Det är en farlig politisk tendens att kokettera med ordet hat och gulla med våldsideologier. Det finns tyvärr alltför mycket äkta hat i världen.

Semestergräl är inte ovanliga som fenomen. Men man kan faktiskt öva sig i konsten att gräla med lite finess och att inse att gräl mår bra av att avslutas. För gott.

I en väpnad konflikt finns det sällan bara en skyldig part. Trots detta verkar vissa ledarsidor helt blinda för Hamas roll i Gazakonflikten.

Man talar om ekologisk analfabetism hos dagens människor och menar att kunskapen om hur natur och människa hör samman är bristfällig. Det är en brist som måste åtgärdas.

Frivilligsoldaten blir ett allt mer påtagligt inslag i världens konfikter. Men hur hanterar vi deras återanpassning till en vardag utan vapen i hand?

När övriga fotbollseliten utvecklar sina trappstegsmodeller, där lag från högre divisioner samarbetar med lag från lägre dito, går IFK Mariehamn och FC Åland längs separata vägar. Något som en redan begränsad fotbollsö inte har utrymme för.

Skalden Juvenalis var en ganska typisk missnöjd romare och bland dagens européer finns många som han som i val röstar på missnöjespartier.

De flesta människor vill göra rätt och inte skräpa ner i naturen. Men de möts av låsta luckor när de tänkt slänga sorterat avfall. En "förbättring" som vi nog hade klarat oss utan.

Den nordiska allemansrätten är generös och ger oss möjlighet att röra oss fritt i naturen fast vi inte äger den. Tyvärr glömmer många att rättigheter också medför skyldigheter.

Bergen av textilt avfall ökar och trenden att köpa och slänga håller i sig. Ett beteende som belastar vår planet egentligen helt i onödan. Dags för en paus i köphysterin, kanske?

Flygkraschen över Ukraina gör att konflikten i öster trappas upp. Olyckans orsaker har inte bara intresse för Ukraina och Ryssland, ombord på planet fanns passagerare av många nationaliteter.

Flygkraschen över Ukraina gör att konflikten i öster trappas upp. Olyckans orsaker har inte bara intresse för Ukraina och Ryssland, ombord på planet fanns passagerare av många nationaliteter.

Dagens Prideparad angår oss alla. Den handlar om kärlek och mänskliga rättigheter.

Lite tillspetsat kan man säga att det är dagens beslutsfattares barnbarn som får ta itu med de problem som skapas nu när stora ingrepp görs i känslig skärgårdsnatur.

Fler ledare