Ge klartecken för en begränsad vårjakt, jobba vidare med förvaltningsplanen och fortsätt bemöta kommissionen med fakta.

Kommentarer

Det är just det täta

Det är just det täta samarbetet med övervakande myndighet? Övervakande myndighet har väl inte ens en båt? Det kanske är en fördel för ohemula jakten men knappast nåt annat. Begränsad jakt ? Vem vet det ? Inrapporteringen är ju rena skämtet, helt okontrollerat. Antalet som rapporterar korrekta siffror överstiger knappast 10 %? Misstänker att antalet svärtor inte är högt fast det äts sådana året runt i kojorna?

Jag jagar inte och tycker det

Jag jagar inte och tycker det är en lyxjakt. Men det är all jakt i exempelvis fjällen, älgjakt mm medan rådjursjakten är nödvändig för att hålla stammen på rimliga nivåer. Om jägarna faktiskt åter sig att utföra mer naturvård än idag så tror jag nettoeffekten blir positiv. Jag tror de jägare som fortfarande bedriver sjöfågeljakt är seriösa nu när svansen är borta. Man måste utgå från att jägarna vill väl och håller sig till reglerna tills motsatsen är bevisad. Nog tror jag dagens jägare är medvetna om att de blir kollektivt bestraffade om sjöfågeljakten missköts, genom på sikt indragen jakt. Personligen anser jag dock att det borde finnas ett förutbestämt antal fåglar som får skjutas och att dessa fåglar skulle fördelas på licens mellan olika jaktlag. När beståndet av en art oroväckande sjunker införs väl alltid restriktioner i jakten oberoende om det är fåglar, däggdjur eller fisk. Om dessa restrektioner inte har någon positiv effekt så rödlistas arten och all jakt förbjuds under en förutbestämd tid, varefter ett nytt beslut fattas. Jag förstår inte vad som är så exceptionellt med sjöfåglarna. Beståndet har sjunkit oroväckande varav restriktioner införs.

Nog vet jag detta. Och

Nog vet jag detta. Och vildsvinen i Sverige och mårdhunden i Ryssland från Kina. Jo visst har jägarna historiskt ställt till saker för sitt eget höga nöjes skull. Men man måste se framåt och inte bakåt.

Mer relevant än når

Mer relevant än når Ålandstidningen analyserar världspolitik eller interna svenska fenomen som motstånd mot vaccinationer osv. Du vet när de läser expressen och analyserar diverse problem ur en Åländsk synvinkel. Brukar sällan bli jättelyckat. Benita är expert på detta.

Citat: " ... når

Citat: " ... når Ålandstidningen analyserar världspolitik ... " ... Då, Findus kan Du glädja Dig åt att Gräsrot oftast "håller truten” – väl medveten om risken för att bli akterseglad – han, liksom. Hm ... borde han lära sig skriva per telefon, kanske?

Regeringen har fullt upp med att beskriva hur förträfflig den nya kommunkartan blir för administration och förvaltning. Plånboksfrågorna för vanligt folk berörs dock nästan inte alls.

Tack vare ett målmedvetet och skickligt arbete av landskapsarkivet är nu GE-rederiets arkiv upptaget i Unescos nationella finländska förteckningen över världsminnen. En viktig markering av såväl Gustaf Eriksons betydelse som det kollektiva minnets betydelse i denna flyktiga tid.

Plastpåsar är inget stort miljöproblem på Åland, men det skulle heller inte vara speciellt svårt att fasa ut dem.

En klassisk sångtävling lanseras i sommar på Åland. Det kan vara startsignalen för fler kulturella tävlingar. Och tävlingar är utvecklande och stimulerande, inte farliga.

Mariehamn slipper alla förändringar men får lägga välmående Järsö-Nåtö till sin skattebas. Alla de andra får betala för Ålands utsatta delar.

Bolstaholms avhopp från Skördefesten visar att det är ett misstag att försöka finansiera föreningen Skördefestens vänner med parkeringsavgifter.

Stå emot kommissionen och säg ja till fortsatt vårjakt.

Det finns idag inget land som är säkert i fråga om terrorattacker. Det som hände i Stockholm i fredags kan hända i vilken storstad som helst. Därför måste man öka beredskapen mot hoten.

Paf gynnas av att Sverige inför spellicenser. Men klarar man av att hänga med i den kapprustning som just nu pågår och fixar man konkurrensen från ett privatiserat Svenska spel?

Att värna om miljön måste vara en uppgift att ta på allvar i både små och stora sammanhang. Men än så länge är många likgiltiga för vilka problem som skapas för kommande generationer.

S och Ob kör med dubbla måttstockar. De undergräver förtroendet för sig själva och i förlängningen lagtinget.

De senaste åren har falska nyheter fått stor spridning på nätet. Följaktligen skrotar en rad svenska tidningar sina aprilskämt. Det lilla samhällets styrka är att det snabbt går att genomskåda och avfärda fejknyheter.

Faktaunderlaget blir bara tyngre, nu krävs även politiskt mod för fortsatt vårjakt.

Fler ledare