Tar Mariehamns stad en oacceptabel risk genom att låna ut flera miljoner euro till Mariehamns hamn Ab? Nej, man skulle ta en större risk om man inte gjorde det.

Kommentarer

Upplägget där staden lånar ut

Upplägget där staden lånar ut pengar till sitt eget hamnbolag är en bra affär för stadens skattebetalare och det innebär mindre risk än andra tänkbara lösningar på hamnens finansieringsbehov….. Hur kan det vara mindre risk? .Det är exakt samma risk i och med att staden äger 100% av hamnbolaget. Vad är detta för dumheter?.... Bolagiseringen innebär mindre risker, stora ekonomiska fördelar och en mer professionellt skött verksamhet….. Är du snäll och redogör för de två första du nämner. Stora skriver du dessutom. Vad är det hör för dumheter då staden äger 100% av bolaget.

Bolaget får av naturliga

Bolaget får av naturliga orsaker enligt avtalet med staden inte pantsätta hamnen. …Varför bildar man ett bolag om bolaget inte självständigt i får driva sin affärsverksamhet? Var det inte grunden till privatiseringen? De flesta verksamheter kräver någon form av främmande kapital vilken i sin tur kräver pant. Vad är det här för dumheter?... I det nuvarande upplägget lånar staden pengar på banken till en ränta på två procent och lånar dem vidare till hamnen för fyra procent. …Vinsten som uppstår är skattefri och gör att staden, utan att ta större risk, kan spara tiotusentals euro. Jasså och vad är skillnaden mot att hamnbolaget betalar dividend åt staden. Är vinsten skattefri? Det är ju för fan samma pengar som snurrar inom staden. Vad är det här för dumheter?.....

Finlands statsskuld fortsätter att växa. Men finansministeriets senaste förslag till statsbudget innehåller ändå flera ljusglimtar.

Frågan är om finansministern och regeringen levererar på sitt skattelöfte när intäkterna för landskapet nu ökar.

Titt som tätt hörs frågan om huruvida Pridefestivalerna faktiskt fortfarande behövs. Jo, det gör de för ännu är inte samhället tillräckligt tolerant.

Det finns inget som säger att unga väljare per automatik röstar på unga politiker. Det verkar faktiskt finnas en motsatt trend.

Kortruttsprojektets framtid är oviss. Att det, efter decenniers diskussion, inte finns större samsyn kring framtidens kommunikationer i den södra skärgården är ett politiskt misslyckande.

Kan en SFP-kandidatur slutligen ge Åland den plats i EU-parlamentet man eftersträvat sedan 90-talet?

Tesla kan bli för bilindustrin vad Apple var för mobiltelefonerna. Men än är inte gåtan om hur vi ska få en hållbar fordonsflotta löst.

Sätt punkt för flyttcirkusen och ersätt Ejdern med modernare tonnage.

I ett läge där underlaget för Pettersson svajar kan Nordlund bli den lösning som alla snabbt kan enas kring. Men frågan är om han själv vill.

Det är svårt att förstå hur en situation som den som uppstod inom svenska Transportstyrelsen kan finnas i verkligheten. En situation där alla, statssekreterare och ministrar, slår ifrån sig frågan om ansvar.

Det rör på sig inom forskningen på preventivmedel för män. I framtiden finns sannolikt preparat även för män på marknaden. Frågan är: Kommer det gå hem eller kommer huvudansvaret fortsättningsvis ligga hos kvinnan?

Miljöfrågor och klimatpolitik fokuserar i hög grad på internationella avtal och samarbeten. Men lokal förankring och känsla för hembygden förblir minst lika viktiga i sammanhanget.

Kultur är en av vårt samhälles grundpelare. Vi lever i ett samhälle där vi har råd att konsumera och skapa kultur. Men hur väl tar vi vara på unga kulturutövare på Åland i dag?

Fler ledare