Den åländska transportsektorn är i behov av större konkurrens och då spelar det mindre roll om det är ett offentligt bolag som står för den.

Kommentarer

Konkurrenslagen: Reglerna

Konkurrenslagen: Reglerna innebär att stat, kommun och landsting kan förbjudas att sälja varor eller tjänster på ett sätt som begränsar konkurrensen. Vad innebär detta: När offentlig sektor träder över gränsen och börjar göra det företag kan utföra, snedvrids konkurrensen. Ännu värre blir det ifall deras verksamhet subventioneras med skattepengar. Slutsats: Klart att samhällsägda bolag skall konkurrera på marknaden men villkoren skall vara lika. Varför skulle samhället annars äga bolag? Ena sekunden ropas det om att bolagisera samhällsägda verksamheter på Åland och andra sekunden står samma människor och ropar att dessa bolag inte får konkurrera med privata företag. Ett ökat konkurrenstryck leder till att samhällets resurser används mer effektivt. Ett minskat konkurrenstryck kan innebära att en offentlig aktör snedvrider eller hämmar förutsättningarna för en effektiv konkurrens.

JA, skattebetalarnas pengar

JA, skattebetalarnas pengar ska inte användas för att slå ut privata företag från marknaden. JA denna fråga är viktig men som vanligt blandar ni ihop sakerna. Detta är ingen filosofisk fråga utan den följer kokurrenslagstiftningen. Detta är inget som politiker kan tycka ngt om hur gärna de än vill. Anser privata bolag att samhällsägda bolag bryter mot konkurrenslagstiftningen så dra gå till domstol. Nu håller vi på tycker igen och börjar politikerna tycka om denna fråga är vi ute på hal is. Det är därför vi har en fristående VD och ledning på dessa samhällsägda bolag ser ni. Läs på så slipper ni tycka så mycket mina vänner.

”I de flesta fall är det en

”I de flesta fall är det en samhällsekonomiskt dålig idé att låta offentliga bolag konkurrera med privata”. Att ha värderingar till höger är inte så enkelt att man tycker att samhällets uppdrag enbart är att sköta viss service, att samhället enbart skall sköta uppgifter som inte den privata marknaden kan erbjuda osv osv. Grovt talat betyder väl vänster att man vill att staten får mer makt och höger att individen får mer eget ansvar. Men man måste förstå att politik inte är dikotomisk eller för den delen särskilt enkelt med tanke på att ideologierna grundar sig i komplexa vetenskapsteorier. Många politiska frågor är så komplicerade att de kräver kvalificerade kunskaper hos politikerna. Det kan handla om att överväga ny lagstiftning, förändringar av skattesystemet eller vår ekonomi. I många av dessa fall är det motiverat att ge en erfaren jurist, ekonom eller statsvetare uppdraget att leda utredningen. Därtill bör kompetens - inte politisk åsikt – få ett större genomslag i vissa utskott. Enligt mig måste många Åländska politiker sluta snuttifiera politiken genom att lägga all kraft på att debattera sakfrågor som brutits ut ur helheten och de måste förstå innebörden av sina förslag.

Tiotusentals hackade kameror världen över. Samtidigt skriker vi efter mer övervakning. Vad är vi beredda att betala för säkerhet?

Varken IFK Mariehamn eller de grönvita supportrarna har något att förlora i kvällens match i Polen.

Om Åland vill älskas av turisterna måste man bjussa lite också. Debatten om att husbilarna på kajen mot Lilla holmen tar upp parkeringsplatserna är både snål och kontraproduktiv.

Det är märkligt hur kortsynta finländska politiker blir när det kommer till frågor om språkinlärning och språklig kompetens.

Sprututbytesprogrammet är ingen okontroversiell fråga, men faktum är att det följer i spåren av internationella rekommendationer och vedertagen praxis. Sprututbytet kommer att gagna hela det åländska samhället.

De åländska hushållen häftar allt mer i skuld till bankerna. Att många har glömt vad som är en normal räntenivå är illavarslande.

Med framförhållning och bra planering stod Åland redo att ta emot de ökända polska supportrarna.

Efter kravallerna i Hamburg i samband med G20-mötet föreslår Tyskland ett europeiskt register över vänsterextremister.
En oerhört komplicerad fråga.

Det åländska jordbruket är till stor del uppbyggt kring animaliska produkter, samtidigt som den globala vegantrenden bara blir starkare.

Det avslutade G20-mötet i Hamburg, som samlade världsledarna till ett ganska friktionsfyllt möte, är intressant på mer än ett sätt. Inte minst för att man så tydligt kan se hur moraliska frågor uppfattas i olika länder. En polarisering är tydlig och det gynnar inte världsläget totalt.

Nu gäller det för de åländska politikerna att klargöra vad som kan bli bättre med den nya självstyrelselagen.

När Finland som sista land i Europa avreglerar sin taximarknad gör Åland bäst i att följa efter.

Regeringen i Helsingfors får kritik för att man vill tillåta försäljningen av alkoläsk i vanliga butiker, men det finns även argument för att tillåta en sådan försäljning.

Fler ledare