De kommande åren sätts satsningen på offentligt riskkapital på prov. Mycket talar för att näringsavdelningens experiment kan lyckas.

Det är bara för hemskt det som händer.

Om fler myndighetsanställda jobbade hemifrån skulle hela samhället tjäna på det.

I denna digitala tidsålder är vi alla övervakade, men det största hotet mot vår personliga integritet är fortfarande vad vi säger till varandra runt kaffebordet.

Hur ska vi lyckas behålla den artrika floran och faunan om vi inte vet vad vi ser?

Vinnaren i valet kommer att få fortsätta rätta munnen efter matsäcken.

Många hävdar att vi måste ”ta debatten” med de som är kritiska till flyktinginvandring, men att argumentera mot dem spelar dem oftast bara i händerna.

Så är algsoppan här igen och vi påminns akut om hur övergödningen håller på att förstöra Östersjön.
Men det är inte bara miljön som har allt att vinna på minskade utsläpp. Även rent ekonomiskt finns stor vinstmöjligheter med ett renare hav.

Politiskt önskas mer skattemakt. Men för att det ska bli något måste man rimligen ha med sig dem som ska springa ihop skattepengarna.

Många politiker befinner sig i startgroparna inför höstens val och vet vilka hjärtefrågor de vill engagera sig i.

Det skadar inte att utreda kommunsammanslagningar på norra Åland, även om en del talar för att vi borde bibehålla dagens kommuner.

Finlands regering kräver reformer av Grekland. Men hur är det med reformförmågan på hemmaplan?

Efter några osäkra år ser vändningen för den lokala ekonomin ut att vara här.

Men orden skapar vi de normer samhället vilar på. Men normer är inte heliga påbud. En del är fundamentala, medan andra bygger på tillfälliga fördomar.
Prideveckan påminner oss på ett viktigt sätt om hur vi aldrig får sluta ifrågasätta dem.

Fler ledare