Sandbergs slutsatser är en rejäl tankeställare för en regering som hittills propsat på att själv rita kartan ned till minsta detalj.

Kommentarer

Hoppas innerligen att

Hoppas innerligen att journalisten Nina Fellman och sjuksköterskan Katrin Sjögren verkligen inser att deras rätt begränsande kunskaper beträffande kommunsammanslagningar inte räcker till mot de kunskaper den långt mer kunniga Siv Sandberg besitter. Hoppas att inte prestigen på avgöra denna så viktiga och avgörande fråga,

Tror herr Niklas att vi varit

Tror herr Niklas att vi varit där vi är nu med kommunsammanslagningen om inte regeringen pressat på med tvång. Tror du att centerstyrda kommuner skulle gjort någonting alls? Tror du att ex Runars Saltvik skulle tittat på sina grannar och funderat ut hur de skall gå vidare. Tror du att Hammarland och Eckerö skulle sett på sina alternativ. Absolut inget skulle ha hänt om hela processen skulle varit frivillig. "Vägvalet har sannolikt avgörande betydelse för om det blir något av reformen eller inte". Denna skarpsinniga analys borde du utveckla lite djupare. Först har du varit emot hela processen och definitivt inte förstått nyttan med att om RITA streck mellan kommunerna. Därefter fick du ge dig och ansåg att projektet kunde var bra men då måste PLÅNBOKSFRÅGORNA få ett stort fokus. Naturligtvis en horribel kommentar. Nu verkar du kommit till insikt men då fastnar du på frivilligheten. Jag är alldeles övertygad att när alla dessa bitar är avklarade kommer du att tycka att allt är förträffligt men att regeringens TIDSPLAN är både överoptimistisk och orättvis och att kommunerna måste få sätta sin egen tidsplan.

Måste lägga till. Niklas

Måste lägga till. Niklas många hån av nyttan med av rita om lite streck här och där inte kommer att spara några pengar. Med intervjun med Lennart Grufberg i färskt minne och en stor beundran av hans CV måste jag lägga till hans analys. Åland borde vara en Kommun för litenheten kostar för mycket. Den du Niklas men det är klart att dina skarpsinniga analyser lätt slår Lennarts kompetens på fingrarna. Jag skall även spara denna intervju och hänvisa till den i framtiden när du går igång på egen beskattning.

"Det finns en politisk

"Det finns en politisk beställning på att framställa strukturreformer som frivilliga. Jämförelsen mellan Danmark och Finland visar att det finns omfattande nationella skillnader med vad man avser mer frivillighet. Den danska strukturreformen har beskrivits som frivillig. Kommunerna fick själva avgöra med vilka grannkommuner man förverkligade målsättningen om att de nya kommunerna ska ha minst. Det fanns en konfliktlösningsmekanism, en nationell förlikningsman (opmanden), som tog vid ifall kommunerna inte kunde komma överens. Sammantaget var statens styrning av kommunalreformen 2004–2007 mycket tydlig, men slutresultatet framställs ändå ofta i termer av frivillighet och decentralisering". (Siv Sandberg).

Vill bara komplettera mitt

Vill bara komplettera mitt tidigare inlägg här ovan, Både Nina Fellman och Katrin Sjögren är med all säkerhet duktiga på sina tidigare yrkesroller (journalist, Sjuksköterska) men detta otroligt svåra och komplicerade projekt har de nog ingen djupare kunskap o kunnande om. Kram!

På pricken, Niklas Lampi! Och

På pricken, Niklas Lampi! Och så här inför helgen vill också Gräsrot, på sitt kanske nog något burdusa sätt, bidra till glädjen över att Landskapsregeringens utopiska drömmar – i fru ”kommunministerns” namn – nu tillfullo har blommat ut, liksom. Dessutom, i samma anda – Du är inte ensam om ”vådan” av Findus fenomenets granskande förmåga gällande ”strikta” personalyser. I och med att Gräsrot i en kommentar till fru ”kommunministerns”, citat: ”Det är upp till bevis för kommunerna”, i samband därmed påminde Gräsrot Findus om att hon (fru ”kommunministern) inte längre behöver någon hjälp, inte ens av Findus, för att göra bort sig – därav blev Gräsrot till sin stora fasa utnämnd till ett ”stolpskott” ... och kände sig liksom manad att svara,citat: ”Varför inte låta oss enas om att ”stolpskottet” Gräsrots och kommunindelnings-oraklen; Findus-företeelsens, mariehamnsbekante Lennart Grufbergs, ”finansminister” Perämaas – och framför allt fru ”kommunministerns" – betydelse i sammanhanget inte längre är av någon betydelse alls. (Forts följer)

Hon är säkert kompetent men

Hon är säkert kompetent men du och Niklas tolkar henne som fan läser bibeln. Och Niklas borde sluta ta upp Danmark utan att ens ha läst vad Siv skriver. Processen i Danmark var mycket nära den Åländska processen. I Finland var den frivillig och vem tvingade fram detta? Jo centern precis av samma orsak som på Åland. Av rädsla att förlora kommunal makt och tillika regional makt. Finns en hel del skrivet om detta om man orkar googla på annat än de svenska kvällstidningarna som i dagsläget är största inputen till varje ekonomisk ledare.

Sidor

Legia Warszawa har bland de mest hårdföra supportrarna i hela Europa, men samtidigt talar mycket för att matchen i Mariehamn blir en lugn historia.

Det finns de som hävdar att man lär sig bättre om man antecknar och skriver ner viktiga fakta, sambandet mellan hand och hjärna är viktigt.

Isberg som smälter, farliga virus som frigörs, snabba fartygsrutter som blir tillgängliga och olja och naturgas i massor.

Arktis kan bli världens nästa stora konflikthärd.

Nu väntar en spännande diskussion om lagtinget ska godkänna en rapport som präglas av flera tunga bakslag för åländsk del.

Den starka reaktionen mot Sannfinländarnas nye ordförande Jussi Halla-aho och den politik han står för är bara det senaste i raden av bakslag för Europas högerpopulister och ultranationalistiska rörelser.

För några år sedan var det få som trodde att världen på allvar kunde ställa om till förnyelsebara energikällor, men just nu är det precis vad som håller på att hända.

Grattis Sipilä och Orpo. Äntligen integritet och kurage i grundläggande värdefrågor, efter flera år av mumlande.

I dag möts de finländska regeringspartierna för en överläggning om regeringens framtid efter ordförandebytet hos Sannfinländarna. Man får räkna med att det finns mängder av partipolitisk strategi som spelar roll i diskussionerna.

Det pågår en global trend där lunchätandet på restaurang minskar kraftigt. Vi får hoppas att inte denna trend når Åland.

Det verkar som den önskade uppdateringen till alla delar inte trillar ned uppifrån. Men det är inte det enda sättet att skapa en livskraftig självstyrelse och har inte heller varit det historiskt.

Identitet är ett brännhett aktuellt begrepp som många använder i debatten för egna ändamål.
Det gäller att vara uppmärksam på hur.

Ålandsdelegationens nej till förslaget på hur vårdreformens effekter på Åland kan neutraliseras är ett stort bakslag. Det öppnar dessutom upp för en ny strid mellan landskapet och Finansministeriet.

Att skydda samhället mot terror tycks vara en omöjlig uppgift. Men man måste försöka hålla jämna steg med terrorismen när den muterar och byter skepnad och så bör man nog fundera på hur man rapporterar om terrorn.

Fler ledare