Det ökade antalet havsörnar har blivit ett problem för ejdern, vilket innebär att det blivit viktigare än någonsin att intensifiera viltvården.

Kommentarer

Tack Fredrik Rosenqvist ...

Tack Fredrik Rosenqvist ... för i Gräsrots ögon, en av de i stort sett bästa och mest initierade ledare Du har skrivit! Men sin vana trogen, kanske, vill Gräsrot spetsa till den lite. Havsörnen – inte att förväxla med Kungsörnen – dess största fiende av idag, det torde vara ett fåtal örnfanatiker allt sedan just havsörnsstammen var hotad av förintelse pga miljögifter. Sedan dess är tillsynes något besynnerliga naturvänner i full färd med sitt skapanden av en motsvarighet till Indiens heliga kor och tempelråttor. Denna helighetens biprodukt medför dessvärre en uppenbar risk för att avlivade just havsörnar småningom kommer att hittas lite här och där. Kungsörnen däremot, den är inte bara en betydligt skickligare jägare än Havsörnen. Dessutom torde kungsörnsstammen, antalsmässigt, befinna sig på en naturenligt rimlig nivå – och just därför vara allmänt uppskattad.

Legia Warszawa har bland de mest hårdföra supportrarna i hela Europa, men samtidigt talar mycket för att matchen i Mariehamn blir en lugn historia.

Det finns de som hävdar att man lär sig bättre om man antecknar och skriver ner viktiga fakta, sambandet mellan hand och hjärna är viktigt.

Isberg som smälter, farliga virus som frigörs, snabba fartygsrutter som blir tillgängliga och olja och naturgas i massor.

Arktis kan bli världens nästa stora konflikthärd.

Nu väntar en spännande diskussion om lagtinget ska godkänna en rapport som präglas av flera tunga bakslag för åländsk del.

Sandbergs slutsatser är en rejäl tankeställare för en regering som hittills propsat på att själv rita kartan ned till minsta detalj.

Den starka reaktionen mot Sannfinländarnas nye ordförande Jussi Halla-aho och den politik han står för är bara det senaste i raden av bakslag för Europas högerpopulister och ultranationalistiska rörelser.

För några år sedan var det få som trodde att världen på allvar kunde ställa om till förnyelsebara energikällor, men just nu är det precis vad som håller på att hända.

Grattis Sipilä och Orpo. Äntligen integritet och kurage i grundläggande värdefrågor, efter flera år av mumlande.

I dag möts de finländska regeringspartierna för en överläggning om regeringens framtid efter ordförandebytet hos Sannfinländarna. Man får räkna med att det finns mängder av partipolitisk strategi som spelar roll i diskussionerna.

Det pågår en global trend där lunchätandet på restaurang minskar kraftigt. Vi får hoppas att inte denna trend når Åland.

Det verkar som den önskade uppdateringen till alla delar inte trillar ned uppifrån. Men det är inte det enda sättet att skapa en livskraftig självstyrelse och har inte heller varit det historiskt.

Identitet är ett brännhett aktuellt begrepp som många använder i debatten för egna ändamål.
Det gäller att vara uppmärksam på hur.

Ålandsdelegationens nej till förslaget på hur vårdreformens effekter på Åland kan neutraliseras är ett stort bakslag. Det öppnar dessutom upp för en ny strid mellan landskapet och Finansministeriet.

Fler ledare