Efter att Donald Trump svurit eden och blivit USA:s 45:e president vet vi fortfarande lite om vad han kommer att göra, men vi vet att det är ett nytt USA.

Matti Vanhanens flankstöd ger tyngd åt förslaget som tidigare framförts från åländskt håll.

Ungdomars värld är en riktig, fullt fungerande värld helt oberoende vuxna. Det har skaparna av ungdomsserien Skam förstått.

Med yttrandefriheten under attack av makthavare i alltfler länder är visselblåsarna viktigare än någonsin.

Det enda rimliga är att självstyrelsepolitiska nämnden följer vägkosten från BSPC-delegationen och avsätter Toivonen.

Att Magnus Holm trots detta får gå leder ofrånkomligen till spekulationer. Håller tillväxten i Sverigefilialen på att tappa fart? Har Magnus Holm på något sätt gjort sig omöjlig eller gjort bort sig?

Att person två säger emot person ett är inte att kränka den förstes yttrandefrihet. Tvärtom är det just detta yttrandefriheten är till för.

På fredag svärs USA:s nye president in. Förändringarna blir sannolikt inte så stora som de värsta undergångsscenarierna antagit.

Våld i nära relation är ett brott, och så ska det också bli benämnt. Våldet ska inte reduceras till ett familjebråk.

Det åländska stödet till långfilmen ”Djävulens jungfru var lyckat rent ekonomiskt, trots att filmen floppade publikt.
Filmnämnden arbetar nu med vässade stödkriterier och en noggrannare manusgranskning för framtida projekt.

Paf:s vd undrar vad banken har för ansvar. Det är en bra fråga.

Det är positivt att Viking Line har en hög ambitionsnivå med sitt nya fartyg, samtidigt som detta innebär stora utmaningar.

Det finns en hel del man kunde göra för att Åland skulle bli mer attraktivt för inflyttare. Till exempel utbudet på hyresbostäder borde vara större.

Nästan två år in i mandatperioden blir frågetecknen kring regeringens förmåga allt större.

Fler ledare