Arbetslösheten är rekordlåg och de åländska företagen ser mer positivt på framtiden än på flera år. Trots detta finns det mycket som pekar på att sämre tider kan vänta runt hörnet. Är landskapsregeringen beredd på att vidta stimulansåtgärder i fall så skulle ske?

Kommentarer

köpkrat = Värdet av en valuta

köpkrat = Värdet av en valuta uttryckt genom den mängd varor och tjänster som en enhet pengar kan köpa. Köpkraften påverkas mycket av valutakurs och tillverkningskostnader. Det har ekonomie doktorn tydligen glömt. Alla anseda ekonomer anses att det inte går att stimulera köpkraften i ett land längre och det är bättre att låta bli. Effekten uteblir på grund av import och de två ovannämnda faktorerna som mig veterligen inte regeringen kan påverka. En lågkonjunktur innebär att företagen säljer mindre produkter och således behöver mindre personal. Hur tänker doktorn att en Åländsk skattesänkning gör att Lundkist rederierna, Viking Line, Eckerö Line, Ålandsbanken osv säljer mer och att Åland såtillvida undviker en lågkonjunktur. Ett synnerligen obegåvad analys, som vanligt måste jag tillstå.

"Det är också välkommet att

"Det är också välkommet att ECB slutar subventionera i synnerhet de sydeuropeiska staternas skuldsättning på pensionsspararnas bekostnad". Denna måste du bara förklara för den är alldeles för briljant för att släppas. Roligt att få veta att aktiekurserna påverkas negativt av räntan. Doktorn blandade nog med obligationer. Fastighetsaktier och dagligvaror påverkas negativt av en höjd ränta. Ex bankerna skulle antagligen må bra av en räntehöjning. De flesta branscher påverkas inte så länge vi inte talar om extremränta. Banklån ja, en familj med lån 250 000 betalar 2500 i ränta då räntan är 1%. 7500 då räntan är 3% så Geta bör sänka kommunalskatten med 5000 euro per familj eller gäller detta bara för de som har lån doktorn? Kul att du anser att det är regeringen som ansvarar över kommunalskatten. Ingen regering i världen tänker och handlar utifrån doktorns premisser för de är på gymnasienivå. Älskar slutklämmen om regeringen tänkt på.... nu när de bara tänker på kortrutt och kommunsammanslagning. Doktorn har inte förstått att detta är de två största reformerna under modern tid kopplade ekonomi...med tanke på att förbereda sig för en lågkonjunktur.

Ledaren går rakt in på en

Ledaren går rakt in på en toppplacering på skämslistan. Klar etta är fortfarande ledaren som behandlar alla fördelar av att Mariehamsstad lånar ut pengar till hamnbolaget och hur man hittat på en money mashine som gör stadens invånare förmögna.

Tack, Fredrik Rosenqvist! En

Tack, Fredrik Rosenqvist! En så ansträngande arbetsbörda som Landskapsregeringen (LR) nu verkar ha, med just sin fördelning av gracerna mellan kortrutt och kommunbestyr ... ja, frågan är om det inte är hög tid att LR unnar sig en avstressande picknick uti det gröna. Där finns emellertid risken för upptäckt av åtminstone synbart betydligt tydligare arbetsuppgifter. En bokstavligen ”grön” rastplats att packa upp kaffekorgen på, den finns invid ett ”vattendrag” från landskapets fiskyngelstation i Guttorp. Ett vattendrag berikat av både fiskmat och folk-avföring. Huvudsaken med den ”grönheten” är tydligen att ”Lumparns vänner”, liksom – i sin storsinthet inte utser någon som helst syndabock – åtminstone inte inom LR! En alternativ picknick-plats i fråga finns i skuggan av en osedvanligt ”pittoresk” ladugård ett stenkast ifrån Ålands Folkhögskola, inom vars väggar våra förfäders omsorg ledde till att vi ålänningar överlag – folkviljan att tillhöra Sverige till trots – liksom ”fick” allas vår självstyrelse! Dess innebörd tycks dock ha gått våra nuvarande makthavare spårlöst förbi. Förövrigt, hur kunde vi annars ha blivit ”begåvade” med allas vår fru ”kommunminister”?

