Det finns de som hävdar att man lär sig bättre om man antecknar och skriver ner viktiga fakta, sambandet mellan hand och hjärna är viktigt.

Kommentarer

Mycket oroande. Här kan man

Mycket oroande. Här kan man nämna att det är synd att språket ändras sedan 1700-talet för dagens ungdomar kan inte heller läsa sina mormors mormors mormors brev då orden de använde då var helt annorlunda och stavades helt annorlunda.

Att de ”Findus-vokabulära”

Att de ”Findus-vokabulära” anteckningarna är så oerhört snabba att, citat: ”Det vete fan det”. Därom råder nog inga som helst tvivel, nej. Om möjligt ännu tydligare är att inte ens Du själv tycks begripa Dig på denna Din ”förmåga”. Men som bekant, ingen regel utan undantag. Och ett verkligen tänkvärt undantag därvidlag, det synes fru ”kommunministern” vara – i Landskapsregeringens (LR:s) namn, och med herr ”finansministern” som notarie, liksom. Vem utav Er som har ”upptäckt” att fd kommundirektör Carolina Sandell – LR citerad: ”med en unik insikt i den offentliga och juridiska organisationen på Åland” – att hon ”är” liksom just den ”juridiska garanten” för att LR:s kommunala kuppförsök ska lyckas ... ja, i dagsläget är nog också den landskapsregeringsbehäftade ”bekräftelsen” dessbättre tämligen ointressant. För gemene ålänning, vill säga!

Om ett par veckor är semestern slut för landskapsregeringen. Då väntar en höst med utmaningar både utifrån och inifrån.

Inom bara några få år kan spännande teknikgenombrott ske i två branscher som är viktiga på Åland, sjöfart samt packning av varor.

Det finns just nu många som gläds över att partiet Sannfinländarna förintat sig genom delning och man menar att nu är populismens villfarelser över. Men det är nog tyvärr en alltför optimistisk tolkning. Mer troligt är att den europeiska populismen går mot en än mer kompromisslös fas.

Ingen kunde för några år sedan ens i sina vildaste fantasier föreställa sig att IFK i framtiden skulle spela i Champions League – fotbollens absoluta finrum. Men är en 9–0-förlust verkligen något att hylla i efterhand?

Arbetslösheten är rekordlåg och de åländska företagen ser mer positivt på framtiden än på flera år. Trots detta finns det mycket som pekar på att sämre tider kan vänta runt hörnet. Är landskapsregeringen beredd på att vidta stimulansåtgärder i fall så skulle ske?

Tiotusentals hackade kameror världen över. Samtidigt skriker vi efter mer övervakning. Vad är vi beredda att betala för säkerhet?

Varken IFK Mariehamn eller de grönvita supportrarna har något att förlora i kvällens match i Polen.

Om Åland vill älskas av turisterna måste man bjussa lite också. Debatten om att husbilarna på kajen mot Lilla holmen tar upp parkeringsplatserna är både snål och kontraproduktiv.

Det är märkligt hur kortsynta finländska politiker blir när det kommer till frågor om språkinlärning och språklig kompetens.

Sprututbytesprogrammet är ingen okontroversiell fråga, men faktum är att det följer i spåren av internationella rekommendationer och vedertagen praxis. Sprututbytet kommer att gagna hela det åländska samhället.

De åländska hushållen häftar allt mer i skuld till bankerna. Att många har glömt vad som är en normal räntenivå är illavarslande.

Med framförhållning och bra planering stod Åland redo att ta emot de ökända polska supportrarna.

Efter kravallerna i Hamburg i samband med G20-mötet föreslår Tyskland ett europeiskt register över vänsterextremister.
En oerhört komplicerad fråga.

Fler ledare