Det är dags att vi som gängse medborgare sätter ner foten och står upp för varandra.

Kommentarer

De flesta människor saknar i

De flesta människor saknar i dag det civilkurage som krävs för att vi skall få ett tryggare samhälle. Ingen vill "blanda sig i" när barn blir illa behandlade, eller ett slagsmål uppstår utanför krogen. Nej, det är lugnast att stå på sidan om och titta på, och eventuellt ta några bilder med mobilen , för att lägga ut på sociala medier för att visa vad man sett och varit med om. Och vad kan vi annat vänta oss när inte ens våra lokalpolitiker har det mod som krävs för att fatta beslut för att hjälpa dem som är de svagaste i vårt samhället, de utslagna, de utstötta, de psykiskt sjuka, de hemlösa, de vårdbehövande.....

Rättsväsendet måste också

Rättsväsendet måste också börja använda straffskalan på rätt sätt och döma dessa ligister enligt max straff för brottet de begått. De klarar av det när det gäller stöld av parfym men inte när det gäller våldsbrott, varför?

Det är lätt att skriva att vi

Det är lätt att skriva att vi skall visa civilkurage, men då måste den som faktiskt visar det ha lagen på sin sida . Och det är minsann inte alltid på det viset.Att tex ingripa vid slagsmål och misshandel kan innebära att man själv blir anklagad för våld. Så ser verkligheten ut !

Men man kan välja att själv

Men man kan välja att själv ringa polisen eller bara gå förbi och hoppas någon annan ringer. Det är mycket man kan göra och jag erkänner att jag tyvärr är den som går förbi. Ligger lite i människans natur att inte vilja blanda sig i okändas problem, hamna att vittna, eventuellt bli utsatt för hot osv.

Finlands statsskuld fortsätter att växa. Men finansministeriets senaste förslag till statsbudget innehåller ändå flera ljusglimtar.

Frågan är om finansministern och regeringen levererar på sitt skattelöfte när intäkterna för landskapet nu ökar.

Titt som tätt hörs frågan om huruvida Pridefestivalerna faktiskt fortfarande behövs. Jo, det gör de för ännu är inte samhället tillräckligt tolerant.

Det finns inget som säger att unga väljare per automatik röstar på unga politiker. Det verkar faktiskt finnas en motsatt trend.

Kortruttsprojektets framtid är oviss. Att det, efter decenniers diskussion, inte finns större samsyn kring framtidens kommunikationer i den södra skärgården är ett politiskt misslyckande.

Kan en SFP-kandidatur slutligen ge Åland den plats i EU-parlamentet man eftersträvat sedan 90-talet?

Tesla kan bli för bilindustrin vad Apple var för mobiltelefonerna. Men än är inte gåtan om hur vi ska få en hållbar fordonsflotta löst.

Sätt punkt för flyttcirkusen och ersätt Ejdern med modernare tonnage.

I ett läge där underlaget för Pettersson svajar kan Nordlund bli den lösning som alla snabbt kan enas kring. Men frågan är om han själv vill.

Det är svårt att förstå hur en situation som den som uppstod inom svenska Transportstyrelsen kan finnas i verkligheten. En situation där alla, statssekreterare och ministrar, slår ifrån sig frågan om ansvar.

Det rör på sig inom forskningen på preventivmedel för män. I framtiden finns sannolikt preparat även för män på marknaden. Frågan är: Kommer det gå hem eller kommer huvudansvaret fortsättningsvis ligga hos kvinnan?

Miljöfrågor och klimatpolitik fokuserar i hög grad på internationella avtal och samarbeten. Men lokal förankring och känsla för hembygden förblir minst lika viktiga i sammanhanget.

Kultur är en av vårt samhälles grundpelare. Vi lever i ett samhälle där vi har råd att konsumera och skapa kultur. Men hur väl tar vi vara på unga kulturutövare på Åland i dag?

Fler ledare