Som väntat gjorde Ålandsbanken ett svagt andra kvartal, men det viktiga är att banken fortsätter växa.

Behovet av att skapa fler ”enkla jobb”, som framförts av svenska politiker väcker en del frågor om synen på vad jobb är och vad enkla jobb betyder. För det säger man inte så mycket om, man vill bara skapa enkla jobb.

Pridefesten erbjuder ett välbehövligt andrum från nuets konfliktfyllda vardag. I år känns dess budskap om kärlek och tolerans viktigare än någonsin.

Stallhagens satsning på ett nytt brygghus är spännande, men är det en bra affär att teckna aktier i den kommande emissionen?

Nej, det går inte att begripa vansinnesdådet i Nice den 14 juli. Många analyser har gjorts och kloka åsikter förs fram. Men ingen vet hur man hejdar ett vettvilling beväpnad med lastbil.

En åländsk folkomröstning om kommunernas antal riskerar i ett avseende rentav bli ännu mer förvirrande än den brittiska.

Frankrike har, vad det verkar, drabbats av ännu ett terrordåd och kampen mot att förhindra dessa attacker ser ut att ha nått en återvändsgränd.

Ett gediget underlag för en kommunreform tas nu fram. Men den riktigt intressanta frågan är om man förmår gå vidare.

Det är lätt att tänka sig att många svenska politiker i dag känner en diffus saknad. Sommarens höjdpunkt, Almedalsveckan på Gotland, är över och offentlighetens strålkastare har släckts. Plötsligt är det slut på glamouren.

Clinton har förutsättningar att göra nytta för USA och världen medan Trump har förutsättningar att skada båda två.

Kom igen nu Centern. Bättre än så här borde Ålands mesta regeringsparti kunna på oppositionsbänken.

Krigen på Balkan har visat att Europa inte är ett undantag när det gäller att ta till vapen för att lösa konflikter.

Höjda avgifter är ett nödvändigt steg för framtidens ÅHS. Det är olyckligt att landskapsregeringen inte fullföljer målet i regeringsprogrammet.

Det går snabbt nu, med klimatförändringarna. Hur får man människor att våga lätta på skygglapparna, sluta blunda för situationen och kanske till och med låta bli att förvärra den?

Fler ledare