Inom loppet av 20 år kommer så många som hälften av alla jobb försvinna på grund av automatisering.

Hur ska allmänheten intressera sig för politiska frågor? En god
början är att politikerna satsar på att förklara hur olika politiska beslut påverkar ålänningarna i deras vardag.

Landskapsregeringens förslag att sänka gränsen för rattfylleri till 0,2 promille är klokt. Det sänder tydliga signaler om att bilkörning och alkohol inte hör ihop.

Åsub:s senaste konjunkturrapport visar att Åland måste klara av att lägga ett svårt framtidspussel för att få ekonomin att gå ihop.

Antalet handplockade politiska medarbetare växer och det borde vara intressant att veta vika de är för de sitter på reell politisk makt.

Mats Löfström kämpade in i kaklet och på valdagen visade även väljarna att de ville ha förändring.

Kandidaterna har presenterat sig och berättat vad de vill göra. Nu är det du som avgör.

Centern är och förblir obesegrad åländsk mästare i konsten att vara både för och emot samtidigt.

Små barn använder internet allt mer, visar en ny undersökning från Statens medieråd i Sverige.
Frågan är hur ungarna påverkas.

Få åländska företag har råd att enbart förlita sig till hemmamarknaden, i de flesta fall är export helt nödvändigt.

Man kan dra paralleller mellan det tidiga 1900-talet och dagens forskare och fråga om diskussionen om hur forskningens resultat används är på långa vägar tillräcklig. Vet vi faktiskt vad som händer på lite längre sikt?

När den svenska Centerledaren Annie Lööf var här i veckan hade hon sitt personskydd med sig, en ensam poliskonstapel från Säkerhetspolisen (som för övrigt firar fyra månader som egen myndighet med kraftigt höjda anslag under Justitiedepartementet)

1.000 nya kor? I själva verket förs de nu till slakt.

Feminister, invandringskritiker, vänsterradikaler och obundna – alla kan de höja temperaturen i valet.

Fler ledare