En forskningsrapport från Norge visar på att landskapet Ålands ekologiska fotavtryck är störst inom EU, våra utsläpp av koldioxid per hushåll är alldeles för höga. En liten region som toppar listan, det har fått en del reaktioner.

Kommentarer

Nu har det kontaterats att vi

Nu har det kontaterats att vi på Åland avger alldeles för stora fotavtryck på vår ekologiska vandring. Här om någonstans borde och det egentligen kunna vara tvärt om. Här kunde man om man varit förutseende nog, varit ett ekologiskt föredöme på olika områden, med liten areal, liten befolkning och eget parlament och 16 kommuner som alla kunde dragit sitt strå till stacken för en minskad miljöpåverkan. Men icke sa Nicke, det har man inte insett eller prioriterat. Fina strategier framtagna av externa konsulter har framtagit (Turist och Hållbarhetsstrategier) som blivit hyllvärmare eller ligger i någon byrålåda, till ingen som helst nytta.

Det Ekologiska fotavtrycket

Det Ekologiska fotavtrycket på Åland visar nu med tydlighet att Åland toppar och floppar när det gäller ett hållbart arbete hemmavid som är ett mått på mängden resurser som en människa och ett uttryck för den area som behövs för att försörja en människa eller ett land. Uttrycket beskriver hur stor ekologisk yta som krävs för att producera och assimilera (ta hand om) avfallet. När man talar om ekologiskt fotavtryck i debatten kring klimatförändringarna syftar man ofta till hur stort koldioxidutsläpp en person eller en händelse ger upphov till. Utsläppet kan uppstå vid till exempel en flygresa eller vid elförbrukning och kan sedan kompenseras för genom klimatkompensation.

I beräkningar av det

I beräkningar av det ekologiska fotavtrycket utgår man inte från konkreta spår i naturen utan man använder statistik över konsumtion och produktion för att uppskatta hur mycket av planetens förnyelsebara förmåga som behövs för att ta fram allt som vi konsumerar och absorbera avfallet som bildas. Två orsaker till vår toppplacering är utan tvekan mängden fordonspark och sjäbaserade fiskodlingar som borde snarast tagas upp på land. Istället läser vi i dagens blad att Brändö Lax har fått tillstånd att utöka sina fiskodlingar.

Tja, alla familjer har minst

Tja, alla familjer har minst två bilar samt mopeder, fyrhjulingar osv. Färjornas utsläpp vart räknas det ?Turisternas och våra egna båtar ? Fler skulle cykla i Mariehamn om staden var cykelvänlig . Nästan omöjligt för en cyklist i centrum. Så var är då den mycket omtalade hållbarheten ? I regeringens fantasi ?

Det är egentligen ganska

Det är egentligen ganska enkelt. Det behövs en medvetenhet och attitydsförändring hos medborgarna.och här borde de styrande ge förutsättningar och utgöra själva goda exempel. Och vad prioriterar man och hur mycket slantar läger man på informations- och andra "verktyg" för att uppnå detta ?

Jag tycker staden är cykel

Jag tycker staden är cykel vänlig. Gå-gatan i centrum är lite si och så. Men det är alltid prioriteringar och så mycket folk det är på sommaren är det ett rätt beslut att inte sätta in en bred cykelväg utanför Zeipels. De som cyklar kan gått gå med cykeln i 50 meter. Cykel vänligheten var tidigare under all kritik på Ålandsvägen, nu är den riktigt bra. Alla skyller på dåliga busstider, dåliga cykelvägar osv utan att egentligen ha provat.

Finlands statsskuld fortsätter att växa. Men finansministeriets senaste förslag till statsbudget innehåller ändå flera ljusglimtar.

Frågan är om finansministern och regeringen levererar på sitt skattelöfte när intäkterna för landskapet nu ökar.

Titt som tätt hörs frågan om huruvida Pridefestivalerna faktiskt fortfarande behövs. Jo, det gör de för ännu är inte samhället tillräckligt tolerant.

Det finns inget som säger att unga väljare per automatik röstar på unga politiker. Det verkar faktiskt finnas en motsatt trend.

Kortruttsprojektets framtid är oviss. Att det, efter decenniers diskussion, inte finns större samsyn kring framtidens kommunikationer i den södra skärgården är ett politiskt misslyckande.

Kan en SFP-kandidatur slutligen ge Åland den plats i EU-parlamentet man eftersträvat sedan 90-talet?

Tesla kan bli för bilindustrin vad Apple var för mobiltelefonerna. Men än är inte gåtan om hur vi ska få en hållbar fordonsflotta löst.

Sätt punkt för flyttcirkusen och ersätt Ejdern med modernare tonnage.

I ett läge där underlaget för Pettersson svajar kan Nordlund bli den lösning som alla snabbt kan enas kring. Men frågan är om han själv vill.

Det är svårt att förstå hur en situation som den som uppstod inom svenska Transportstyrelsen kan finnas i verkligheten. En situation där alla, statssekreterare och ministrar, slår ifrån sig frågan om ansvar.

Det rör på sig inom forskningen på preventivmedel för män. I framtiden finns sannolikt preparat även för män på marknaden. Frågan är: Kommer det gå hem eller kommer huvudansvaret fortsättningsvis ligga hos kvinnan?

Miljöfrågor och klimatpolitik fokuserar i hög grad på internationella avtal och samarbeten. Men lokal förankring och känsla för hembygden förblir minst lika viktiga i sammanhanget.

Kultur är en av vårt samhälles grundpelare. Vi lever i ett samhälle där vi har råd att konsumera och skapa kultur. Men hur väl tar vi vara på unga kulturutövare på Åland i dag?

Fler ledare