Plastpåsar är inget stort miljöproblem på Åland, men det skulle heller inte vara speciellt svårt att fasa ut dem.

Kommentarer

Problemet är: Centerns Runar

Problemet är: Centerns Runar Karlsson undrar varför landskapsregeringen inte gått in för förbud mot plastkassar och plastpåsar när länder i Afrika gjort det. Detta efter att Centern suttit i regeringen nästan hela 2000-talet. Rätt fråga, är det dags för Åland att omvärdera ett eventuellt förbud mot plastkassar.

Ett förbud mot plastpåsar

Ett förbud mot plastpåsar medför inte oöverstigliga problem, men varför förbjuda en produkt som fungerar väl, väljs av konsumenterna och har mindre negativ klimatpåverkan än de flesta alternativen, ( se t. ex. Suzie Cave: Carrier bags – Environmental Impact, NIAR 180-14).Plastpåsar kan bli problem genom massiv nedskräpning av människor. I vår del av världen har vi fungerande system för insamling och omhändertagande av avfall. Plastpåsarna som vi använder för att bära hem varor i, har minst en andra användning som soppåse och en tredje genom omarbetning till ny produkt eller energiutvinning vid förbränning. Energivärdet är mycket högt. Att förbjuda plastpåsar på Åland medför inga positiva effekter, vare sig här eller i Afrika.

I Afrika har det startas upp

I Afrika har det startas upp många "företag" i byarna som tillverkar badtofflor av plastkassar som skräpar i vatten och natur. Varför kopplade inte Runar denna tillverkning till Åland och möjlighet att använda PAF medel för att få igång denna småskaliga verksamhet som är som gjord för den småskalighet som Centern förespråkar.

Det händer mycket spännande på Kökar, men den undermåliga skärgårdstrafiken till och från ön sätter sordin på utvecklingen.

Effektiviseringarna är som bortblåsta och har ersatts av en retorik där man pratar expansivt om de nya strukturerna.

Lantrådet sammanfattar på ett bra sätt den åländska synpunkten kring det som varit och hur man kan gå vidare.

Nu är tid att lyfta alla frågor, farhågor och förhoppningar om kommunreformen. Men det verkar vara svårt att engagera allmänheten. En orsak kan vara att landskapsregeringen inte tillräckligt tydligt har förklarat var effektiviseringarna egentligen ska ske.

Det ökade antalet havsörnar har blivit ett problem för ejdern, vilket innebär att det blivit viktigare än någonsin att intensifiera viltvården.

Den nya planen för trafiken i Mariehamn är inte speciellt ny i fråga om idéinnehåll. Den är en variation på temat få bort bilarna från stadskärnan som Mariehamn i decennier nu har anammat.

Det är sparkravet på fyra miljoner euro som hotar kommunernas ekonomi, inte det nya landskapsandelssystemet.

Den åländska framtidsdebatten skulle vinna på att gå utanför den snäva frågan om var några byråkratiska gränser ska dras.

Det finns ingen saklig grund för att placera regeringen Katrin Sjögren i samma fack som Nordiska motståndsrörelsen eller Antifascistisk aktion.

I dag tar Finland över ordförandeskapet i Arktiska rådet. En uppgift med stora utmaningar, speciellt sedan USA fått en öppet klimatförnekande president.

Hur många som satsade på Allras fonder nöjer sig med att få Ålandsbankens fonder i utbyte? Frågan är avgörande för om Ålandsbanken gjort en bra affär när man nu tar över Allras pensionsfonder.

En oberoende socialliberal utan större politisk erfarenhet vann gårdagens presidentval i Frankrike med betryggande marginal. Men nu måste Emmanuel Macron snabbt ta tyglarna och styra det tredskande landet i rätt riktning. En uppgift som inte är lätt att genomföra.

Medimars nystart visar hur viktigt ett lokalt ägande med ett samhällsengagemang kan vara.

Fler ledare