Ge klartecken för en begränsad vårjakt, jobba vidare med förvaltningsplanen och fortsätt bemöta kommissionen med fakta.

Kommentarer

Det är just det täta

Det är just det täta samarbetet med övervakande myndighet? Övervakande myndighet har väl inte ens en båt? Det kanske är en fördel för ohemula jakten men knappast nåt annat. Begränsad jakt ? Vem vet det ? Inrapporteringen är ju rena skämtet, helt okontrollerat. Antalet som rapporterar korrekta siffror överstiger knappast 10 %? Misstänker att antalet svärtor inte är högt fast det äts sådana året runt i kojorna?

Jag jagar inte och tycker det

Jag jagar inte och tycker det är en lyxjakt. Men det är all jakt i exempelvis fjällen, älgjakt mm medan rådjursjakten är nödvändig för att hålla stammen på rimliga nivåer. Om jägarna faktiskt åter sig att utföra mer naturvård än idag så tror jag nettoeffekten blir positiv. Jag tror de jägare som fortfarande bedriver sjöfågeljakt är seriösa nu när svansen är borta. Man måste utgå från att jägarna vill väl och håller sig till reglerna tills motsatsen är bevisad. Nog tror jag dagens jägare är medvetna om att de blir kollektivt bestraffade om sjöfågeljakten missköts, genom på sikt indragen jakt. Personligen anser jag dock att det borde finnas ett förutbestämt antal fåglar som får skjutas och att dessa fåglar skulle fördelas på licens mellan olika jaktlag. När beståndet av en art oroväckande sjunker införs väl alltid restriktioner i jakten oberoende om det är fåglar, däggdjur eller fisk. Om dessa restrektioner inte har någon positiv effekt så rödlistas arten och all jakt förbjuds under en förutbestämd tid, varefter ett nytt beslut fattas. Jag förstår inte vad som är så exceptionellt med sjöfåglarna. Beståndet har sjunkit oroväckande varav restriktioner införs.

Nog vet jag detta. Och

Nog vet jag detta. Och vildsvinen i Sverige och mårdhunden i Ryssland från Kina. Jo visst har jägarna historiskt ställt till saker för sitt eget höga nöjes skull. Men man måste se framåt och inte bakåt.

Mer relevant än når

Mer relevant än når Ålandstidningen analyserar världspolitik eller interna svenska fenomen som motstånd mot vaccinationer osv. Du vet när de läser expressen och analyserar diverse problem ur en Åländsk synvinkel. Brukar sällan bli jättelyckat. Benita är expert på detta.

Citat: " ... når

Citat: " ... når Ålandstidningen analyserar världspolitik ... " ... Då, Findus kan Du glädja Dig åt att Gräsrot oftast "håller truten” – väl medveten om risken för att bli akterseglad – han, liksom. Hm ... borde han lära sig skriva per telefon, kanske?

Finlands statsskuld fortsätter att växa. Men finansministeriets senaste förslag till statsbudget innehåller ändå flera ljusglimtar.

Frågan är om finansministern och regeringen levererar på sitt skattelöfte när intäkterna för landskapet nu ökar.

Titt som tätt hörs frågan om huruvida Pridefestivalerna faktiskt fortfarande behövs. Jo, det gör de för ännu är inte samhället tillräckligt tolerant.

Det finns inget som säger att unga väljare per automatik röstar på unga politiker. Det verkar faktiskt finnas en motsatt trend.

Kortruttsprojektets framtid är oviss. Att det, efter decenniers diskussion, inte finns större samsyn kring framtidens kommunikationer i den södra skärgården är ett politiskt misslyckande.

Kan en SFP-kandidatur slutligen ge Åland den plats i EU-parlamentet man eftersträvat sedan 90-talet?

Tesla kan bli för bilindustrin vad Apple var för mobiltelefonerna. Men än är inte gåtan om hur vi ska få en hållbar fordonsflotta löst.

Sätt punkt för flyttcirkusen och ersätt Ejdern med modernare tonnage.

I ett läge där underlaget för Pettersson svajar kan Nordlund bli den lösning som alla snabbt kan enas kring. Men frågan är om han själv vill.

Det är svårt att förstå hur en situation som den som uppstod inom svenska Transportstyrelsen kan finnas i verkligheten. En situation där alla, statssekreterare och ministrar, slår ifrån sig frågan om ansvar.

Det rör på sig inom forskningen på preventivmedel för män. I framtiden finns sannolikt preparat även för män på marknaden. Frågan är: Kommer det gå hem eller kommer huvudansvaret fortsättningsvis ligga hos kvinnan?

Miljöfrågor och klimatpolitik fokuserar i hög grad på internationella avtal och samarbeten. Men lokal förankring och känsla för hembygden förblir minst lika viktiga i sammanhanget.

Kultur är en av vårt samhälles grundpelare. Vi lever i ett samhälle där vi har råd att konsumera och skapa kultur. Men hur väl tar vi vara på unga kulturutövare på Åland i dag?

Fler ledare