Sveriges statsminister Stefan Löfven sparkade två ministrar, behöll en och skällde på allt och alla. Och ingen tänkte på vad skandalen egentligen handlar .

Kommentarer

Lyser inte Stefans Ls ringa

Lyser inte Stefans Ls ringa poltiska erfarenhet igenom? En partiledare med lång erfarenhet skulle aldrig byggt upp en organisation med så här dålig internkommunikation. Synd att den enda duktiga ministern i regeringen offras men han har totalt misslyckats med polisreformen så han hade förr eller senare åkt endå.

Vad har egentligen hänt ?

Vad har egentligen hänt ? Varför tyckte ministrarna inte att det var viktigt att informera Löfven ? Eller visste Löfven om allt ? Skulle man mörka för svenska folket ?Vi skall inte glömma att det var journalister som uppdagade allt . Försöker man nu rädda Löfven och påstå att han inget visste ? Vi har knappast sett slutet än !

Finlands statsskuld fortsätter att växa. Men finansministeriets senaste förslag till statsbudget innehåller ändå flera ljusglimtar.

Frågan är om finansministern och regeringen levererar på sitt skattelöfte när intäkterna för landskapet nu ökar.

Titt som tätt hörs frågan om huruvida Pridefestivalerna faktiskt fortfarande behövs. Jo, det gör de för ännu är inte samhället tillräckligt tolerant.

Det finns inget som säger att unga väljare per automatik röstar på unga politiker. Det verkar faktiskt finnas en motsatt trend.

Kortruttsprojektets framtid är oviss. Att det, efter decenniers diskussion, inte finns större samsyn kring framtidens kommunikationer i den södra skärgården är ett politiskt misslyckande.

Kan en SFP-kandidatur slutligen ge Åland den plats i EU-parlamentet man eftersträvat sedan 90-talet?

Tesla kan bli för bilindustrin vad Apple var för mobiltelefonerna. Men än är inte gåtan om hur vi ska få en hållbar fordonsflotta löst.

Sätt punkt för flyttcirkusen och ersätt Ejdern med modernare tonnage.

I ett läge där underlaget för Pettersson svajar kan Nordlund bli den lösning som alla snabbt kan enas kring. Men frågan är om han själv vill.

Det är svårt att förstå hur en situation som den som uppstod inom svenska Transportstyrelsen kan finnas i verkligheten. En situation där alla, statssekreterare och ministrar, slår ifrån sig frågan om ansvar.

Det rör på sig inom forskningen på preventivmedel för män. I framtiden finns sannolikt preparat även för män på marknaden. Frågan är: Kommer det gå hem eller kommer huvudansvaret fortsättningsvis ligga hos kvinnan?

Miljöfrågor och klimatpolitik fokuserar i hög grad på internationella avtal och samarbeten. Men lokal förankring och känsla för hembygden förblir minst lika viktiga i sammanhanget.

Kultur är en av vårt samhälles grundpelare. Vi lever i ett samhälle där vi har råd att konsumera och skapa kultur. Men hur väl tar vi vara på unga kulturutövare på Åland i dag?

Fler ledare