Sandbergs slutsatser är en rejäl tankeställare för en regering som hittills propsat på att själv rita kartan ned till minsta detalj.

Kommentarer

Hoppas innerligen att

Hoppas innerligen att journalisten Nina Fellman och sjuksköterskan Katrin Sjögren verkligen inser att deras rätt begränsande kunskaper beträffande kommunsammanslagningar inte räcker till mot de kunskaper den långt mer kunniga Siv Sandberg besitter. Hoppas att inte prestigen på avgöra denna så viktiga och avgörande fråga,

Tror herr Niklas att vi varit

Tror herr Niklas att vi varit där vi är nu med kommunsammanslagningen om inte regeringen pressat på med tvång. Tror du att centerstyrda kommuner skulle gjort någonting alls? Tror du att ex Runars Saltvik skulle tittat på sina grannar och funderat ut hur de skall gå vidare. Tror du att Hammarland och Eckerö skulle sett på sina alternativ. Absolut inget skulle ha hänt om hela processen skulle varit frivillig. "Vägvalet har sannolikt avgörande betydelse för om det blir något av reformen eller inte". Denna skarpsinniga analys borde du utveckla lite djupare. Först har du varit emot hela processen och definitivt inte förstått nyttan med att om RITA streck mellan kommunerna. Därefter fick du ge dig och ansåg att projektet kunde var bra men då måste PLÅNBOKSFRÅGORNA få ett stort fokus. Naturligtvis en horribel kommentar. Nu verkar du kommit till insikt men då fastnar du på frivilligheten. Jag är alldeles övertygad att när alla dessa bitar är avklarade kommer du att tycka att allt är förträffligt men att regeringens TIDSPLAN är både överoptimistisk och orättvis och att kommunerna måste få sätta sin egen tidsplan.

Måste lägga till. Niklas

Måste lägga till. Niklas många hån av nyttan med av rita om lite streck här och där inte kommer att spara några pengar. Med intervjun med Lennart Grufberg i färskt minne och en stor beundran av hans CV måste jag lägga till hans analys. Åland borde vara en Kommun för litenheten kostar för mycket. Den du Niklas men det är klart att dina skarpsinniga analyser lätt slår Lennarts kompetens på fingrarna. Jag skall även spara denna intervju och hänvisa till den i framtiden när du går igång på egen beskattning.

"Det finns en politisk

"Det finns en politisk beställning på att framställa strukturreformer som frivilliga. Jämförelsen mellan Danmark och Finland visar att det finns omfattande nationella skillnader med vad man avser mer frivillighet. Den danska strukturreformen har beskrivits som frivillig. Kommunerna fick själva avgöra med vilka grannkommuner man förverkligade målsättningen om att de nya kommunerna ska ha minst. Det fanns en konfliktlösningsmekanism, en nationell förlikningsman (opmanden), som tog vid ifall kommunerna inte kunde komma överens. Sammantaget var statens styrning av kommunalreformen 2004–2007 mycket tydlig, men slutresultatet framställs ändå ofta i termer av frivillighet och decentralisering". (Siv Sandberg).

Vill bara komplettera mitt

Vill bara komplettera mitt tidigare inlägg här ovan, Både Nina Fellman och Katrin Sjögren är med all säkerhet duktiga på sina tidigare yrkesroller (journalist, Sjuksköterska) men detta otroligt svåra och komplicerade projekt har de nog ingen djupare kunskap o kunnande om. Kram!

På pricken, Niklas Lampi! Och

På pricken, Niklas Lampi! Och så här inför helgen vill också Gräsrot, på sitt kanske nog något burdusa sätt, bidra till glädjen över att Landskapsregeringens utopiska drömmar – i fru ”kommunministerns” namn – nu tillfullo har blommat ut, liksom. Dessutom, i samma anda – Du är inte ensam om ”vådan” av Findus fenomenets granskande förmåga gällande ”strikta” personalyser. I och med att Gräsrot i en kommentar till fru ”kommunministerns”, citat: ”Det är upp till bevis för kommunerna”, i samband därmed påminde Gräsrot Findus om att hon (fru ”kommunministern) inte längre behöver någon hjälp, inte ens av Findus, för att göra bort sig – därav blev Gräsrot till sin stora fasa utnämnd till ett ”stolpskott” ... och kände sig liksom manad att svara,citat: ”Varför inte låta oss enas om att ”stolpskottet” Gräsrots och kommunindelnings-oraklen; Findus-företeelsens, mariehamnsbekante Lennart Grufbergs, ”finansminister” Perämaas – och framför allt fru ”kommunministerns" – betydelse i sammanhanget inte längre är av någon betydelse alls. (Forts följer)

Hon är säkert kompetent men

Hon är säkert kompetent men du och Niklas tolkar henne som fan läser bibeln. Och Niklas borde sluta ta upp Danmark utan att ens ha läst vad Siv skriver. Processen i Danmark var mycket nära den Åländska processen. I Finland var den frivillig och vem tvingade fram detta? Jo centern precis av samma orsak som på Åland. Av rädsla att förlora kommunal makt och tillika regional makt. Finns en hel del skrivet om detta om man orkar googla på annat än de svenska kvällstidningarna som i dagsläget är största inputen till varje ekonomisk ledare.

Sidor

Finlands statsskuld fortsätter att växa. Men finansministeriets senaste förslag till statsbudget innehåller ändå flera ljusglimtar.

Frågan är om finansministern och regeringen levererar på sitt skattelöfte när intäkterna för landskapet nu ökar.

Titt som tätt hörs frågan om huruvida Pridefestivalerna faktiskt fortfarande behövs. Jo, det gör de för ännu är inte samhället tillräckligt tolerant.

Det finns inget som säger att unga väljare per automatik röstar på unga politiker. Det verkar faktiskt finnas en motsatt trend.

Kortruttsprojektets framtid är oviss. Att det, efter decenniers diskussion, inte finns större samsyn kring framtidens kommunikationer i den södra skärgården är ett politiskt misslyckande.

Kan en SFP-kandidatur slutligen ge Åland den plats i EU-parlamentet man eftersträvat sedan 90-talet?

Tesla kan bli för bilindustrin vad Apple var för mobiltelefonerna. Men än är inte gåtan om hur vi ska få en hållbar fordonsflotta löst.

Sätt punkt för flyttcirkusen och ersätt Ejdern med modernare tonnage.

I ett läge där underlaget för Pettersson svajar kan Nordlund bli den lösning som alla snabbt kan enas kring. Men frågan är om han själv vill.

Det är svårt att förstå hur en situation som den som uppstod inom svenska Transportstyrelsen kan finnas i verkligheten. En situation där alla, statssekreterare och ministrar, slår ifrån sig frågan om ansvar.

Det rör på sig inom forskningen på preventivmedel för män. I framtiden finns sannolikt preparat även för män på marknaden. Frågan är: Kommer det gå hem eller kommer huvudansvaret fortsättningsvis ligga hos kvinnan?

Miljöfrågor och klimatpolitik fokuserar i hög grad på internationella avtal och samarbeten. Men lokal förankring och känsla för hembygden förblir minst lika viktiga i sammanhanget.

Kultur är en av vårt samhälles grundpelare. Vi lever i ett samhälle där vi har råd att konsumera och skapa kultur. Men hur väl tar vi vara på unga kulturutövare på Åland i dag?

Fler ledare