Åländsk externpolitik riskerar ibland få karaktären av en lång önskelista.

Varför inte lyfta fram all kreativitet som finns och ofta kanaliseras till kultur. Det skulle vara en välbehövlig motvikt till alla dystra prognoser som säger att ingenting är möjligt.

Det stormar kring de svenska Rut-avdragen. Debatten visar att Sverige har något att lära av Finland.

Konflikter på arbetsmarknaden är något av det sista landskapet nu behöver.

Mariehamn behöver fler intressanta besöksmål för att locka turister, till exempel ett ölbryggeri.

Läxor och betyg är naturliga inslag i en kunskapsskola.

Den finländska statsförvaltningen måste effektiviseras. Men statens kärnuppgifter bör inte betala priset.

Juli var en bra månad för ÅAB:s ägare, men egentligen borde aktiekursen vara ännu högre.

Intresse, lämplighet och arbetserfarenhet är faktorer som borde beaktas när man söker till universitet och högskolor, både i Finland och Sverige.

Att drömma om fornstora dagar räcker inte för framgång i morgon. Det skriver Johan Dahlman (bilden) i en gästledare från det tidigare framstående sjöfartssamhället Aerö, skildrat i Carsten Jensens Vi, de drunknade.

En antisemitisk våg går över världen, igen, i spåren av konflikten mellan Israel och Palestina. Det är inte bara judarna i Israel som är hatobjekt utan alla med judiska rötter, oberoende av åsikt, görs till hatobjekt.

Naturligtvis är signalerna om branden motstridiga. Branden måste akutbekämpas och det är många enheter som ska samordnas, allt kan inte vara perfekt med detsamma. Men vänta med kritiken tills faran är över.

Alla pratar om hur besvärligt allt blivit med EU. Men hur ofta tänker vi på alla fördelar vi får del av?

Många drunkningsolyckor beror på att folk som är vana att simma i bassäng inte vet hur krävande simning i havet är. Kallare vatten och strömmar kommer som oväntade överraskningar.

Fler ledare