Förlossningsskador ett resultat av ojämlik vård

Det är alarmerande att den vetenskapliga kunskap som finns om förlossningsskador är så låg. Nu måste vi bryta tystnaden och föra upp frågan i ljuset.

Hoten riktar sig inte enbart mot ministern som person, utan mot hela den institution och lokala demokrati hon företräder.

Den nya utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland är både ett imponerande och inspirerande verk, där de positiva delarna klart överväger bristerna.

Äckliga bilder på cigarettpaket fungerar – främst eftersom de avskräcker nya och unga rökare. Det visar de utvärderingar som gjorts hittills.
I det här fallet är skrämselpropaganda rätt väg att gå.

Att lämna juridiken för politikens godtycke framstår som en äventyrlig väg för självstyrelsen.

Mariehamnsliberalernas Ingrid Johansson anser att en höjd fastighetsskatt skulle lösa en uppsjö av problem, men argumenten övertygar inte.

Åländska fiskare bör ha samma möjligheter som fiskare i övriga EU-länder att överleva på sitt yrke, därför gör landskapsregeringen rätt som driver frågan om ett begränsat tillstånd för drivgarn.

Sottungas grundproblem är inte att kommunen är liten, utan att det saknas arbete, företag och inflyttning.

När Åländsk Demokrati ska välja likasinnade faller valet på ett parti där Ålandshatet är i särklass starkast.

Taxibranschen och hela privatbilismen står inför ett stort systemskifte, ett skifte vi inte kan möta med en 40 år gammal taxilag.

Antalet mobbade i stadens skolor ökar. Det visar den senaste Kiva-undersökningen. I Övernäs skola har antalet elever som upplevt mobbning nästan fördubblats jämfört med i fjol.

Rött och blått ror åt samma håll i kommunfrågan. Samtidigt ser de olika destinationer framför sig.

Rött och blått ror åt samma håll i kommunfrågan. Samtidigt ser de olika destinationer framför sig.

Ta inspiration av Sverige och slopa båtregistret. Då faller grunden för Sannfinländarnas båtskatt.

Fler ledare