Mörkertalet är förfärande när det handlar om antalet fall där män förföljer och slår kvinnor. Om alla anmälde skulle vi få bättre siffror att använda i lagstiftningen.

Mycket talar för att Annette Holmberg-Jansson är helt rätt person att leda Moderat samling in i lagtingsvalet 2019.

Vårdreformen har blottat självstyrelsen. Den är inte en så trygg försäkring som vi trott.

På söndag hålls en folkomröstning om ett antal ändringar i Italiens grundlag. Om resultatet blir ett nej är många rädda för att hela euroområdet dras in i en allvarlig kris.

Enigheten lokalt är total och flankstöd kommer nu även utifrån. Men om det här överhuvudtaget syns på radarn där allt avgörs är fortfarande oklart.

När vi nästa år firar 100 år som självständigt land har Åland ett gyllene tillfälle att även påminna resten av landet om vårt självstyre.

Roger Nordlund (C) har antagligen helt rätt i att parlamentariska metoder inte räcker för att Åland ska nå fram till makten i Helsingfors.

Att den mest smittsamma varianten av fågelinfluensan har nått Åland är ett reellt hot, framför allt mot fågelindustrin.

Det finns knappast någon poäng med att klubba en revision som på sin höjd snyggar till formen och uppdaterar språket.

Även om det blir kostnadsneutralt kvarstår risken att bärande delar av självstyrelsen raderas.

Ny teknik har gjort våra liv både längre och bättre, men på samma gång finns det stora baksidor med många av de största innovationerna.

Att barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar ska ha samma rättigheter som de utan funktionsnedsättningar är det nog ingen som ifrågasätter. Faktum är att så ser samhället inte ut i dag.

Viking Lines nybeställning andas stark framtidstro.

Miljoner barn far illa i världen. Inte heller hos oss är allting frid och fröjd. Bland annat fattigdom, ohälsa och droger är hot mot barns välbefinnande.

Fler ledare