Regeringen säger en sak, siffrorna något annat.

Åland borde gå i bräschen och inrätta ett fristadsprogram för hotade författare. Kostnaden är försumbar. Vinsterna är stora.

Att hamnförvaltningens verksamhet flyttas över till ett aktiebolag innebär vissa problem, men framför allt innebär det stora möjligheter.

Allt fler väljer att bosätta sig i Jomala. Närheten till staden är inte den enda förklaringen.

Det har varit motigt för Eckerö de senaste åren, men nu går kommunen mot en renässans.

Tehy ställer landskapet inför ett vägval där det ena alternativet är dåligt men det andra sannolikt sämre.

Efter runt 100 utgivna böcker slutar nu PQR med egenutgivningen. Förläggare Ben Johans har stått för en åländsk kulturgärning av rang.

Det sänkta kreditbetyget för Finland beror inte på skuldsättningen utan på försämrade tillväxtutsikter. Det är viktig vägkost även för Ålands regering som snart lägger sitt budgetförslag.

Man borde räkna med klimateffekterna som en realitet när Åland planerar för broar, bankar och färjfästen.

Lagtinget borde initiera en diskussion om vad det skärpta säkerhetspolitiska klimatet betyder för Åland.

Det är hemma vid datorerna det händer just nu.
Globalt sett är videospelsbranschen större än både film- som musikbranschen. Åland borde satsa på att underlätta utvecklandet av nästa Minecraft eller Candy Crush saga.

Man verkar vilja bädda sina beslut med så många PM och juridiska analyser att ingen ska kunna säga att något fel gjorts.

Åland har fått en ny polismästare i Maria Hoikkala. Det är en välfungerande myndighet hon tar över, men visst har hon även flera viktiga utmaningar framför sig.

De stora protesterna mot förslaget att ta bort djuren från Lilla holmen visar att staden måste bli bättre på att kommunicera med sina invånare.

Fler ledare