Tar Mariehamns stad en oacceptabel risk genom att låna ut flera miljoner euro till Mariehamns hamn Ab? Nej, man skulle ta en större risk om man inte gjorde det.

Kommentarer

Upplägget där staden lånar ut

Upplägget där staden lånar ut pengar till sitt eget hamnbolag är en bra affär för stadens skattebetalare och det innebär mindre risk än andra tänkbara lösningar på hamnens finansieringsbehov….. Hur kan det vara mindre risk? .Det är exakt samma risk i och med att staden äger 100% av hamnbolaget. Vad är detta för dumheter?.... Bolagiseringen innebär mindre risker, stora ekonomiska fördelar och en mer professionellt skött verksamhet….. Är du snäll och redogör för de två första du nämner. Stora skriver du dessutom. Vad är det hör för dumheter då staden äger 100% av bolaget.

Bolaget får av naturliga

Bolaget får av naturliga orsaker enligt avtalet med staden inte pantsätta hamnen. …Varför bildar man ett bolag om bolaget inte självständigt i får driva sin affärsverksamhet? Var det inte grunden till privatiseringen? De flesta verksamheter kräver någon form av främmande kapital vilken i sin tur kräver pant. Vad är det här för dumheter?... I det nuvarande upplägget lånar staden pengar på banken till en ränta på två procent och lånar dem vidare till hamnen för fyra procent. …Vinsten som uppstår är skattefri och gör att staden, utan att ta större risk, kan spara tiotusentals euro. Jasså och vad är skillnaden mot att hamnbolaget betalar dividend åt staden. Är vinsten skattefri? Det är ju för fan samma pengar som snurrar inom staden. Vad är det här för dumheter?.....

Legia Warszawa har bland de mest hårdföra supportrarna i hela Europa, men samtidigt talar mycket för att matchen i Mariehamn blir en lugn historia.

Det finns de som hävdar att man lär sig bättre om man antecknar och skriver ner viktiga fakta, sambandet mellan hand och hjärna är viktigt.

Isberg som smälter, farliga virus som frigörs, snabba fartygsrutter som blir tillgängliga och olja och naturgas i massor.

Arktis kan bli världens nästa stora konflikthärd.

Nu väntar en spännande diskussion om lagtinget ska godkänna en rapport som präglas av flera tunga bakslag för åländsk del.

Sandbergs slutsatser är en rejäl tankeställare för en regering som hittills propsat på att själv rita kartan ned till minsta detalj.

Den starka reaktionen mot Sannfinländarnas nye ordförande Jussi Halla-aho och den politik han står för är bara det senaste i raden av bakslag för Europas högerpopulister och ultranationalistiska rörelser.

För några år sedan var det få som trodde att världen på allvar kunde ställa om till förnyelsebara energikällor, men just nu är det precis vad som håller på att hända.

Grattis Sipilä och Orpo. Äntligen integritet och kurage i grundläggande värdefrågor, efter flera år av mumlande.

I dag möts de finländska regeringspartierna för en överläggning om regeringens framtid efter ordförandebytet hos Sannfinländarna. Man får räkna med att det finns mängder av partipolitisk strategi som spelar roll i diskussionerna.

Det pågår en global trend där lunchätandet på restaurang minskar kraftigt. Vi får hoppas att inte denna trend når Åland.

Det verkar som den önskade uppdateringen till alla delar inte trillar ned uppifrån. Men det är inte det enda sättet att skapa en livskraftig självstyrelse och har inte heller varit det historiskt.

Identitet är ett brännhett aktuellt begrepp som många använder i debatten för egna ändamål.
Det gäller att vara uppmärksam på hur.

Ålandsdelegationens nej till förslaget på hur vårdreformens effekter på Åland kan neutraliseras är ett stort bakslag. Det öppnar dessutom upp för en ny strid mellan landskapet och Finansministeriet.

Fler ledare