Framgångsrik näringspolitik bygger rimligen på att man har med sig dem som ska göra jobbet.

Vi definieras av våra berättelser. Den åländska litteraturen är både vital och viktig.

En fjäder i hatten till Nordiska rådet som insett att man inte kan utesluta Åland från en rätt som övriga självstyrda områden i Norden har. Men motståndsandan i huvudstadskretsar österut tycks leva sitt eget liv.

Förslaget om att dela direktör är ett erkännande av att det finns överlappningar och dubbelarbete.

Viking gör en vinst efter skatt på nästan 30 miljoner och betalar ut den största dividenden på fem år, men verkligheten är inte lika munter som dessa siffror ger sken av.

Ska man diskutera höjda politikerlöner med någon som helst trovärdighet måste man rimligen också ta sig an den fråga som medborgarinitiativet nu förtjänstfullt lyfter.

Vi vet ju av 1900-talets erfarenheter att Åland alltid är en faktor som tas med i militära ekvationer och därför bör vi kräva upplysning om hur Åland berörs av ökat försvarssamarbete mellan Finland och Sverige.

I public service-kanaler borde det vara självklart att alla röster hörs. Men i dag är det ofta olika grupper som lyfts fram i debatterna medan andra är helt bortglömda.

Så har det hänt igen , ännu en terrorattack i en europeisk huvudstad. Måltavlorna i Köpenhamn var desamma som i Paris, yttrandefrihet och judar.

Hela självstyrelsen är från första början en kompromiss.

Inom några månader får Havsvidden sin tredje hotellchef på mindre än två år. Frågan är hur många fler nystarter hotellet klarar av.

I dag kommer Ålandsbankens rapport för det fjärde kvartalet och bokslutet för hela 2014. Frågan är om banken lyckas hålla i sin mycket positiva trend.

Självstyrelsens utveckling är en mångbottnad fråga som vore svår att klämma in i folkomröstningens svartvita ja eller nej-logik.

En bit in på det nya året är vi men man kan undra om tiden går bakåt eller framåt. Ibland låter det i debatten som om vi är tillbaka i 1970-talet med kollektiva lösningar på alla problem.

Fler ledare