Det finns ingen saklig grund för att placera regeringen Katrin Sjögren i samma fack som Nordiska motståndsrörelsen eller Antifascistisk aktion.

Kommentarer

Centerns och JPs uppträdande

Centerns och JPs uppträdande är inte värdigt Åland. Man måste minnas att politiker/tjänstemän på finska sidan i viss mån följer med vad som sägs i den åländska debatten. Ni kan själva tänka er hånskratten när de exempelvis ser frågorna i den planerade folkomröstningen och hur de är framtagna. I ett senare skede skall samma personer eventuellt vara involverade i synnerligen tekniskt avancerade ekonomiska frågeställningar med Finland som motpart. Detta duger inte.

Nå, dom finska politikerna

Nå, dom finska politikerna hånskrattar säkert när dom ser vilken röra denna mycket svaga regering har åstadkommit. Har finnarna någonsin lekt med Åland som dom gör idag ? Vad hjälper det att Ålands regering bjuder den ena finnen efter den andra på betald vistelse på Åland . Finnarna tar det som en semesterresa .Och resultatet är noll !

Det beror på säkert en del på

Det beror på säkert en del på att sannfinländarna nu är med i politiken. Dels på den djupa lågkonjunkturen i Finland och det stålbad de går igenom. Att då tala om att höja klumpsumman till Åland är naturligtvis dålig tajming. Är 2016 tog Finland 2.2 miljarder i nya lån, dvs nästan 200 miljoner i månaden så en höjning av klumpsumman till ett skuldfritt Åland har inte högsta prioriet. Men en stor orsak tror jag personligen är Finlands totala ointresse av och för Åland. Sedan Finland gick med i EU finns varken tid, engagemang eller kraft att lägga på små inrikesfrågor. Det är säkerligen inte bara Åland som märkt av att intresset för små inrikespolitiska frågor minskat bland rikspolitikerna och de högre tjänstemännen. Så när ålänningarna vill diskutera utvecklad självstyrelse kan de inte förvänta sig en engagerad och konstruktiv motpart. Jag tror inte det beror på illvilja utan rent och skärt ointresse. Här gäller det för de åländska politikerna att vara skickliga lobbyister och inte bara hänvisa till 100 år gamla avtal.

Demokrati, vad är det ?

Demokrati, vad är det ? Indien är ett s k demokratiskt land. Alla som levt i det indiska samhället vet att demokratiska värderingar ej existerar. Grekland, demokratins vagga, träffat ett flertal grekiska läkare som uppgivit att dom ej får jobb i Grekland p g a att dom ej " känner" någon, ej heller har dom råd att betala mutor som annars fodras.Fria val ? Erdogan i Turkiet höll val. Demokrati ? Inte i mina ögon, eftersom jag även sett Turkiet inifrån. Åland, demokrati ? Med en kansliminister som i insändarspalten hötter med näven åt delar av befolkningen .Nä, du Lampi,demokratin rymmer många obehagligheter !

Frågan är om finansministern och regeringen levererar på sitt skattelöfte när intäkterna för landskapet nu ökar.

Titt som tätt hörs frågan om huruvida Pridefestivalerna faktiskt fortfarande behövs. Jo, det gör de för ännu är inte samhället tillräckligt tolerant.

Det finns inget som säger att unga väljare per automatik röstar på unga politiker. Det verkar faktiskt finnas en motsatt trend.

Kortruttsprojektets framtid är oviss. Att det, efter decenniers diskussion, inte finns större samsyn kring framtidens kommunikationer i den södra skärgården är ett politiskt misslyckande.

Kan en SFP-kandidatur slutligen ge Åland den plats i EU-parlamentet man eftersträvat sedan 90-talet?

Tesla kan bli för bilindustrin vad Apple var för mobiltelefonerna. Men än är inte gåtan om hur vi ska få en hållbar fordonsflotta löst.

Sätt punkt för flyttcirkusen och ersätt Ejdern med modernare tonnage.

I ett läge där underlaget för Pettersson svajar kan Nordlund bli den lösning som alla snabbt kan enas kring. Men frågan är om han själv vill.

Det är svårt att förstå hur en situation som den som uppstod inom svenska Transportstyrelsen kan finnas i verkligheten. En situation där alla, statssekreterare och ministrar, slår ifrån sig frågan om ansvar.

Det rör på sig inom forskningen på preventivmedel för män. I framtiden finns sannolikt preparat även för män på marknaden. Frågan är: Kommer det gå hem eller kommer huvudansvaret fortsättningsvis ligga hos kvinnan?

Miljöfrågor och klimatpolitik fokuserar i hög grad på internationella avtal och samarbeten. Men lokal förankring och känsla för hembygden förblir minst lika viktiga i sammanhanget.

Kultur är en av vårt samhälles grundpelare. Vi lever i ett samhälle där vi har råd att konsumera och skapa kultur. Men hur väl tar vi vara på unga kulturutövare på Åland i dag?

För att utveckla betydelsen samt att behålla tilliten till olika ekomärkningar krävs det en översyn av gällande direktiv, något som EU under tre år har arbetat med. Nu är utmaningen hur de nordiska länderna väljer att agera på de nya villkoren.

Fler ledare