Faktaunderlaget blir bara tyngre, nu krävs även politiskt mod för fortsatt vårjakt.

Kommentarer

Men fåglarna är inte lokala,

Men fåglarna är inte lokala, det är bara jakten som är lokal. Personligen tror jag, som Niklas säger, att man även måste presentera en plan för viltvård med ganska konkreta mål gällande mink och mårdhund, och eventuellt också trut. Lyckas man påvisa att resultat av jakt och viltvård är positivt för stammen bör EU ge klartecken. Jag tror de flesta är medvetna om den oseriösa fågeljakten som bedrivs på Gibraltar och det är viktigt att på alla sätt belysa att den åländska jakten är något helt annat. Ha också i minnet hur denna jakt delvis bedrevs för 30 år sedan. Skulle EU ha information om att en del av jägarna på den tiden var mycket berusade, vilket innebar stor risk för skadeskjutning, att man sköt på honor osv, och därtill risken för människor skulle ett avslag för all framtid vara ett faktum. Men dagens jakt är seriös och bedrivs numera av jägare medan tidigare jakt delvis var ett jippo som drog till sig ett antal oseriösa personer som inte kunde kallas jägare.

Men han har ju inte förmågan

Men han har ju inte förmågan att argumentera med sakliga argument. Därför väljer han att vara klassens pajas. Det är klart att det alltid funnits de som tyckt att klassens pajas är underhållande. Själv anser jag att kommentarerna borde vara intellektuella och sakligt med argument och motargement kommentera ett ämne. Det är klart att en ordvits ibland kan vara på sin plats men att bara läsa ordvitsar blir lite monotomt och tillslut förlorar de sitt syfte. Sapientia, du känner säkert någon som hela tiden skämtar. I början kan det vara roligt men efter en tid tröttnar man på alla fyndigheter.

Bästa ”Findus-variant”, ett

Bästa ”Findus-variant”, ett villkor för att bemöda sig om att argumentera sakligt – det är helt enkelt förekomst av sakliga argument att argumentera emot. Det vill säga, (med Findus huvudsakliga tema som exempel) universitetsbetonade djupdykningar i numera allmänt välkända kommunbestyr på landskapsregeringsnivå, som i demokratisk ordning, liksom, en stödtrupp – gång på gång – bekräftar angående hur ytterligt väl man tillsammans är både insatta i och befrämjar den gemensamma mödans målsättning – att sakligt försöka bemöta en så exklusiv auktoritetsvolym ... ja, det vore nog att framställa sig själv snudd på lika duktig som hela den exklusiva världsförbättrargruppen som sådan. Så varför inte istället lite försöka lätta upp den högtidligt allvarstyngda och vetenskapligt känslosamma debatt-atmosfären i åtminstone stödtruppen – med just en ”ordvits” sådan som ”Findus” med all önskvärd tydlighet faktiskt "förstår" att ta till sig.

När Gräsrot försöker vara

När Gräsrot försöker vara seriös skriver han kommentarer som denna. =Hälften ”vunnit” dock – av/för vem? Den frågan är faktiskt synnerligen relevant med avseende till, dels redan nu satsade skattepengar, dels den hemliga köpesumman angående framtida bruk av den så tydligen behjärtansvärt samhällsbefrämjande anläggningen. För att inte tala om vilken summa ”man” anser står i paritet med att ”man” har lyckats skapa konkursen!" Han gnäller på det ena och det andra men inte med ett enda argument som stöder hans gnäll, inte en kommentar hur det borde ha gjorts.

Det är därför du aldrig ser

Det är därför du aldrig ser en insändare från Gräsrot. Han saknar kapacitet att konkret beskriva en problemställning eller belysa något. Därför skriver han bara lustiga kommentarer som uppskattas av många och anser sig själv vara rakt på sak och på gränsen till uppkäftig ibland.

Tiotusentals hackade kameror världen över. Samtidigt skriker vi efter mer övervakning. Vad är vi beredda att betala för säkerhet?

Varken IFK Mariehamn eller de grönvita supportrarna har något att förlora i kvällens match i Polen.

Om Åland vill älskas av turisterna måste man bjussa lite också. Debatten om att husbilarna på kajen mot Lilla holmen tar upp parkeringsplatserna är både snål och kontraproduktiv.

Det är märkligt hur kortsynta finländska politiker blir när det kommer till frågor om språkinlärning och språklig kompetens.

Sprututbytesprogrammet är ingen okontroversiell fråga, men faktum är att det följer i spåren av internationella rekommendationer och vedertagen praxis. Sprututbytet kommer att gagna hela det åländska samhället.

De åländska hushållen häftar allt mer i skuld till bankerna. Att många har glömt vad som är en normal räntenivå är illavarslande.

Med framförhållning och bra planering stod Åland redo att ta emot de ökända polska supportrarna.

Efter kravallerna i Hamburg i samband med G20-mötet föreslår Tyskland ett europeiskt register över vänsterextremister.
En oerhört komplicerad fråga.

Det åländska jordbruket är till stor del uppbyggt kring animaliska produkter, samtidigt som den globala vegantrenden bara blir starkare.

Det avslutade G20-mötet i Hamburg, som samlade världsledarna till ett ganska friktionsfyllt möte, är intressant på mer än ett sätt. Inte minst för att man så tydligt kan se hur moraliska frågor uppfattas i olika länder. En polarisering är tydlig och det gynnar inte världsläget totalt.

Nu gäller det för de åländska politikerna att klargöra vad som kan bli bättre med den nya självstyrelselagen.

När Finland som sista land i Europa avreglerar sin taximarknad gör Åland bäst i att följa efter.

Regeringen i Helsingfors får kritik för att man vill tillåta försäljningen av alkoläsk i vanliga butiker, men det finns även argument för att tillåta en sådan försäljning.

Fler ledare