Valresultatet visar att populister inte är ett självklart val och de enkla budskapen går inte hem när väljarna börjar tänka efter.

Kommentarer

BM-E skriver följande:

BM-E skriver följande: "Premiärminister Mark Ruttes parti ökade också antalet mandat, liksom populisten Geert Wilders." Så nu kan vi väl säga att "alternativfakta" har nått Åland. Vi har i olika nyhetsinslag sett att Mark Rutte:s Högerliberala parti (VVD) har utropats som segrare och Geert Wilders Frihetspartiet (PVV) som förlorare. Men Mark Rutte:s Högerliberala parti (VVD) hade 41 mandat och fick 33 mandat och är med andra ord en av valets förlorare tillsammans med Arbetarpartiet (PvdA) som hade 38 mandat men fick nu endast 9 mandat. En av valets vinnare, och numera Nederländernas näst största parti, blev Geert Wilders Frihetspartiet (PVV), som hade 15 mandat och fick nu 20 mandat. Svenska utrikesministern Margot Wallström uttalade sig och sade angående det holländska valresultatet att man ”Har valt bort populismen”. En intressant kommentar då arbetarpartiet/socialdemokraterna i Nederländerna i det närmaste är utraderade med 5,7% 2017 jämfört med 24,7% 2012. Vi får se om dessa vindar når Åland.

Den åländska transportsektorn är i behov av större konkurrens och då spelar det mindre roll om det är ett offentligt bolag som står för den.

Få motsätter sig nog att daghem ska vara jämställda. Ändå visar forskning att flickor och pojkar bemöts olika. Här har personalen en viktig roll. Men viktiga pusselbitar som kunskap och tid för reflektion finns inte alltid på plats.

Vårjakten är en anrik, lokal tradition som förtjänar leva vidare många år till. EU borde hålla fingrarna borta och fokusera på större saker.

Digitaliseringsrådet kommer med flera rekommendationer som är värda att bygga vidare på.

Bomarsundsområdet är en av Ålands främsta turistattraktioner och största turistbesvikelser. Det är hög tid att gå ihop för att bygga ett besökscentrum nu.

I sina framtidsutsikter för 2017 pekar Ålandsbanken på att det finns en oro gällande utvecklingen på flera betydande marknader. Frågan är om inte denna oro ändå är mindre än på länge.

Att isolera sig från omvärlden i tider av kris är ingen bra modell. Det insåg president Harry Truman när han för 70 år sen lät planer på ett stort hjälppaket för Europa ta form.

En invandringshatare eller en svenskätare? Sannfinländarna väljer snart ny ordförande.

Kyrkorådets initiativ skyddar församlingens präster från repressalier samtidigt som samkönade par får vigas, om än borgerligt, i kyrkan. Mariehamns modell för vigsel av samkönade par är ett bevis på att det går att tänka nytt även i en traditionstyngd värld.

I stället för att avfärda samarbeten som växer fram underifrån borde landskapet uppmuntra dem.

Feminismen är lika viktig för män som för kvinnor. De ideologiska rötterna går rakt ned i den demokratiska myllan.

EU står inför ett viktigt vägskäl och under de kommande månaderna är det meningen att vi alla ska ta oss en rejäl funderare kring hur vi vill att unionen ska se ut i framtiden.

Frågan är ingalunda enkel och den rör upp många känslor.

Fler ledare