Grattis Sipilä och Orpo. Äntligen integritet och kurage i grundläggande värdefrågor, efter flera år av mumlande.

Kommentarer

Kanske detta löser

Kanske detta löser plånboksfrågorna, hamnrokaderna rita streck i kommunkartan eller bankskatten i Sverige som många ledare så elegant analyserat. Kortrutten godkänd, kommunsammanslagningarna snart i hamn, tidigare förslag till bankskatt helt omarbetat och plånboksfrågorna i kommunsammanslagningen skiter alla i. Bra track Niklas. Synd att politikerna tagit åt sig av dina argument för satsningar för politikerna kan inte göra näringspolitiska satsningar som du avser hur gärna de än skulle vilja. Dags att äta upp mössan?

Glömde det briljanta

Glömde det briljanta förslaget att vinsterna från kommunsammanslagningarna skall överföras till skattesänkningar. Ha ha så dumt. Ändring i kommunstrukturen är ett projekt vars effekter är långsiktiga och där den negativa kurvan kanske vänder om först 5 år. Du snackar om skattesänkningar år 2019. Äpple och apelsiner? Nej körsbär och vattenmelon.

Oj, skall vi buga och bocka

Oj, skall vi buga och bocka när det kommer dekret från LR med FinlandsFellman i spetsen ? På Åland , upplysningsvis, gillar vi inte tvång trots sossespråkrörets ihärdiga försök att försvara denna ickeåländskavänliga regering.Försöka duger tydligen !

Frågan är om finansministern och regeringen levererar på sitt skattelöfte när intäkterna för landskapet nu ökar.

Titt som tätt hörs frågan om huruvida Pridefestivalerna faktiskt fortfarande behövs. Jo, det gör de för ännu är inte samhället tillräckligt tolerant.

Det finns inget som säger att unga väljare per automatik röstar på unga politiker. Det verkar faktiskt finnas en motsatt trend.

Kortruttsprojektets framtid är oviss. Att det, efter decenniers diskussion, inte finns större samsyn kring framtidens kommunikationer i den södra skärgården är ett politiskt misslyckande.

Kan en SFP-kandidatur slutligen ge Åland den plats i EU-parlamentet man eftersträvat sedan 90-talet?

Tesla kan bli för bilindustrin vad Apple var för mobiltelefonerna. Men än är inte gåtan om hur vi ska få en hållbar fordonsflotta löst.

Sätt punkt för flyttcirkusen och ersätt Ejdern med modernare tonnage.

I ett läge där underlaget för Pettersson svajar kan Nordlund bli den lösning som alla snabbt kan enas kring. Men frågan är om han själv vill.

Det är svårt att förstå hur en situation som den som uppstod inom svenska Transportstyrelsen kan finnas i verkligheten. En situation där alla, statssekreterare och ministrar, slår ifrån sig frågan om ansvar.

Det rör på sig inom forskningen på preventivmedel för män. I framtiden finns sannolikt preparat även för män på marknaden. Frågan är: Kommer det gå hem eller kommer huvudansvaret fortsättningsvis ligga hos kvinnan?

Miljöfrågor och klimatpolitik fokuserar i hög grad på internationella avtal och samarbeten. Men lokal förankring och känsla för hembygden förblir minst lika viktiga i sammanhanget.

Kultur är en av vårt samhälles grundpelare. Vi lever i ett samhälle där vi har råd att konsumera och skapa kultur. Men hur väl tar vi vara på unga kulturutövare på Åland i dag?

För att utveckla betydelsen samt att behålla tilliten till olika ekomärkningar krävs det en översyn av gällande direktiv, något som EU under tre år har arbetat med. Nu är utmaningen hur de nordiska länderna väljer att agera på de nya villkoren.

Fler ledare