Plastpåsar är inget stort miljöproblem på Åland, men det skulle heller inte vara speciellt svårt att fasa ut dem.

Kommentarer

Problemet är: Centerns Runar

Problemet är: Centerns Runar Karlsson undrar varför landskapsregeringen inte gått in för förbud mot plastkassar och plastpåsar när länder i Afrika gjort det. Detta efter att Centern suttit i regeringen nästan hela 2000-talet. Rätt fråga, är det dags för Åland att omvärdera ett eventuellt förbud mot plastkassar.

Ett förbud mot plastpåsar

Ett förbud mot plastpåsar medför inte oöverstigliga problem, men varför förbjuda en produkt som fungerar väl, väljs av konsumenterna och har mindre negativ klimatpåverkan än de flesta alternativen, ( se t. ex. Suzie Cave: Carrier bags – Environmental Impact, NIAR 180-14).Plastpåsar kan bli problem genom massiv nedskräpning av människor. I vår del av världen har vi fungerande system för insamling och omhändertagande av avfall. Plastpåsarna som vi använder för att bära hem varor i, har minst en andra användning som soppåse och en tredje genom omarbetning till ny produkt eller energiutvinning vid förbränning. Energivärdet är mycket högt. Att förbjuda plastpåsar på Åland medför inga positiva effekter, vare sig här eller i Afrika.

I Afrika har det startas upp

I Afrika har det startas upp många "företag" i byarna som tillverkar badtofflor av plastkassar som skräpar i vatten och natur. Varför kopplade inte Runar denna tillverkning till Åland och möjlighet att använda PAF medel för att få igång denna småskaliga verksamhet som är som gjord för den småskalighet som Centern förespråkar.

Regeringen har fullt upp med att beskriva hur förträfflig den nya kommunkartan blir för administration och förvaltning. Plånboksfrågorna för vanligt folk berörs dock nästan inte alls.

Tack vare ett målmedvetet och skickligt arbete av landskapsarkivet är nu GE-rederiets arkiv upptaget i Unescos nationella finländska förteckningen över världsminnen. En viktig markering av såväl Gustaf Eriksons betydelse som det kollektiva minnets betydelse i denna flyktiga tid.

En klassisk sångtävling lanseras i sommar på Åland. Det kan vara startsignalen för fler kulturella tävlingar. Och tävlingar är utvecklande och stimulerande, inte farliga.

Mariehamn slipper alla förändringar men får lägga välmående Järsö-Nåtö till sin skattebas. Alla de andra får betala för Ålands utsatta delar.

Bolstaholms avhopp från Skördefesten visar att det är ett misstag att försöka finansiera föreningen Skördefestens vänner med parkeringsavgifter.

Stå emot kommissionen och säg ja till fortsatt vårjakt.

Det finns idag inget land som är säkert i fråga om terrorattacker. Det som hände i Stockholm i fredags kan hända i vilken storstad som helst. Därför måste man öka beredskapen mot hoten.

Paf gynnas av att Sverige inför spellicenser. Men klarar man av att hänga med i den kapprustning som just nu pågår och fixar man konkurrensen från ett privatiserat Svenska spel?

Ge klartecken för en begränsad vårjakt, jobba vidare med förvaltningsplanen och fortsätt bemöta kommissionen med fakta.

Att värna om miljön måste vara en uppgift att ta på allvar i både små och stora sammanhang. Men än så länge är många likgiltiga för vilka problem som skapas för kommande generationer.

S och Ob kör med dubbla måttstockar. De undergräver förtroendet för sig själva och i förlängningen lagtinget.

De senaste åren har falska nyheter fått stor spridning på nätet. Följaktligen skrotar en rad svenska tidningar sina aprilskämt. Det lilla samhällets styrka är att det snabbt går att genomskåda och avfärda fejknyheter.

Faktaunderlaget blir bara tyngre, nu krävs även politiskt mod för fortsatt vårjakt.

Fler ledare