Har du aktier i Ålansbanken

Har du aktier i Ålansbanken så sälj illa kvickt då diktorn säger att de sjunker då räntan stiger. Tänk också på ekonomiska muskler, fetare lönecheck, plånboksfrågor, fetare lönekuvert. Tjafs men se till språket. Hör hemma i en serietidning inte i tidningsledare. Säkert jag som är gammalmodig med detta språk används inte i DI, DN eller Svenska dagsbladet. Men ni vet alla var ni hittar uttrycken, i de svenska kvällstidningarna.

”Diktorn”, bör också den

”Diktorn”, bör också den företeelsen månne beaktas som ett både bankmanna- och ett politiskt stordåd? Synonym för en stort oanad auktoritet, liksom? Hur som helst med den saken – ingen debattör överhuvudtaget ... telefonledes i bussen, eller inte ... torde kunna överträffa Findus-fenomenets varken verbala struktureringskonst eller ”flyt” i bokstavsflödet. Dessutom verkar ”man” ha skapat sitt krypteringsprogram helt och hållet för egen hand!

Må så vara men findus har

Må så vara men findus har grundläggande kunskaper i ekonomi. Varje redaktion med självaktning och professionalism bör vid varje redaktionsmöte noggrannt analysera sakfel och fundera ut hur man kan förhindra att de sker i framtiden. Korrekturläsning med inriktning på innehåll verkar inte förekomma. Crosskey bidrog possitivt till Ålandsbanken resultat. Deras intäkter steg med.... hoppsan det säger inget för deras kostnader kan ha stiget mer än intäkterna. Det glömde doktorn men vaa fan inte är det så noga. Sålde de mer kan man GiSSA att de bidrog possitivt.

Findus-fenomenet, citat: "Må

Findus-fenomenet, citat: "Må så vara men findus har grundläggande kunskaper i ekonomi", citat slut. Vad är månne det som; "Må så vara ..."? Men i övrigt, så rätt Du har angående de fenomenalt grundläggande kunskaper i ekonomi som Finus-fenomenet besitter ... de är nog inte av denna världen de, nej!

Finlands statsskuld fortsätter att växa. Men finansministeriets senaste förslag till statsbudget innehåller ändå flera ljusglimtar.

Frågan är om finansministern och regeringen levererar på sitt skattelöfte när intäkterna för landskapet nu ökar.

Titt som tätt hörs frågan om huruvida Pridefestivalerna faktiskt fortfarande behövs. Jo, det gör de för ännu är inte samhället tillräckligt tolerant.

Det finns inget som säger att unga väljare per automatik röstar på unga politiker. Det verkar faktiskt finnas en motsatt trend.

Kortruttsprojektets framtid är oviss. Att det, efter decenniers diskussion, inte finns större samsyn kring framtidens kommunikationer i den södra skärgården är ett politiskt misslyckande.

Kan en SFP-kandidatur slutligen ge Åland den plats i EU-parlamentet man eftersträvat sedan 90-talet?

Tesla kan bli för bilindustrin vad Apple var för mobiltelefonerna. Men än är inte gåtan om hur vi ska få en hållbar fordonsflotta löst.

Sätt punkt för flyttcirkusen och ersätt Ejdern med modernare tonnage.

I ett läge där underlaget för Pettersson svajar kan Nordlund bli den lösning som alla snabbt kan enas kring. Men frågan är om han själv vill.

Det är svårt att förstå hur en situation som den som uppstod inom svenska Transportstyrelsen kan finnas i verkligheten. En situation där alla, statssekreterare och ministrar, slår ifrån sig frågan om ansvar.

Det rör på sig inom forskningen på preventivmedel för män. I framtiden finns sannolikt preparat även för män på marknaden. Frågan är: Kommer det gå hem eller kommer huvudansvaret fortsättningsvis ligga hos kvinnan?

Miljöfrågor och klimatpolitik fokuserar i hög grad på internationella avtal och samarbeten. Men lokal förankring och känsla för hembygden förblir minst lika viktiga i sammanhanget.

Kultur är en av vårt samhälles grundpelare. Vi lever i ett samhälle där vi har råd att konsumera och skapa kultur. Men hur väl tar vi vara på unga kulturutövare på Åland i dag?

Fler ledare