Den här veckan kommer media att fyllas av reportage om att det är 70 år sedan Tyskland kapitulerade och andra världskriget tog slut. Men var uppmärksamma på vad som sägs i reportagen för det pågår ett krig om hur historien ska tolkas.

Också oppositionen måste kunna medge att det är bättre med överskott än underskott.

De åländska producenterna gör ett bra jobb med att lyfta fram åländska livsmedel, men på samma gång ställer deras förbund orimliga krav på handlarna.

Samtidigt väljer man att glömma att EU gemensamt har beslutat om stängda gränser till länder utanför unionen.

Att de äldre blir fler är en stor utmaning för de offentliga finanserna. Samtidigt är de äldre en stor och delvis outnyttjad resurs.

Inom loppet av 20 år kommer så många som hälften av alla jobb försvinna på grund av automatisering.

Hur ska allmänheten intressera sig för politiska frågor? En god
början är att politikerna satsar på att förklara hur olika politiska beslut påverkar ålänningarna i deras vardag.

Landskapsregeringens förslag att sänka gränsen för rattfylleri till 0,2 promille är klokt. Det sänder tydliga signaler om att bilkörning och alkohol inte hör ihop.

Åsub:s senaste konjunkturrapport visar att Åland måste klara av att lägga ett svårt framtidspussel för att få ekonomin att gå ihop.

Antalet handplockade politiska medarbetare växer och det borde vara intressant att veta vika de är för de sitter på reell politisk makt.

Mats Löfström kämpade in i kaklet och på valdagen visade även väljarna att de ville ha förändring.

Kandidaterna har presenterat sig och berättat vad de vill göra. Nu är det du som avgör.

Centern är och förblir obesegrad åländsk mästare i konsten att vara både för och emot samtidigt.

Små barn använder internet allt mer, visar en ny undersökning från Statens medieråd i Sverige.
Frågan är hur ungarna påverkas.

Fler ledare