Den åländska transportsektorn är i behov av större konkurrens och då spelar det mindre roll om det är ett offentligt bolag som står för den.

Kommentarer

Konkurrenslagen: Reglerna

Konkurrenslagen: Reglerna innebär att stat, kommun och landsting kan förbjudas att sälja varor eller tjänster på ett sätt som begränsar konkurrensen. Vad innebär detta: När offentlig sektor träder över gränsen och börjar göra det företag kan utföra, snedvrids konkurrensen. Ännu värre blir det ifall deras verksamhet subventioneras med skattepengar. Slutsats: Klart att samhällsägda bolag skall konkurrera på marknaden men villkoren skall vara lika. Varför skulle samhället annars äga bolag? Ena sekunden ropas det om att bolagisera samhällsägda verksamheter på Åland och andra sekunden står samma människor och ropar att dessa bolag inte får konkurrera med privata företag. Ett ökat konkurrenstryck leder till att samhällets resurser används mer effektivt. Ett minskat konkurrenstryck kan innebära att en offentlig aktör snedvrider eller hämmar förutsättningarna för en effektiv konkurrens.

JA, skattebetalarnas pengar

JA, skattebetalarnas pengar ska inte användas för att slå ut privata företag från marknaden. JA denna fråga är viktig men som vanligt blandar ni ihop sakerna. Detta är ingen filosofisk fråga utan den följer kokurrenslagstiftningen. Detta är inget som politiker kan tycka ngt om hur gärna de än vill. Anser privata bolag att samhällsägda bolag bryter mot konkurrenslagstiftningen så dra gå till domstol. Nu håller vi på tycker igen och börjar politikerna tycka om denna fråga är vi ute på hal is. Det är därför vi har en fristående VD och ledning på dessa samhällsägda bolag ser ni. Läs på så slipper ni tycka så mycket mina vänner.

”I de flesta fall är det en

”I de flesta fall är det en samhällsekonomiskt dålig idé att låta offentliga bolag konkurrera med privata”. Att ha värderingar till höger är inte så enkelt att man tycker att samhällets uppdrag enbart är att sköta viss service, att samhället enbart skall sköta uppgifter som inte den privata marknaden kan erbjuda osv osv. Grovt talat betyder väl vänster att man vill att staten får mer makt och höger att individen får mer eget ansvar. Men man måste förstå att politik inte är dikotomisk eller för den delen särskilt enkelt med tanke på att ideologierna grundar sig i komplexa vetenskapsteorier. Många politiska frågor är så komplicerade att de kräver kvalificerade kunskaper hos politikerna. Det kan handla om att överväga ny lagstiftning, förändringar av skattesystemet eller vår ekonomi. I många av dessa fall är det motiverat att ge en erfaren jurist, ekonom eller statsvetare uppdraget att leda utredningen. Därtill bör kompetens - inte politisk åsikt – få ett större genomslag i vissa utskott. Enligt mig måste många Åländska politiker sluta snuttifiera politiken genom att lägga all kraft på att debattera sakfrågor som brutits ut ur helheten och de måste förstå innebörden av sina förslag.

Det är inte orimligt att kräva att bankjättar som Nordea tar ett större eget ansvar. Varför ska skattebetalarna ta notan för deras misstag?

Landskapets fastighetsverk får kritik för att man inte anmäler det misstänkta tjuvfisket vid Kastelholm. Någon skyldighet att anmäla det olovliga fisket har man däremot inte, även om man antagligen borde göra det.

Det finns ingen naturlag som säger att de dåliga alternativen i politik alltid vinner, i val efter val i Europa har människorna valt bort de dåliga alternativen och startat en motreaktion.

Det händer mycket spännande på Kökar, men den undermåliga skärgårdstrafiken till och från ön sätter sordin på utvecklingen.

Effektiviseringarna är som bortblåsta och har ersatts av en retorik där man pratar expansivt om de nya strukturerna.

Lantrådet sammanfattar på ett bra sätt den åländska synpunkten kring det som varit och hur man kan gå vidare.

Nu är tid att lyfta alla frågor, farhågor och förhoppningar om kommunreformen. Men det verkar vara svårt att engagera allmänheten. En orsak kan vara att landskapsregeringen inte tillräckligt tydligt har förklarat var effektiviseringarna egentligen ska ske.

Det ökade antalet havsörnar har blivit ett problem för ejdern, vilket innebär att det blivit viktigare än någonsin att intensifiera viltvården.

Den nya planen för trafiken i Mariehamn är inte speciellt ny i fråga om idéinnehåll. Den är en variation på temat få bort bilarna från stadskärnan som Mariehamn i decennier nu har anammat.

Det är sparkravet på fyra miljoner euro som hotar kommunernas ekonomi, inte det nya landskapsandelssystemet.

Den åländska framtidsdebatten skulle vinna på att gå utanför den snäva frågan om var några byråkratiska gränser ska dras.

Det finns ingen saklig grund för att placera regeringen Katrin Sjögren i samma fack som Nordiska motståndsrörelsen eller Antifascistisk aktion.

I dag tar Finland över ordförandeskapet i Arktiska rådet. En uppgift med stora utmaningar, speciellt sedan USA fått en öppet klimatförnekande president.

Fler ledare