För några år sedan var det få som trodde att världen på allvar kunde ställa om till förnyelsebara energikällor, men just nu är det precis vad som håller på att hända.

Kommentarer

Vad roligt att du också såg

Vad roligt att du också såg på TV igår. En bra sammanfattning av programmet. Du glömde att nämna att även Saudiarabien ställer om. ”Om man räknar bort alla former av subventioner är de billigaste energiformerna i både USA och de flesta andra länder av världen just nu solenergi och vindkraft. Detta enligt investmenbanken Lazard”. Njaa detta missförstod du. Detta gäller i delar av USA då de bara satsat på vindkraft. Det måste blåsa serru. Gällande solkraft så talade man om Indien, Kina och arabvärlden. Det är enbart där man kommit upp i storskalighet och priset för solenergi är billigare än kol. Tysklands roll som lok och pådrivande nämndes men Tysklands övergång finansierades med subventioner. Men du missade en stor point. Varför har hänt den senaste tiden? Var är problemet med förnyelsebar energi? Jo Fredrik den går inte att lagra. Vad betyder det? Jo att man det vara svårt att ha en stad att lysa hela natten. Detta håller på att lösas via främst Teslas utveckling av batterier som kan lagra förnyelsebar energi. Detta leder också till en revolution på bilmarknaden.

Man kan lägga till att priset

Man kan lägga till att priset på solpaneler följer vad USA upptäckte när de byggde bombplan under andra världskriget. Varje dubblering ger en 20% kostnadsbesparing. Det andra jämfört med det första, det fjärde jämfört med det andra osv. Bättre en vanligt Fredrik men.....

Frågan är om finansministern och regeringen levererar på sitt skattelöfte när intäkterna för landskapet nu ökar.

Titt som tätt hörs frågan om huruvida Pridefestivalerna faktiskt fortfarande behövs. Jo, det gör de för ännu är inte samhället tillräckligt tolerant.

Det finns inget som säger att unga väljare per automatik röstar på unga politiker. Det verkar faktiskt finnas en motsatt trend.

Kortruttsprojektets framtid är oviss. Att det, efter decenniers diskussion, inte finns större samsyn kring framtidens kommunikationer i den södra skärgården är ett politiskt misslyckande.

Kan en SFP-kandidatur slutligen ge Åland den plats i EU-parlamentet man eftersträvat sedan 90-talet?

Tesla kan bli för bilindustrin vad Apple var för mobiltelefonerna. Men än är inte gåtan om hur vi ska få en hållbar fordonsflotta löst.

Sätt punkt för flyttcirkusen och ersätt Ejdern med modernare tonnage.

I ett läge där underlaget för Pettersson svajar kan Nordlund bli den lösning som alla snabbt kan enas kring. Men frågan är om han själv vill.

Det är svårt att förstå hur en situation som den som uppstod inom svenska Transportstyrelsen kan finnas i verkligheten. En situation där alla, statssekreterare och ministrar, slår ifrån sig frågan om ansvar.

Det rör på sig inom forskningen på preventivmedel för män. I framtiden finns sannolikt preparat även för män på marknaden. Frågan är: Kommer det gå hem eller kommer huvudansvaret fortsättningsvis ligga hos kvinnan?

Miljöfrågor och klimatpolitik fokuserar i hög grad på internationella avtal och samarbeten. Men lokal förankring och känsla för hembygden förblir minst lika viktiga i sammanhanget.

Kultur är en av vårt samhälles grundpelare. Vi lever i ett samhälle där vi har råd att konsumera och skapa kultur. Men hur väl tar vi vara på unga kulturutövare på Åland i dag?

För att utveckla betydelsen samt att behålla tilliten till olika ekomärkningar krävs det en översyn av gällande direktiv, något som EU under tre år har arbetat med. Nu är utmaningen hur de nordiska länderna väljer att agera på de nya villkoren.

Fler ledare