Valresultatet visar att populister inte är ett självklart val och de enkla budskapen går inte hem när väljarna börjar tänka efter.

Kommentarer

BM-E skriver följande:

BM-E skriver följande: "Premiärminister Mark Ruttes parti ökade också antalet mandat, liksom populisten Geert Wilders." Så nu kan vi väl säga att "alternativfakta" har nått Åland. Vi har i olika nyhetsinslag sett att Mark Rutte:s Högerliberala parti (VVD) har utropats som segrare och Geert Wilders Frihetspartiet (PVV) som förlorare. Men Mark Rutte:s Högerliberala parti (VVD) hade 41 mandat och fick 33 mandat och är med andra ord en av valets förlorare tillsammans med Arbetarpartiet (PvdA) som hade 38 mandat men fick nu endast 9 mandat. En av valets vinnare, och numera Nederländernas näst största parti, blev Geert Wilders Frihetspartiet (PVV), som hade 15 mandat och fick nu 20 mandat. Svenska utrikesministern Margot Wallström uttalade sig och sade angående det holländska valresultatet att man ”Har valt bort populismen”. En intressant kommentar då arbetarpartiet/socialdemokraterna i Nederländerna i det närmaste är utraderade med 5,7% 2017 jämfört med 24,7% 2012. Vi får se om dessa vindar når Åland.

Regeringen är väldigt fokuserad på den administrativa överbyggnaden. Men hur skapas ett växande samhälle där under?

Hundratals författare och förlag bojkottar bokmässan i Göteborg i protest mot att den högerextrema tidningen Nya Tider tillåts delta med en egen monter.
Var går gränsen för yttrandefriheten?

Mittenkandidaten Emmanuel Macron ser ut att gå mot en klar seger i det franska presidentvalet, vilket är ännu ett tecken på att populismen kan ha nått sin kulmen i Europa.

Vad händer med landskapets själ när man försöker pressa in storskaliga byggnadsverk i en småskalig skärgårdsmiljö? Det är en fråga som söker svar efter presentationen av hur kortruttsprojektet är tänkt att genomföras.

Framtidstron är starkare än på flera år i näringslivet, visar Åsubs färska kartläggning.

Centerns partiledare Jörgen Pettersson är snabb att ta till brösttoner. Men när tonläget blir alltför högt är frågan hur många som orkar lyssna.

Regeringen har fullt upp med att beskriva hur förträfflig den nya kommunkartan blir för administration och förvaltning. Plånboksfrågorna för vanligt folk berörs dock nästan inte alls.

Tack vare ett målmedvetet och skickligt arbete av landskapsarkivet är nu GE-rederiets arkiv upptaget i Unescos nationella finländska förteckningen över världsminnen. En viktig markering av såväl Gustaf Eriksons betydelse som det kollektiva minnets betydelse i denna flyktiga tid.

Plastpåsar är inget stort miljöproblem på Åland, men det skulle heller inte vara speciellt svårt att fasa ut dem.

En klassisk sångtävling lanseras i sommar på Åland. Det kan vara startsignalen för fler kulturella tävlingar. Och tävlingar är utvecklande och stimulerande, inte farliga.

Mariehamn slipper alla förändringar men får lägga välmående Järsö-Nåtö till sin skattebas. Alla de andra får betala för Ålands utsatta delar.

Bolstaholms avhopp från Skördefesten visar att det är ett misstag att försöka finansiera föreningen Skördefestens vänner med parkeringsavgifter.

Stå emot kommissionen och säg ja till fortsatt vårjakt.

Fler ledare