Att låta dessa fredskramare med politisk agenda vara de enda som skapar berättelsen om fredliga Åland känns oroande.

Kommentarer

Som vanligt talar Benita med

Som vanligt talar Benita med föruftets röst. Tack! Frågan kan lösas så att myndigheterna på Åland (Landskapsregeringen) tillhåller arrangörerna, eller uthyrarna i Jomala församling (!), att skjuta fram mötet en dryg månad för att inte öka spännigen i Östersjön just den planerade tiden. Det är ju upplagt som ett privat möte, så ett sådant beslut är inte utrikespolitiskt, dvs. det står inom Ålands förvaltnings behörighet. Tilltaget att göra Englands och Frankries diktat till Ryssland år 1856 till en traktat mellan Sverige och Ryssland är ju så absurt att det inte kan vara ett misstag, Men det passar precis för att citeras i Rysslands interna desinformaton år 2017. Situationen är farlig både för Finland och för Åland. Hoppas att landskapsregeringen förstår det. Det är bråttom.

Det är ingen "konferens" och

Det är ingen "konferens" och inget "läger". Det är en demonstration. En sådan skall ha tillstånd av myndigheterna på Åland. Demonstrationen är dessutom utrikespolitisk, och skall därför ckså ha tillstånd av Finlands utrikesministerium. Jippot skadar Åland!!

Tack B M-E, för också denna

Tack B M-E, för också denna Din i vanlig ordning skarpsinniga ledare själstyrelsen till gagn! Som kanske något av ett hugskott till den dyker fiskfabriken Fifax upp i bilden. Av den ”rörelsen” hittills att döma är det ganska så svårt att inte uppfatta en viss åländsk ”affärsman” som en regelrätt bulvan för utomåländska affärsintressen – utan egentligen något som helst beaktande av självstyrelselagen. En mer öppet ignorant inställning än den ”Helmet Capital” har visat gentemot Eckerös kommunala organ, anläggningens grannar och landskapsmyndigheten ÅMHM ... ja, allmänt förekommande är den definitivt inte! I lördagstidningen dök så helt plötsligt Fifax VD Kimmo Jalo fram – tillsynes i styrelsens Björn Geelnards ställe – och ”förklarade” i princip för Ålandstidningen att fiskfabrikens angelägenheter är en sak mellan Fifax och Eckerö. Också i det budskapet var grötmyndigheten tämligen tydlig markerad! Och som av en händelse framgår snudd på samtidigt just att en svensk rödgardist vid namn Pelle Sunvisson – på Jomala församlings Gregersö – ämnar arrangera ett ryskt fredsläger, liksom. (Forts följer)

(Fortsättning) ”Klart att

(Fortsättning) ”Klart att Ryssland utnyttjar lägret för sin propagande”, förklarar Sunvisson angåend Gregersö. Vad går då Rysslands propagande ut på? Jo, bl.a att skapa sig rätten att ”försvara” sina intressen utomlands – precis som man gör i Ukarina! Ryssland tar in världens största atomubåt i Östersjön. Ryssland och Kina genomför en stor gemensam marin militärövning i norra Östersjön. Globalt uppmärksammar massmedia att Ryssland och Kina nu bör beaktas som en miltärpakt. FN är djupt oroat. Och i ett pressmeddelande idag klargör – klargör – Helmet Capital”, huvudägaren i Fifax att ”China Overseas Holding Group” tar över 100 procent av aktierna i det av Harry ”Tirri” Sjöblom, fiskodlare ut i fingerspetsarna, dödsdömda just ”schabraket” Fifax. Vad bör månne betraktas som sensmoralen?

Om ett par veckor är semestern slut för landskapsregeringen. Då väntar en höst med utmaningar både utifrån och inifrån.

Inom bara några få år kan spännande teknikgenombrott ske i två branscher som är viktiga på Åland, sjöfart samt packning av varor.

Det finns just nu många som gläds över att partiet Sannfinländarna förintat sig genom delning och man menar att nu är populismens villfarelser över. Men det är nog tyvärr en alltför optimistisk tolkning. Mer troligt är att den europeiska populismen går mot en än mer kompromisslös fas.

Ingen kunde för några år sedan ens i sina vildaste fantasier föreställa sig att IFK i framtiden skulle spela i Champions League – fotbollens absoluta finrum. Men är en 9–0-förlust verkligen något att hylla i efterhand?

Arbetslösheten är rekordlåg och de åländska företagen ser mer positivt på framtiden än på flera år. Trots detta finns det mycket som pekar på att sämre tider kan vänta runt hörnet. Är landskapsregeringen beredd på att vidta stimulansåtgärder i fall så skulle ske?

Tiotusentals hackade kameror världen över. Samtidigt skriker vi efter mer övervakning. Vad är vi beredda att betala för säkerhet?

Varken IFK Mariehamn eller de grönvita supportrarna har något att förlora i kvällens match i Polen.

Om Åland vill älskas av turisterna måste man bjussa lite också. Debatten om att husbilarna på kajen mot Lilla holmen tar upp parkeringsplatserna är både snål och kontraproduktiv.

Det är märkligt hur kortsynta finländska politiker blir när det kommer till frågor om språkinlärning och språklig kompetens.

Sprututbytesprogrammet är ingen okontroversiell fråga, men faktum är att det följer i spåren av internationella rekommendationer och vedertagen praxis. Sprututbytet kommer att gagna hela det åländska samhället.

De åländska hushållen häftar allt mer i skuld till bankerna. Att många har glömt vad som är en normal räntenivå är illavarslande.

Med framförhållning och bra planering stod Åland redo att ta emot de ökända polska supportrarna.

Efter kravallerna i Hamburg i samband med G20-mötet föreslår Tyskland ett europeiskt register över vänsterextremister.
En oerhört komplicerad fråga.

Fler ledare