Faktaunderlaget blir bara tyngre, nu krävs även politiskt mod för fortsatt vårjakt.

Kommentarer

Men fåglarna är inte lokala,

Men fåglarna är inte lokala, det är bara jakten som är lokal. Personligen tror jag, som Niklas säger, att man även måste presentera en plan för viltvård med ganska konkreta mål gällande mink och mårdhund, och eventuellt också trut. Lyckas man påvisa att resultat av jakt och viltvård är positivt för stammen bör EU ge klartecken. Jag tror de flesta är medvetna om den oseriösa fågeljakten som bedrivs på Gibraltar och det är viktigt att på alla sätt belysa att den åländska jakten är något helt annat. Ha också i minnet hur denna jakt delvis bedrevs för 30 år sedan. Skulle EU ha information om att en del av jägarna på den tiden var mycket berusade, vilket innebar stor risk för skadeskjutning, att man sköt på honor osv, och därtill risken för människor skulle ett avslag för all framtid vara ett faktum. Men dagens jakt är seriös och bedrivs numera av jägare medan tidigare jakt delvis var ett jippo som drog till sig ett antal oseriösa personer som inte kunde kallas jägare.

Men han har ju inte förmågan

Men han har ju inte förmågan att argumentera med sakliga argument. Därför väljer han att vara klassens pajas. Det är klart att det alltid funnits de som tyckt att klassens pajas är underhållande. Själv anser jag att kommentarerna borde vara intellektuella och sakligt med argument och motargement kommentera ett ämne. Det är klart att en ordvits ibland kan vara på sin plats men att bara läsa ordvitsar blir lite monotomt och tillslut förlorar de sitt syfte. Sapientia, du känner säkert någon som hela tiden skämtar. I början kan det vara roligt men efter en tid tröttnar man på alla fyndigheter.

Bästa ”Findus-variant”, ett

Bästa ”Findus-variant”, ett villkor för att bemöda sig om att argumentera sakligt – det är helt enkelt förekomst av sakliga argument att argumentera emot. Det vill säga, (med Findus huvudsakliga tema som exempel) universitetsbetonade djupdykningar i numera allmänt välkända kommunbestyr på landskapsregeringsnivå, som i demokratisk ordning, liksom, en stödtrupp – gång på gång – bekräftar angående hur ytterligt väl man tillsammans är både insatta i och befrämjar den gemensamma mödans målsättning – att sakligt försöka bemöta en så exklusiv auktoritetsvolym ... ja, det vore nog att framställa sig själv snudd på lika duktig som hela den exklusiva världsförbättrargruppen som sådan. Så varför inte istället lite försöka lätta upp den högtidligt allvarstyngda och vetenskapligt känslosamma debatt-atmosfären i åtminstone stödtruppen – med just en ”ordvits” sådan som ”Findus” med all önskvärd tydlighet faktiskt "förstår" att ta till sig.

När Gräsrot försöker vara

När Gräsrot försöker vara seriös skriver han kommentarer som denna. =Hälften ”vunnit” dock – av/för vem? Den frågan är faktiskt synnerligen relevant med avseende till, dels redan nu satsade skattepengar, dels den hemliga köpesumman angående framtida bruk av den så tydligen behjärtansvärt samhällsbefrämjande anläggningen. För att inte tala om vilken summa ”man” anser står i paritet med att ”man” har lyckats skapa konkursen!" Han gnäller på det ena och det andra men inte med ett enda argument som stöder hans gnäll, inte en kommentar hur det borde ha gjorts.

Det är därför du aldrig ser

Det är därför du aldrig ser en insändare från Gräsrot. Han saknar kapacitet att konkret beskriva en problemställning eller belysa något. Därför skriver han bara lustiga kommentarer som uppskattas av många och anser sig själv vara rakt på sak och på gränsen till uppkäftig ibland.

Regeringen har fullt upp med att beskriva hur förträfflig den nya kommunkartan blir för administration och förvaltning. Plånboksfrågorna för vanligt folk berörs dock nästan inte alls.

Tack vare ett målmedvetet och skickligt arbete av landskapsarkivet är nu GE-rederiets arkiv upptaget i Unescos nationella finländska förteckningen över världsminnen. En viktig markering av såväl Gustaf Eriksons betydelse som det kollektiva minnets betydelse i denna flyktiga tid.

Plastpåsar är inget stort miljöproblem på Åland, men det skulle heller inte vara speciellt svårt att fasa ut dem.

En klassisk sångtävling lanseras i sommar på Åland. Det kan vara startsignalen för fler kulturella tävlingar. Och tävlingar är utvecklande och stimulerande, inte farliga.

Mariehamn slipper alla förändringar men får lägga välmående Järsö-Nåtö till sin skattebas. Alla de andra får betala för Ålands utsatta delar.

Bolstaholms avhopp från Skördefesten visar att det är ett misstag att försöka finansiera föreningen Skördefestens vänner med parkeringsavgifter.

Stå emot kommissionen och säg ja till fortsatt vårjakt.

Det finns idag inget land som är säkert i fråga om terrorattacker. Det som hände i Stockholm i fredags kan hända i vilken storstad som helst. Därför måste man öka beredskapen mot hoten.

Paf gynnas av att Sverige inför spellicenser. Men klarar man av att hänga med i den kapprustning som just nu pågår och fixar man konkurrensen från ett privatiserat Svenska spel?

Ge klartecken för en begränsad vårjakt, jobba vidare med förvaltningsplanen och fortsätt bemöta kommissionen med fakta.

Att värna om miljön måste vara en uppgift att ta på allvar i både små och stora sammanhang. Men än så länge är många likgiltiga för vilka problem som skapas för kommande generationer.

S och Ob kör med dubbla måttstockar. De undergräver förtroendet för sig själva och i förlängningen lagtinget.

De senaste åren har falska nyheter fått stor spridning på nätet. Följaktligen skrotar en rad svenska tidningar sina aprilskämt. Det lilla samhällets styrka är att det snabbt går att genomskåda och avfärda fejknyheter.

Fler ledare