så exklusiv auktoritetsvolym ... ja, det vore nog att framställa sig själv snudd på lika duktig som hela den exklusiva världsförbättrargruppen som sådan. Så varför inte istället lite försöka lätta upp den högtidligt allvarstyngda och vetenskapligt känslosamma debatt-atmosfären i åtminstone stödtruppen – med just en ”ordvits” sådan som ”Findus” med all önskvärd tydlighet faktiskt "förstår" att ta till sig.

När Gräsrot försöker vara

När Gräsrot försöker vara seriös skriver han kommentarer som denna. =Hälften ”vunnit” dock – av/för vem? Den frågan är faktiskt synnerligen relevant med avseende till, dels redan nu satsade skattepengar, dels den hemliga köpesumman angående framtida bruk av den så tydligen behjärtansvärt samhällsbefrämjande anläggningen. För att inte tala om vilken summa ”man” anser står i paritet med att ”man” har lyckats skapa konkursen!" Han gnäller på det ena och det andra men inte med ett enda argument som stöder hans gnäll, inte en kommentar hur det borde ha gjorts.

Det är därför du aldrig ser

Det är därför du aldrig ser en insändare från Gräsrot. Han saknar kapacitet att konkret beskriva en problemställning eller belysa något. Därför skriver han bara lustiga kommentarer som uppskattas av många och anser sig själv vara rakt på sak och på gränsen till uppkäftig ibland.

Det är inte orimligt att kräva att bankjättar som Nordea tar ett större eget ansvar. Varför ska skattebetalarna ta notan för deras misstag?

Landskapets fastighetsverk får kritik för att man inte anmäler det misstänkta tjuvfisket vid Kastelholm. Någon skyldighet att anmäla det olovliga fisket har man däremot inte, även om man antagligen borde göra det.

Det finns ingen naturlag som säger att de dåliga alternativen i politik alltid vinner, i val efter val i Europa har människorna valt bort de dåliga alternativen och startat en motreaktion.

Det händer mycket spännande på Kökar, men den undermåliga skärgårdstrafiken till och från ön sätter sordin på utvecklingen.

Effektiviseringarna är som bortblåsta och har ersatts av en retorik där man pratar expansivt om de nya strukturerna.

Lantrådet sammanfattar på ett bra sätt den åländska synpunkten kring det som varit och hur man kan gå vidare.

Nu är tid att lyfta alla frågor, farhågor och förhoppningar om kommunreformen. Men det verkar vara svårt att engagera allmänheten. En orsak kan vara att landskapsregeringen inte tillräckligt tydligt har förklarat var effektiviseringarna egentligen ska ske.

Det ökade antalet havsörnar har blivit ett problem för ejdern, vilket innebär att det blivit viktigare än någonsin att intensifiera viltvården.

Den nya planen för trafiken i Mariehamn är inte speciellt ny i fråga om idéinnehåll. Den är en variation på temat få bort bilarna från stadskärnan som Mariehamn i decennier nu har anammat.

Det är sparkravet på fyra miljoner euro som hotar kommunernas ekonomi, inte det nya landskapsandelssystemet.

Den åländska framtidsdebatten skulle vinna på att gå utanför den snäva frågan om var några byråkratiska gränser ska dras.

Det finns ingen saklig grund för att placera regeringen Katrin Sjögren i samma fack som Nordiska motståndsrörelsen eller Antifascistisk aktion.

I dag tar Finland över ordförandeskapet i Arktiska rådet. En uppgift med stora utmaningar, speciellt sedan USA fått en öppet klimatförnekande president.

Fler ledare