Olika sorters gränser påverkar oss i allt vi gör. Ökad gränskunskap är en förutsättning för ett konstruktivt samtal om hur vårt samhälle ska se ut.

Åsubs enkätstudie gällande ålänningarnas åsikter om kommunindelningen har fått utstå mycket missriktad kritik.

När ingen säger vad de vill, hur ska man då välja?

Allt fler psykiskt sjuka nekas akut psykiatrisk vård, en situation som är ohållbar. I mars tas psykvården upp på ÅHS-styrelsens möte. Det är ett steg i rätt riktning.

Regeringen verkar ha en övertro på vad teoretiska skisser kan åstadkomma i verkligheten.

Självstyrelsens möjligheter att driva en kreativ skattepolitik ska inte underskattas.

Att Finland firar hundraårsjubileum som självständig nation är praktiskt taget okänt i den gamla rikshalvan Sverige.
Låt oss ändra på det under året.

Det är glädjande att utbildningsavdelningen utser Maria Westerholm till årets pedagog. Man motiverar även utnämningen på ett utmärkt sätt.

Trots mörka minnen finns det vägar framåt för Åland som den turistdestination det borde vara.

Sipilä öser lovord över Åland. Nu återstår att se om hans ord den här gången åtföljs av handling.

Att undersöka hur många som utsätts för våld i nära relationer är en förutsättning för att vi ska kunna veta hur vi på bästa sätt ska kunna hjälpa.

Landskapet har tung sakkunskap på sin sida när man fortsätter autonomiarbetet.

Mycket tyder på att det är en bra idé att bolagisera Mariehamns VA-verk.

När statsledare hanterar sitt lands lagar som luft – vad gör då det med folkets rättskänsla?

Fler ledare