Man får hoppas att ministerns utspel om höjd klumpsumma inte är lika bristfälligt förankrat som övriga förslag.

Efter alkohol och narkotika är spel det tredje vanligaste missbruket ålänningarna söker hjälp för. Att byta namn på Alkohol- och drogmottagningen till Beroendemottagningen är ett bra steg för att få fler att våga söka hjälp.

Centern lämnade ett rekordunderskott efter sig. När nu någon försöker städa upp väljer partiet gnällets väg.

Det har nu gått 30 år sedan reaktor fyra vid kärnkraftverket i Tjernobyl exploderade, en olycka som förändrade vår syn på kärnkraft.

Allmänheten har rätt att få veta vad som pågår i världen, orättvisor måste belysas och makthavare kunna granskas.

Paf och Åland har inget gott att hämta i en fusion med den nya finländska speljätten.

Vi måste öppet och frimodigt våga diskutera de utmaningar inflyttningen innebär. Och vi ska framför allt vara tydliga med vad som gäller hos oss.

Regeringen la fram en ambitiös tilläggsbudget, men sår själv tvivel kring om man har kraft och avsikt att förverkliga den.

Bra barnkultur hjälper ungarna att handskas med viktiga och svåra frågor. Att skydda barnen från allt obehagligt är att göra dem en björntjänst.

De problem som upplevs med socialförvaltningen i Hammarlands kommnun är ett typexempel på varför det är så viktigt för kommunerna att samordna den sociala servicen.

Ålandsbanken kan dra nytta av att man är bra på att ta ansvar, men givet det misstroende som finns mot banker skulle man även gynnas av större ödmjukhet.

Tilläggsbudgeten har alla förutsättningar att leda till hållbara finanser. Men då måste den även förverkligas vilket ofta visat sig vara lättare sagt än gjort.

Hur stor risk löper egentligen Åland att hamna i EU-domstolen på grund av vårjakten?

De senaste fallen av tjuvläsningar i patientjournaler skärper vikten av att ÅHS har ett fungerande kontrollsystem och att de som ändå missbrukar sin förtroendeställning ges skarpa påföljder.

Fler ledare