Miljöfrågor och klimatpolitik fokuserar i hög grad på internationella avtal och samarbeten. Men lokal förankring och känsla för hembygden förblir minst lika viktiga i sammanhanget.

Kommentarer

Tidningens ledare handlar

Tidningens ledare handlar fortsättningsvis om miljöfrågor på olika sätt. Det är bra, nu när allt fler internationella varningsklockor börjar klinga.Vad man i första hand om man skall prioritera något här på ön, så är det att minska utsläpp från fordonsparken och fiskodlingarna. De två största "bovarna" när det gäller att belasta miljön. Åtgärdar man detta, kan en snar förbättring ganska omedelbart förbättras i hav och luft. Fler eldrivna fordon (även linfärjor) och förbjud sjöbaserade fiskodlingar och ta upp dem på land (att det numera med framtagen teknik funkar har vi anläggningen i Eckerö att titta på) En annan sak är nyproduktion av hus. Ställ krav på införande av alternativa energiformer som ej belastar miljön. Jag har tidigare även efterlyst åtgärder från lantbrukssektorn och producentförbundet. Vad gör de för att bidra till ett hållbart jordbruk och samhälle?

Bästa Enter, att framhålla

Bästa Enter, att framhålla Fifax som ett föredöme vad gäller fungerande fiskodling ... ja, klarare än så torde ett bristfälligt intresse för allas vår miljö, både på land och till sjöss, knappast låta sig marknadsföras. Kanske främst "tack vare", en på ort och ställe, återkommande och uppenbart grötmyndig "hantering" av; grannar, Eckerö kommun och landskapsmyndigheter har fiaskostämpeln blivit allt tydligare. Frågan är, vilket kilopris skulle denna "fungerande teknik" ha medfört för fiskkonsumenten – både direkt och via landskapskassan – om ”näringen” som sådan fått fortgå ostörd?

Hej, jo! Trots inramningen i

Hej, jo! Trots inramningen i form av en parentes tog Gräsrot fasta på dess innehåll angående just Fifax. Vad gäller, citat: ”I övrigt runt omkring projektet ... ”, där verkar vi vara helt överens. Om landbaserad fiskodling som sådan, tekniken och dess ekonomiska förutsättningar, det aktar sig Gräsrot för att kommentera dess mer ... helt enkelt därför att han därtill vet och kan på tok för lite om saken. Detta dock under förutsättning att ”man” inte drar halvannan kilometer till skogs (uppåt Storbybergen) med verksamheten! Dessutom fäster Gräsrot ett rätt betydande avseende vid fiskodlaren Harry ”Tirri” Sjöbloms syn på saken.

Finlands statsskuld fortsätter att växa. Men finansministeriets senaste förslag till statsbudget innehåller ändå flera ljusglimtar.

Frågan är om finansministern och regeringen levererar på sitt skattelöfte när intäkterna för landskapet nu ökar.

Titt som tätt hörs frågan om huruvida Pridefestivalerna faktiskt fortfarande behövs. Jo, det gör de för ännu är inte samhället tillräckligt tolerant.

Det finns inget som säger att unga väljare per automatik röstar på unga politiker. Det verkar faktiskt finnas en motsatt trend.

Kortruttsprojektets framtid är oviss. Att det, efter decenniers diskussion, inte finns större samsyn kring framtidens kommunikationer i den södra skärgården är ett politiskt misslyckande.

Kan en SFP-kandidatur slutligen ge Åland den plats i EU-parlamentet man eftersträvat sedan 90-talet?

Tesla kan bli för bilindustrin vad Apple var för mobiltelefonerna. Men än är inte gåtan om hur vi ska få en hållbar fordonsflotta löst.

Sätt punkt för flyttcirkusen och ersätt Ejdern med modernare tonnage.

I ett läge där underlaget för Pettersson svajar kan Nordlund bli den lösning som alla snabbt kan enas kring. Men frågan är om han själv vill.

Det är svårt att förstå hur en situation som den som uppstod inom svenska Transportstyrelsen kan finnas i verkligheten. En situation där alla, statssekreterare och ministrar, slår ifrån sig frågan om ansvar.

Det rör på sig inom forskningen på preventivmedel för män. I framtiden finns sannolikt preparat även för män på marknaden. Frågan är: Kommer det gå hem eller kommer huvudansvaret fortsättningsvis ligga hos kvinnan?

Kultur är en av vårt samhälles grundpelare. Vi lever i ett samhälle där vi har råd att konsumera och skapa kultur. Men hur väl tar vi vara på unga kulturutövare på Åland i dag?

För att utveckla betydelsen samt att behålla tilliten till olika ekomärkningar krävs det en översyn av gällande direktiv, något som EU under tre år har arbetat med. Nu är utmaningen hur de nordiska länderna väljer att agera på de nya villkoren.

Fler ledare