Den nordiska allemansrätten är generös och ger oss möjlighet att röra oss fritt i naturen fast vi inte äger den. Tyvärr glömmer många att rättigheter också medför skyldigheter.

Bergen av textilt avfall ökar och trenden att köpa och slänga håller i sig. Ett beteende som belastar vår planet egentligen helt i onödan. Dags för en paus i köphysterin, kanske?

Flygkraschen över Ukraina gör att konflikten i öster trappas upp. Olyckans orsaker har inte bara intresse för Ukraina och Ryssland, ombord på planet fanns passagerare av många nationaliteter.

Flygkraschen över Ukraina gör att konflikten i öster trappas upp. Olyckans orsaker har inte bara intresse för Ukraina och Ryssland, ombord på planet fanns passagerare av många nationaliteter.

Dagens Prideparad angår oss alla. Den handlar om kärlek och mänskliga rättigheter.

Lite tillspetsat kan man säga att det är dagens beslutsfattares barnbarn som får ta itu med de problem som skapas nu när stora ingrepp görs i känslig skärgårdsnatur.

Tisdagens tragiska dödsolycka är ännu en påminnelse att vi måste fundera kring vår attityd till fortkörning.

Mycket har hänt med attityden till boende och vad boende kan vara. Att själva boendet kan vara ett livsprojekt i sig blir allt tydligare.

I valet till EU-parlament i maj ökade rösterna för de kandidater som uttryckte EU-skeptiska och högerpopulistiska röster.

De flesta vet att alkohol inte är bra, men exakt hur farlig drycken kan vara är det inte många som känner till.

Licenssystemet är föråldrat och de uppdaterade varianterna har fört med sig nya problem.

Om de som är satta att övervaka lagar fälls för brott mot samma lagar uppstår lätt trovärdighetsproblem.

Det behövs ökad medvetenhet om vad immateriellt kulturarv är eftersom Finland skrivit under konventionen om att bevara detta arv. Ett arv som handlar om lokala seder och bruk, bland annat.

Pisatestet är ett sätt att mäta kunskap, men knappast det enda.

Fler ledare