Ge klartecken för en begränsad vårjakt, jobba vidare med förvaltningsplanen och fortsätt bemöta kommissionen med fakta.

Kommentarer

Det är just det täta

Det är just det täta samarbetet med övervakande myndighet? Övervakande myndighet har väl inte ens en båt? Det kanske är en fördel för ohemula jakten men knappast nåt annat. Begränsad jakt ? Vem vet det ? Inrapporteringen är ju rena skämtet, helt okontrollerat. Antalet som rapporterar korrekta siffror överstiger knappast 10 %? Misstänker att antalet svärtor inte är högt fast det äts sådana året runt i kojorna?

Jag jagar inte och tycker det

Jag jagar inte och tycker det är en lyxjakt. Men det är all jakt i exempelvis fjällen, älgjakt mm medan rådjursjakten är nödvändig för att hålla stammen på rimliga nivåer. Om jägarna faktiskt åter sig att utföra mer naturvård än idag så tror jag nettoeffekten blir positiv. Jag tror de jägare som fortfarande bedriver sjöfågeljakt är seriösa nu när svansen är borta. Man måste utgå från att jägarna vill väl och håller sig till reglerna tills motsatsen är bevisad. Nog tror jag dagens jägare är medvetna om att de blir kollektivt bestraffade om sjöfågeljakten missköts, genom på sikt indragen jakt. Personligen anser jag dock att det borde finnas ett förutbestämt antal fåglar som får skjutas och att dessa fåglar skulle fördelas på licens mellan olika jaktlag. När beståndet av en art oroväckande sjunker införs väl alltid restriktioner i jakten oberoende om det är fåglar, däggdjur eller fisk. Om dessa restrektioner inte har någon positiv effekt så rödlistas arten och all jakt förbjuds under en förutbestämd tid, varefter ett nytt beslut fattas. Jag förstår inte vad som är så exceptionellt med sjöfåglarna. Beståndet har sjunkit oroväckande varav restriktioner införs.

Nog vet jag detta. Och

Nog vet jag detta. Och vildsvinen i Sverige och mårdhunden i Ryssland från Kina. Jo visst har jägarna historiskt ställt till saker för sitt eget höga nöjes skull. Men man måste se framåt och inte bakåt.

Mer relevant än når

Mer relevant än når Ålandstidningen analyserar världspolitik eller interna svenska fenomen som motstånd mot vaccinationer osv. Du vet när de läser expressen och analyserar diverse problem ur en Åländsk synvinkel. Brukar sällan bli jättelyckat. Benita är expert på detta.

Citat: " ... når

Citat: " ... når Ålandstidningen analyserar världspolitik ... " ... Då, Findus kan Du glädja Dig åt att Gräsrot oftast "håller truten” – väl medveten om risken för att bli akterseglad – han, liksom. Hm ... borde han lära sig skriva per telefon, kanske?

Midsommarhelgen påminner oss om hur självklart det är med ett jordbruk som fungerar. Var skulle vi annars få läckerhet som nypotatis, dill, gräslök och jordgubbar ifrån liksom buketterna av ängsblommor att pryda bordet med. Det ser ju enkelt ut när maten ligger på faten men vi bör sända en tanke till alla dem som ser till att den finns där.

Europa har länge låtit någon annan ta ansvar för den egna säkerheten. Den amerikanske presidenten verkar nu kunna bidra till ett uppvaknande.

I morgon samlas vi runt midsommarborden med våra vänner för att fira ljusets makt över mörkret och livets triumf över döden.

Legia Warszawa har bland de mest hårdföra supportrarna i hela Europa, men samtidigt talar mycket för att matchen i Mariehamn blir en lugn historia.

Det finns de som hävdar att man lär sig bättre om man antecknar och skriver ner viktiga fakta, sambandet mellan hand och hjärna är viktigt.

Isberg som smälter, farliga virus som frigörs, snabba fartygsrutter som blir tillgängliga och olja och naturgas i massor.

Arktis kan bli världens nästa stora konflikthärd.

Nu väntar en spännande diskussion om lagtinget ska godkänna en rapport som präglas av flera tunga bakslag för åländsk del.

Sandbergs slutsatser är en rejäl tankeställare för en regering som hittills propsat på att själv rita kartan ned till minsta detalj.

Den starka reaktionen mot Sannfinländarnas nye ordförande Jussi Halla-aho och den politik han står för är bara det senaste i raden av bakslag för Europas högerpopulister och ultranationalistiska rörelser.

För några år sedan var det få som trodde att världen på allvar kunde ställa om till förnyelsebara energikällor, men just nu är det precis vad som håller på att hända.

Grattis Sipilä och Orpo. Äntligen integritet och kurage i grundläggande värdefrågor, efter flera år av mumlande.

I dag möts de finländska regeringspartierna för en överläggning om regeringens framtid efter ordförandebytet hos Sannfinländarna. Man får räkna med att det finns mängder av partipolitisk strategi som spelar roll i diskussionerna.

Det pågår en global trend där lunchätandet på restaurang minskar kraftigt. Vi får hoppas att inte denna trend når Åland.

Fler ledare