För att utveckla betydelsen samt att behålla tilliten till olika ekomärkningar krävs det en översyn av gällande direktiv, något som EU under tre år har arbetat med. Nu är utmaningen hur de nordiska länderna väljer att agera på de nya villkoren.

Kommentarer

Redan i dag, den 2 augusti,

Redan i dag, den 2 augusti, har mänskligheten förbrukat årets budget av förnybara resurser. Det är nytt rekord för den så kallade overshoot day ( den ekologiska skuldens dag ) som i år infaller en dag tidigare än 2016. Vad har man på Åland gjort för att få till stånd förnybara resurser ? Just inget alls. Jo man har förvisso konstruerat och fått till stånd en hållbarhetsstrategi vars innehåll skall realiseras senast år 2051. Här borde man kommit betydligt längre, men frågan är om man har förmåga och ekonomi för en prioritering av ett hållbart åländskt samhälle. Östersjöfonden delar ut några skärvor, Ålands Natur & Miljö arbetar med mer eller mindre ofruktsamma projekt (mest ”ryggsäcksidéer”) som inte har så stor inverkan och effekt. Producentförbundet med sina medlemmar, vad gör de för att bidra till ett hållbart samhälle, för att inte tala om de sjöbaserade fiskodlingarna. Åland tycks ta tre steg framåt och ett tillbaka när det gäller arbetet med hållbarhet och det kan bara resultera i att vi bidrar till att årets budget blir den 1 augusti vid nästa avstamp.

Men om jag förstått

Men om jag förstått hållbarhetsstrategin så handlar det att helt tänka om. Att titta på varje process. Se om man kan byta miljöfarliga kemikalier mot bättre alternativ osv osv. Därefter gå vidare. Vill man verkligen förändra ngt så börjar man inte med att köpa en elbil eller byta ut en färja. Kom också ihåg att hållbarhet inte bara handlar om miljö som bara är en faktor i hållbarhetstänket.

Rätt tänkt Findus. Det

Rätt tänkt Findus. Det handlar om nedan tre områden: EKOLOGISK HÅLLBAR UTVECKLING Handlar om hur människor, företag och samhällen använder och vårdar naturen.Nyckelord kan vara naturresurser, naturresursanvändning, ekologi, kretslopp, kunskap om miljöproblem m m.  SOCIAL HÅLLBAR UTVECKLING Handlar om hur människor kan skaffa sig tillräckliga kunskaper och resurser för att skapa hållbara levnadsförhållanden och få grundläggande behov tillfredställda. Nyckelord kan vara, hälsa och hälsobegreppet, samhällets funktion för att fördela resurser, gruppers (oavsett genus, etnicitet, ursprung, ålder m.m) delaktighet i samhällsystem, mänskliga rättigheter, freds- och konfliktlösning m m. EKONOMISK HÅLLBAR UTVECKLING Ekonomisk hållbar utveckling handlar om ekonomi som ett medel för att uppnå mål för social och ekologisk hållbar utveckling.

I dagsläget torde få tänkande

I dagsläget torde få tänkande människor negligera allas våra miljöbetingelser. Ingen torde strunta i varken naturens eller mänsklighetens framtid. Men någon måtta får det väl ända vara på fantasin. Här har den mycket tydligt tagit sig uttryck i att ju mindre insatt i ämnet, desto flödigare floskler ... angående t.ex; ”EKOLOGISK-, SOCIAL- och EKONOMISK HÅLLBAR UTVECKLING”. Med debatten fortsatt på Din nivå, Enter, då torde självutsedda vetenskapsmän – i miljöns tjänst, liksom – nu ha fått något att verkligen fundera på. Tänk om inget annat fortskaffningsmedel än segelbåten och skottkärran blir accepterat. Om ingen tamboskap – som ju så fasligt lär ska fisa upp allas vår globala temperatur i höjden – om inte heller den belastningen längre tolereras? Vilda djur ... särskilt rovdjur, som mårdhunden ... lär ju inte medföra den ödeläggelsen, eller hur? Hur som helst, om miljön blir tillrättalagd enligt just; ”EKOLOGISK-, SOCIAL- och EKONOMISK HÅLLBAR UTVECKLING” – med undantag möjligen för veganer – vem blir då kvar för att avnjuta allas vår, enligt Dina normer, nya istid?

Finlands statsskuld fortsätter att växa. Men finansministeriets senaste förslag till statsbudget innehåller ändå flera ljusglimtar.

Frågan är om finansministern och regeringen levererar på sitt skattelöfte när intäkterna för landskapet nu ökar.

Titt som tätt hörs frågan om huruvida Pridefestivalerna faktiskt fortfarande behövs. Jo, det gör de för ännu är inte samhället tillräckligt tolerant.

Det finns inget som säger att unga väljare per automatik röstar på unga politiker. Det verkar faktiskt finnas en motsatt trend.

Kortruttsprojektets framtid är oviss. Att det, efter decenniers diskussion, inte finns större samsyn kring framtidens kommunikationer i den södra skärgården är ett politiskt misslyckande.

Kan en SFP-kandidatur slutligen ge Åland den plats i EU-parlamentet man eftersträvat sedan 90-talet?

Tesla kan bli för bilindustrin vad Apple var för mobiltelefonerna. Men än är inte gåtan om hur vi ska få en hållbar fordonsflotta löst.

Sätt punkt för flyttcirkusen och ersätt Ejdern med modernare tonnage.

I ett läge där underlaget för Pettersson svajar kan Nordlund bli den lösning som alla snabbt kan enas kring. Men frågan är om han själv vill.

Det är svårt att förstå hur en situation som den som uppstod inom svenska Transportstyrelsen kan finnas i verkligheten. En situation där alla, statssekreterare och ministrar, slår ifrån sig frågan om ansvar.

Det rör på sig inom forskningen på preventivmedel för män. I framtiden finns sannolikt preparat även för män på marknaden. Frågan är: Kommer det gå hem eller kommer huvudansvaret fortsättningsvis ligga hos kvinnan?

Miljöfrågor och klimatpolitik fokuserar i hög grad på internationella avtal och samarbeten. Men lokal förankring och känsla för hembygden förblir minst lika viktiga i sammanhanget.

Kultur är en av vårt samhälles grundpelare. Vi lever i ett samhälle där vi har råd att konsumera och skapa kultur. Men hur väl tar vi vara på unga kulturutövare på Åland i dag?

Fler ledare