Kyrkorådets initiativ skyddar församlingens präster från repressalier samtidigt som samkönade par får vigas, om än borgerligt, i kyrkan. Mariehamns modell för vigsel av samkönade par är ett bevis på att det går att tänka nytt även i en traditionstyngd värld.

Kommentarer

Det handlar om utanförskapet.

Det handlar om utanförskapet. Och det handlar om jämlikt förfarande. Menar man allvar med normaliseringstanken så är konstiga särlösningar inte det som efterfrågas! Ska vi ta bort segregeringen runt HBTQ-frågan så är det en exakt jämlik hantering som ska till! J-E Karlström har säkert goda intentioner, men det räcker inte på långa vägar när! Någon måste alltid gå i första ledet, ta smällen som leder till förändring, och det har nu blivit lästernas uppgift. Menar ni allvar med ett gränsöverskridande kärleksbudskap så är det ER förbannade plikt att stå i kyrkan och viga trots hot om repressalier från destruktiva krafter i kyrkoledningen! Det är nu det avgörs vilket värde man kan tillmäta er! Det krävs mod, ja! Men livet är mer än att äta sockerkaka och dricka kaffe i församlingshemmet!

Finlands statsskuld fortsätter att växa. Men finansministeriets senaste förslag till statsbudget innehåller ändå flera ljusglimtar.

Frågan är om finansministern och regeringen levererar på sitt skattelöfte när intäkterna för landskapet nu ökar.

Titt som tätt hörs frågan om huruvida Pridefestivalerna faktiskt fortfarande behövs. Jo, det gör de för ännu är inte samhället tillräckligt tolerant.

Det finns inget som säger att unga väljare per automatik röstar på unga politiker. Det verkar faktiskt finnas en motsatt trend.

Kortruttsprojektets framtid är oviss. Att det, efter decenniers diskussion, inte finns större samsyn kring framtidens kommunikationer i den södra skärgården är ett politiskt misslyckande.

Kan en SFP-kandidatur slutligen ge Åland den plats i EU-parlamentet man eftersträvat sedan 90-talet?

Tesla kan bli för bilindustrin vad Apple var för mobiltelefonerna. Men än är inte gåtan om hur vi ska få en hållbar fordonsflotta löst.

Sätt punkt för flyttcirkusen och ersätt Ejdern med modernare tonnage.

I ett läge där underlaget för Pettersson svajar kan Nordlund bli den lösning som alla snabbt kan enas kring. Men frågan är om han själv vill.

Det är svårt att förstå hur en situation som den som uppstod inom svenska Transportstyrelsen kan finnas i verkligheten. En situation där alla, statssekreterare och ministrar, slår ifrån sig frågan om ansvar.

Det rör på sig inom forskningen på preventivmedel för män. I framtiden finns sannolikt preparat även för män på marknaden. Frågan är: Kommer det gå hem eller kommer huvudansvaret fortsättningsvis ligga hos kvinnan?

Miljöfrågor och klimatpolitik fokuserar i hög grad på internationella avtal och samarbeten. Men lokal förankring och känsla för hembygden förblir minst lika viktiga i sammanhanget.

Kultur är en av vårt samhälles grundpelare. Vi lever i ett samhälle där vi har råd att konsumera och skapa kultur. Men hur väl tar vi vara på unga kulturutövare på Åland i dag?

Fler ledare