Ge klartecken för en begränsad vårjakt, jobba vidare med förvaltningsplanen och fortsätt bemöta kommissionen med fakta.

Kommentarer

Det är just det täta

Det är just det täta samarbetet med övervakande myndighet? Övervakande myndighet har väl inte ens en båt? Det kanske är en fördel för ohemula jakten men knappast nåt annat. Begränsad jakt ? Vem vet det ? Inrapporteringen är ju rena skämtet, helt okontrollerat. Antalet som rapporterar korrekta siffror överstiger knappast 10 %? Misstänker att antalet svärtor inte är högt fast det äts sådana året runt i kojorna?

Jag jagar inte och tycker det

Jag jagar inte och tycker det är en lyxjakt. Men det är all jakt i exempelvis fjällen, älgjakt mm medan rådjursjakten är nödvändig för att hålla stammen på rimliga nivåer. Om jägarna faktiskt åter sig att utföra mer naturvård än idag så tror jag nettoeffekten blir positiv. Jag tror de jägare som fortfarande bedriver sjöfågeljakt är seriösa nu när svansen är borta. Man måste utgå från att jägarna vill väl och håller sig till reglerna tills motsatsen är bevisad. Nog tror jag dagens jägare är medvetna om att de blir kollektivt bestraffade om sjöfågeljakten missköts, genom på sikt indragen jakt. Personligen anser jag dock att det borde finnas ett förutbestämt antal fåglar som får skjutas och att dessa fåglar skulle fördelas på licens mellan olika jaktlag. När beståndet av en art oroväckande sjunker införs väl alltid restriktioner i jakten oberoende om det är fåglar, däggdjur eller fisk. Om dessa restrektioner inte har någon positiv effekt så rödlistas arten och all jakt förbjuds under en förutbestämd tid, varefter ett nytt beslut fattas. Jag förstår inte vad som är så exceptionellt med sjöfåglarna. Beståndet har sjunkit oroväckande varav restriktioner införs.

Nog vet jag detta. Och

Nog vet jag detta. Och vildsvinen i Sverige och mårdhunden i Ryssland från Kina. Jo visst har jägarna historiskt ställt till saker för sitt eget höga nöjes skull. Men man måste se framåt och inte bakåt.

Mer relevant än når

Mer relevant än når Ålandstidningen analyserar världspolitik eller interna svenska fenomen som motstånd mot vaccinationer osv. Du vet när de läser expressen och analyserar diverse problem ur en Åländsk synvinkel. Brukar sällan bli jättelyckat. Benita är expert på detta.

Citat: " ... når

Citat: " ... når Ålandstidningen analyserar världspolitik ... " ... Då, Findus kan Du glädja Dig åt att Gräsrot oftast "håller truten” – väl medveten om risken för att bli akterseglad – han, liksom. Hm ... borde han lära sig skriva per telefon, kanske?

Det händer mycket spännande på Kökar, men den undermåliga skärgårdstrafiken till och från ön sätter sordin på utvecklingen.

Effektiviseringarna är som bortblåsta och har ersatts av en retorik där man pratar expansivt om de nya strukturerna.

Lantrådet sammanfattar på ett bra sätt den åländska synpunkten kring det som varit och hur man kan gå vidare.

Nu är tid att lyfta alla frågor, farhågor och förhoppningar om kommunreformen. Men det verkar vara svårt att engagera allmänheten. En orsak kan vara att landskapsregeringen inte tillräckligt tydligt har förklarat var effektiviseringarna egentligen ska ske.

Det ökade antalet havsörnar har blivit ett problem för ejdern, vilket innebär att det blivit viktigare än någonsin att intensifiera viltvården.

Den nya planen för trafiken i Mariehamn är inte speciellt ny i fråga om idéinnehåll. Den är en variation på temat få bort bilarna från stadskärnan som Mariehamn i decennier nu har anammat.

Det är sparkravet på fyra miljoner euro som hotar kommunernas ekonomi, inte det nya landskapsandelssystemet.

Den åländska framtidsdebatten skulle vinna på att gå utanför den snäva frågan om var några byråkratiska gränser ska dras.

Det finns ingen saklig grund för att placera regeringen Katrin Sjögren i samma fack som Nordiska motståndsrörelsen eller Antifascistisk aktion.

I dag tar Finland över ordförandeskapet i Arktiska rådet. En uppgift med stora utmaningar, speciellt sedan USA fått en öppet klimatförnekande president.

Hur många som satsade på Allras fonder nöjer sig med att få Ålandsbankens fonder i utbyte? Frågan är avgörande för om Ålandsbanken gjort en bra affär när man nu tar över Allras pensionsfonder.

En oberoende socialliberal utan större politisk erfarenhet vann gårdagens presidentval i Frankrike med betryggande marginal. Men nu måste Emmanuel Macron snabbt ta tyglarna och styra det tredskande landet i rätt riktning. En uppgift som inte är lätt att genomföra.

Medimars nystart visar hur viktigt ett lokalt ägande med ett samhällsengagemang kan vara.

Fler ledare