Åsub:s senaste konjunkturrapport visar att Åland måste klara av att lägga ett svårt framtidspussel för att få ekonomin att gå ihop.

Antalet handplockade politiska medarbetare växer och det borde vara intressant att veta vika de är för de sitter på reell politisk makt.

Mats Löfström kämpade in i kaklet och på valdagen visade även väljarna att de ville ha förändring.

Kandidaterna har presenterat sig och berättat vad de vill göra. Nu är det du som avgör.

Centern är och förblir obesegrad åländsk mästare i konsten att vara både för och emot samtidigt.

Små barn använder internet allt mer, visar en ny undersökning från Statens medieråd i Sverige.
Frågan är hur ungarna påverkas.

Få åländska företag har råd att enbart förlita sig till hemmamarknaden, i de flesta fall är export helt nödvändigt.

Man kan dra paralleller mellan det tidiga 1900-talet och dagens forskare och fråga om diskussionen om hur forskningens resultat används är på långa vägar tillräcklig. Vet vi faktiskt vad som händer på lite längre sikt?

När den svenska Centerledaren Annie Lööf var här i veckan hade hon sitt personskydd med sig, en ensam poliskonstapel från Säkerhetspolisen (som för övrigt firar fyra månader som egen myndighet med kraftigt höjda anslag under Justitiedepartementet)

1.000 nya kor? I själva verket förs de nu till slakt.

Feminister, invandringskritiker, vänsterradikaler och obundna – alla kan de höja temperaturen i valet.

Medan vi med ena handen lägger ned oresonligt med tid på våra måltider, använder vi den andra till att slänga bort var femte matkasse av okunskap och tidsbrist.
Vårt förhållande till mat är djupt kluvet.

På kort tid har Mariehamn fått två nya, spännande restauranger. Och detta i god tid inför årets turistsäsong.

När det gäller stora beslut, inom handel, kommunikation och utrikespolitik borde alla vara måna om att hålla den europeiska profilen tydlig. Ingen annan kommer nämligen att göra det åt oss.

Fler ledare