Den åländska transportsektorn är i behov av större konkurrens och då spelar det mindre roll om det är ett offentligt bolag som står för den.

Kommentarer

Konkurrenslagen: Reglerna

Konkurrenslagen: Reglerna innebär att stat, kommun och landsting kan förbjudas att sälja varor eller tjänster på ett sätt som begränsar konkurrensen. Vad innebär detta: När offentlig sektor träder över gränsen och börjar göra det företag kan utföra, snedvrids konkurrensen. Ännu värre blir det ifall deras verksamhet subventioneras med skattepengar. Slutsats: Klart att samhällsägda bolag skall konkurrera på marknaden men villkoren skall vara lika. Varför skulle samhället annars äga bolag? Ena sekunden ropas det om att bolagisera samhällsägda verksamheter på Åland och andra sekunden står samma människor och ropar att dessa bolag inte får konkurrera med privata företag. Ett ökat konkurrenstryck leder till att samhällets resurser används mer effektivt. Ett minskat konkurrenstryck kan innebära att en offentlig aktör snedvrider eller hämmar förutsättningarna för en effektiv konkurrens.

JA, skattebetalarnas pengar

JA, skattebetalarnas pengar ska inte användas för att slå ut privata företag från marknaden. JA denna fråga är viktig men som vanligt blandar ni ihop sakerna. Detta är ingen filosofisk fråga utan den följer kokurrenslagstiftningen. Detta är inget som politiker kan tycka ngt om hur gärna de än vill. Anser privata bolag att samhällsägda bolag bryter mot konkurrenslagstiftningen så dra gå till domstol. Nu håller vi på tycker igen och börjar politikerna tycka om denna fråga är vi ute på hal is. Det är därför vi har en fristående VD och ledning på dessa samhällsägda bolag ser ni. Läs på så slipper ni tycka så mycket mina vänner.

”I de flesta fall är det en

”I de flesta fall är det en samhällsekonomiskt dålig idé att låta offentliga bolag konkurrera med privata”. Att ha värderingar till höger är inte så enkelt att man tycker att samhällets uppdrag enbart är att sköta viss service, att samhället enbart skall sköta uppgifter som inte den privata marknaden kan erbjuda osv osv. Grovt talat betyder väl vänster att man vill att staten får mer makt och höger att individen får mer eget ansvar. Men man måste förstå att politik inte är dikotomisk eller för den delen särskilt enkelt med tanke på att ideologierna grundar sig i komplexa vetenskapsteorier. Många politiska frågor är så komplicerade att de kräver kvalificerade kunskaper hos politikerna. Det kan handla om att överväga ny lagstiftning, förändringar av skattesystemet eller vår ekonomi. I många av dessa fall är det motiverat att ge en erfaren jurist, ekonom eller statsvetare uppdraget att leda utredningen. Därtill bör kompetens - inte politisk åsikt – få ett större genomslag i vissa utskott. Enligt mig måste många Åländska politiker sluta snuttifiera politiken genom att lägga all kraft på att debattera sakfrågor som brutits ut ur helheten och de måste förstå innebörden av sina förslag.

Regeringen har fullt upp med att beskriva hur förträfflig den nya kommunkartan blir för administration och förvaltning. Plånboksfrågorna för vanligt folk berörs dock nästan inte alls.

Tack vare ett målmedvetet och skickligt arbete av landskapsarkivet är nu GE-rederiets arkiv upptaget i Unescos nationella finländska förteckningen över världsminnen. En viktig markering av såväl Gustaf Eriksons betydelse som det kollektiva minnets betydelse i denna flyktiga tid.

Plastpåsar är inget stort miljöproblem på Åland, men det skulle heller inte vara speciellt svårt att fasa ut dem.

En klassisk sångtävling lanseras i sommar på Åland. Det kan vara startsignalen för fler kulturella tävlingar. Och tävlingar är utvecklande och stimulerande, inte farliga.

Mariehamn slipper alla förändringar men får lägga välmående Järsö-Nåtö till sin skattebas. Alla de andra får betala för Ålands utsatta delar.

Bolstaholms avhopp från Skördefesten visar att det är ett misstag att försöka finansiera föreningen Skördefestens vänner med parkeringsavgifter.

Stå emot kommissionen och säg ja till fortsatt vårjakt.

Det finns idag inget land som är säkert i fråga om terrorattacker. Det som hände i Stockholm i fredags kan hända i vilken storstad som helst. Därför måste man öka beredskapen mot hoten.

Paf gynnas av att Sverige inför spellicenser. Men klarar man av att hänga med i den kapprustning som just nu pågår och fixar man konkurrensen från ett privatiserat Svenska spel?

Ge klartecken för en begränsad vårjakt, jobba vidare med förvaltningsplanen och fortsätt bemöta kommissionen med fakta.

Att värna om miljön måste vara en uppgift att ta på allvar i både små och stora sammanhang. Men än så länge är många likgiltiga för vilka problem som skapas för kommande generationer.

S och Ob kör med dubbla måttstockar. De undergräver förtroendet för sig själva och i förlängningen lagtinget.

De senaste åren har falska nyheter fått stor spridning på nätet. Följaktligen skrotar en rad svenska tidningar sina aprilskämt. Det lilla samhällets styrka är att det snabbt går att genomskåda och avfärda fejknyheter.

Fler ledare