Efter runt 100 utgivna böcker slutar nu PQR med egenutgivningen. Förläggare Ben Johans har stått för en åländsk kulturgärning av rang.

Det sänkta kreditbetyget för Finland beror inte på skuldsättningen utan på försämrade tillväxtutsikter. Det är viktig vägkost även för Ålands regering som snart lägger sitt budgetförslag.

Man borde räkna med klimateffekterna som en realitet när Åland planerar för broar, bankar och färjfästen.

Lagtinget borde initiera en diskussion om vad det skärpta säkerhetspolitiska klimatet betyder för Åland.

Det är hemma vid datorerna det händer just nu.
Globalt sett är videospelsbranschen större än både film- som musikbranschen. Åland borde satsa på att underlätta utvecklandet av nästa Minecraft eller Candy Crush saga.

Man verkar vilja bädda sina beslut med så många PM och juridiska analyser att ingen ska kunna säga att något fel gjorts.

Åland har fått en ny polismästare i Maria Hoikkala. Det är en välfungerande myndighet hon tar över, men visst har hon även flera viktiga utmaningar framför sig.

De stora protesterna mot förslaget att ta bort djuren från Lilla holmen visar att staden måste bli bättre på att kommunicera med sina invånare.

Ålands geografiska läge mitt i Östersjön har alltid gjort landskapet till en teoretiskt intressant plats för strateger. Men även om Finland skulle välja medlemskap i Nato skulle det knappast påverka landskapets status som demilitariserat område.

Viking Lines kinesiska hemsida är ett tecken i tiden. Asien blir allt viktigare för alla, också Åland.

Regeringen bestämmer inte själv över köpkraft och konjunktur men är inte heller maktlös.

Landskapsregeringen släpar efter vad gäller inköp av konst till offentliga byggnader. Till skillnad från Mariehamns stad och de större städerna i vår närregion har man inte lyckats implementera procentprincipen.

En driftprivatiserad skärgårdstrafik är nödvändigt för att hålla nere kostnaderna, och hittills har resultatet varit över förväntan.

Var står Obunden samling i dag? Så länge partiet inte lägger fram sina hjärtefrågor är det öppet för andra att spekulera. Det är helgens nätdebatt mellan företrädare för moderater och obundna ett exempel på.

Fler ledare