Om Åland vill älskas av turisterna måste man bjussa lite också. Debatten om att husbilarna på kajen mot Lilla holmen tar upp parkeringsplatserna är både snål och kontraproduktiv.

Kommentarer

Förtjänstfull och viktig

Förtjänstfull och viktig ledare som pekar på fundamentala brister inom den åländska besöksnäringen. Dags att branschen vidtar åtgärder så att gubben Söderman kan bytas ut med en ny generation med serviceinriktade personer inom besöksnäringen som älskar sitt jobb och som behandlar sina gäster som de själva skulle vilja bli bemötta när de är på främmande ort. Men frågan är om det idag finns både ekonomiska och personella resurser på Åland för att kunna vända denna negativa trend ?

Jag tycker att alla som

Jag tycker att alla som jobbar inom servicenäringen på Åland är otroligt duktiga på att ge en bra ypperlig service. I Mariehamn är alla problem kopplade till politisk- och tjänstemannanivå. Se bara på hur den driftiga entreprenören Dennis Jansson gång på gång stoppas av ren avundsjuka samt pga han har varit engagerad politisk. Det sistnämnda skall inte ha någon inverkan men sossarna i Mariehamn blandar ihop politik och privat näringsverksamhet. I dag konkurrerar Åland om besökarna med hela Europa, i och med lågprisflygen intrång på marknaden. Om man inte utvecklas i samma takt som sin omvärld så tappar turisterna intresset för Åland. Både Östra och Västra hamnens småbåtshamnar har fått ett lyft som jag inte trodde var möjligt. Men vad finns det för småbarnsföräldrar? Golfen var ett stort lyft men inte vill de spela golf varje dag. Förr räckte det kanske med Röde orm tåget, Pommern och sjöfartsmuseet men tiderna förändras.

Bra Findus. Mariehamn som

Bra Findus. Mariehamn som stad har idag inte mycket att erbjuda barnfamiljer. Att konstruera smartpark, lekland och andra onaturliga attraktioner är inte vad som behövs på Åland. Här täcker närregionerna upp detta med råge och det är omöjligt att tävla med dem. Satsa istället på¨naturliga förutsättningar som finns på ön. Naturupplevelser, vandringsleder, "Barnens ö" (ett kolloområde på Kökar, Kumlinge, Brändö eller annan lämplig plats) Det är en bra satsning som kommer att betala sig långsiktigt. Hit kunde familjer skicka sina barn 1-2 månader under sommarmånaderna där de kunde ha olika temaläger, såsom måla, rida, fotboll m.m. Vad som också skulle passa för Åland är idrottsturism och kulturturism. (Litteraturdagarna är ett bra exempel). Att starta internationella återkommande tävlingar ( körtävlingar, orientering, målarläger i Önningeby eller Eckerö, För att inte tala om olika idrottstävlingar som kunde återkomma årligen. Se på Alandia-Cupen), Elbilrace kunde man fixa med en slinga i Mariehamn. Det skulle vara något det...

Jag återkommer till Lilla

Jag återkommer till Lilla holmen, en nedgången anläggning där det inte ens finns ett kaffe. Måste uppskattas av alla förmögna människor i lyxbåtarna som ligger i hamnarna. En mindre vattenpark mellan Lilla holmen och Gröna Udden skulle vara ett enormt lyft för Åland men det är klart, där finns ju turistattraktionen KANONEN som absolut inte kan flyttas för då för vi en utdragen process led av Wickström och han team. Wiklöf erbjöd sig att arrendera Lilla holmen och då skulle vi sett ett lyft utan dess like. Givetvis stoppades det av politikerna i Mariehamn. Att ge ifrån sig ngt som man kan styra över är lika med förlorad makt och det går inte för sig.

Bedrövligt? Intressant, det

Bedrövligt? Intressant, det är vad det är, det! Och Findus-fenomenet, med sin utsökt fenomenalt akademiska formuleringsförmåga ... förklara Ni som ju kan ... hur många turistrutter "Möckelö & Seglis" finns det, citat: "På alla andra ställen i Norden ..." ?

Här kunde Ålandstidningen

Här kunde Ålandstidningen göra ett granskande reportage. Slutresultatet vet vi, allt har vuxit igen. Vilka politiker motsatte sig att Dennis skulle få ta över driften. Gör en uppföljning och intervjua dem igen. Följ också upp om samma politiker har varit emot många andra satsningar och vilket parti de tillhör. Mer granskande journalistik och mindre skrivbordsjobb och tyckande skulle inte skada.

Sidor

Finlands statsskuld fortsätter att växa. Men finansministeriets senaste förslag till statsbudget innehåller ändå flera ljusglimtar.

Frågan är om finansministern och regeringen levererar på sitt skattelöfte när intäkterna för landskapet nu ökar.

Titt som tätt hörs frågan om huruvida Pridefestivalerna faktiskt fortfarande behövs. Jo, det gör de för ännu är inte samhället tillräckligt tolerant.

Det finns inget som säger att unga väljare per automatik röstar på unga politiker. Det verkar faktiskt finnas en motsatt trend.

Kortruttsprojektets framtid är oviss. Att det, efter decenniers diskussion, inte finns större samsyn kring framtidens kommunikationer i den södra skärgården är ett politiskt misslyckande.

Kan en SFP-kandidatur slutligen ge Åland den plats i EU-parlamentet man eftersträvat sedan 90-talet?

Tesla kan bli för bilindustrin vad Apple var för mobiltelefonerna. Men än är inte gåtan om hur vi ska få en hållbar fordonsflotta löst.

Sätt punkt för flyttcirkusen och ersätt Ejdern med modernare tonnage.

I ett läge där underlaget för Pettersson svajar kan Nordlund bli den lösning som alla snabbt kan enas kring. Men frågan är om han själv vill.

Det är svårt att förstå hur en situation som den som uppstod inom svenska Transportstyrelsen kan finnas i verkligheten. En situation där alla, statssekreterare och ministrar, slår ifrån sig frågan om ansvar.

Det rör på sig inom forskningen på preventivmedel för män. I framtiden finns sannolikt preparat även för män på marknaden. Frågan är: Kommer det gå hem eller kommer huvudansvaret fortsättningsvis ligga hos kvinnan?

Miljöfrågor och klimatpolitik fokuserar i hög grad på internationella avtal och samarbeten. Men lokal förankring och känsla för hembygden förblir minst lika viktiga i sammanhanget.

Kultur är en av vårt samhälles grundpelare. Vi lever i ett samhälle där vi har råd att konsumera och skapa kultur. Men hur väl tar vi vara på unga kulturutövare på Åland i dag?

Fler ledare