Om lagberedningens tid går till att stämpla blankettlagar och EU-direktiv eroderas grunden för självstyrelsen.

Kommentarer

Tack för ytterligare en

Tack för ytterligare en ledarskribent som klart och tydligt redogör för allvaret i att det på Landskapsregeringens (LR:s) agenda snarast möjligt skapas utrymme för självstyrelsen – och därmed för gemene ålänning – högst både nödvändiga och meningsfulla uppdrag. Till dem hör definitivt inte i första hand fru ”kommunministerns” och herr finansminister Perämaas allt tydligare både spretande och motsägelsefulla kommunal- och kortruttsbestyr! Om lantrådet de facto har vaknat upp till verkligheten – ja, vad hjälper det – om hon inte på allvar lyckas förklara för ”sin” LR att det är på ålänningars mandat en LR överhuvudtaget existerar? Om ingen lyckas med det ”konststycket” ... ja, vad vore då lättnaden värd, lättnaden av att just i första hand fru ”kommunministerns” både brådmogna och egofixerade försök till ”modifiering” av allas vår åländska kommunstruktur nu med all önskvärd tydlighet ingenting annat blir än en patetisk flopp? (Forts följer)

(Fortsättning) Som belägg för

(Fortsättning) Som belägg för nuvarande LR:s trovärdighet kan noteras en tillsynes smått sakral gråterska (fru ”kommunministern), som den 14 juni på sin ”Eriksgata” då i Hammarbo, och med Siv Sandbergs kunskap (forskare i offentlig förvaltning vid Åbo Akademi) som argument för sitt (fru ”kommunministerns) förbarmande över snarligen bankrutta åländska kommuner, liksom. Denna statsvänliga ”generositet” kontrades med besked av Sandbergs egna syn på saken – daterad samma dag på nyhetsplats i Ålandstidningen! Därtill kommer kommunförbundsdirektör Magnus Sandbergs deklaration, på nyhetsplats den 27 juni, angående 12,6 miljoner euro på det kommunala plus-kontot för år 2016. Ett rekordresultat! Och som lök på laxen betygsätter – föga smickrande – ”Företagarna på Ålands” styrelse, i sin insändare den 28 juni, LR:s ”skapande av arbetsplatser” via ”sitt” ÅUAB. Ja, vad mer behöver ”man” veta? PS ”Nya Åland” för sin del verkar av egen kraft vara tillfullo sysselsatt med sin existensiella tillvaro via El-gigantens annonsering. DS

Om ett par veckor är semestern slut för landskapsregeringen. Då väntar en höst med utmaningar både utifrån och inifrån.

Inom bara några få år kan spännande teknikgenombrott ske i två branscher som är viktiga på Åland, sjöfart samt packning av varor.

Det finns just nu många som gläds över att partiet Sannfinländarna förintat sig genom delning och man menar att nu är populismens villfarelser över. Men det är nog tyvärr en alltför optimistisk tolkning. Mer troligt är att den europeiska populismen går mot en än mer kompromisslös fas.

Ingen kunde för några år sedan ens i sina vildaste fantasier föreställa sig att IFK i framtiden skulle spela i Champions League – fotbollens absoluta finrum. Men är en 9–0-förlust verkligen något att hylla i efterhand?

Arbetslösheten är rekordlåg och de åländska företagen ser mer positivt på framtiden än på flera år. Trots detta finns det mycket som pekar på att sämre tider kan vänta runt hörnet. Är landskapsregeringen beredd på att vidta stimulansåtgärder i fall så skulle ske?

Tiotusentals hackade kameror världen över. Samtidigt skriker vi efter mer övervakning. Vad är vi beredda att betala för säkerhet?

Varken IFK Mariehamn eller de grönvita supportrarna har något att förlora i kvällens match i Polen.

Om Åland vill älskas av turisterna måste man bjussa lite också. Debatten om att husbilarna på kajen mot Lilla holmen tar upp parkeringsplatserna är både snål och kontraproduktiv.

Det är märkligt hur kortsynta finländska politiker blir när det kommer till frågor om språkinlärning och språklig kompetens.

Sprututbytesprogrammet är ingen okontroversiell fråga, men faktum är att det följer i spåren av internationella rekommendationer och vedertagen praxis. Sprututbytet kommer att gagna hela det åländska samhället.

De åländska hushållen häftar allt mer i skuld till bankerna. Att många har glömt vad som är en normal räntenivå är illavarslande.

Med framförhållning och bra planering stod Åland redo att ta emot de ökända polska supportrarna.

Efter kravallerna i Hamburg i samband med G20-mötet föreslår Tyskland ett europeiskt register över vänsterextremister.
En oerhört komplicerad fråga.

Fler ledare