Hur många som satsade på Allras fonder nöjer sig med att få Ålandsbankens fonder i utbyte? Frågan är avgörande för om Ålandsbanken gjort en bra affär när man nu tar över Allras pensionsfonder.

Kommentarer

Ett vedertaget förfarande när

Ett vedertaget förfarande när ett bolag tar över ett annat bolags fonder är att man delar på förvaltningsarvodet över en period. 1.3 miljarder i förvaltat kapital * 0.5 % i nettoarvode ger 6.5 miljoner. Kom ihåg att det i princip inte är dyrare att förvalta en stor fond jämfört med en liten fond. För Ålandsbankens nuvarande ägare är det dock negativt med denna sammanslagning om inte avgifterna sänks. Det finns inte en enda positiv sak. Det är mycket svårare att aktivt förvalta en stor fond då man måste förkasta vissa goda investeringsmöjligheter i främst små bolag. Det är också mycket svårare att sälja mindre likvida aktier när marknaden kraschar så kommer man inte ut som man vill. Alla förvaltare säger att de stänger fonden när den blir för stor för att kunna förvalta på ett effektivt sätt. Detta är en sanning med modifikation. De stänger fonderna men då är de ”smäll feta”. Man kan inte bedöma hur stor en fond kan vara utan att förvaltningen blir ineffektiv för det är helt beroende av förvaltningsmodell. En fond som köper mycket aktier off benchmark är naturligvis mycket känsligare för storlek än en som trackar ett index.

Hur många har fonder ? I

Hur många har fonder ? I Sverige har precis alla skattebetalare pensionsfonder. Hur många känner ens till vilka fonder dom har ? Hur många känner till vad dom betalar i förvaltning ? Hur många bryr sig , det är ju hundra år tills dom går i pension. Pensionsspararna kommer från precis varenda yrke som finns .Dom flesta har inte ett hum om ekonomi. Så ser verkligheten ut .Så vad ser dom, jo just, Göran Persson, som varit statsminister i Sverige och gjorde ett bra jobb . Det är DET vanligt folk ser !

Frågan är om finansministern och regeringen levererar på sitt skattelöfte när intäkterna för landskapet nu ökar.

Titt som tätt hörs frågan om huruvida Pridefestivalerna faktiskt fortfarande behövs. Jo, det gör de för ännu är inte samhället tillräckligt tolerant.

Det finns inget som säger att unga väljare per automatik röstar på unga politiker. Det verkar faktiskt finnas en motsatt trend.

Kortruttsprojektets framtid är oviss. Att det, efter decenniers diskussion, inte finns större samsyn kring framtidens kommunikationer i den södra skärgården är ett politiskt misslyckande.

Kan en SFP-kandidatur slutligen ge Åland den plats i EU-parlamentet man eftersträvat sedan 90-talet?

Tesla kan bli för bilindustrin vad Apple var för mobiltelefonerna. Men än är inte gåtan om hur vi ska få en hållbar fordonsflotta löst.

Sätt punkt för flyttcirkusen och ersätt Ejdern med modernare tonnage.

I ett läge där underlaget för Pettersson svajar kan Nordlund bli den lösning som alla snabbt kan enas kring. Men frågan är om han själv vill.

Det är svårt att förstå hur en situation som den som uppstod inom svenska Transportstyrelsen kan finnas i verkligheten. En situation där alla, statssekreterare och ministrar, slår ifrån sig frågan om ansvar.

Det rör på sig inom forskningen på preventivmedel för män. I framtiden finns sannolikt preparat även för män på marknaden. Frågan är: Kommer det gå hem eller kommer huvudansvaret fortsättningsvis ligga hos kvinnan?

Miljöfrågor och klimatpolitik fokuserar i hög grad på internationella avtal och samarbeten. Men lokal förankring och känsla för hembygden förblir minst lika viktiga i sammanhanget.

Kultur är en av vårt samhälles grundpelare. Vi lever i ett samhälle där vi har råd att konsumera och skapa kultur. Men hur väl tar vi vara på unga kulturutövare på Åland i dag?

För att utveckla betydelsen samt att behålla tilliten till olika ekomärkningar krävs det en översyn av gällande direktiv, något som EU under tre år har arbetat med. Nu är utmaningen hur de nordiska länderna väljer att agera på de nya villkoren.

Fler ledare