En läsforskare försöker avfärda läsning av skönlitteratur som irrelevant för framgång i livet. Det är bara fackböcker som behövs menar han.
Ack så fel den mannen har.

På onsdag om en vecka smygstartar OS i Rio de Janeiro – vilket är årets stora idrottshändelse i alla kategorier. Dopingskandaler har emellertid blossat upp och drar upp trista moln runt världens största idrottsfest. Ryssland bär hundhuvudet denna gång – men är inställningen till att ta genvägar till framgång så mycket bättre i Norden och på Åland?

De åländska hushållens skuldbörda har fördubblats sedan 2002. I dag uppgår de åländska hushållens skulder till 840 miljoner euro. En snabb ökning och en som analytiker kopplar till satsningar på bostäder.

Stadsstyrelsen säger att det saknas resurser för att arbeta med en ny generalplan. Men politik handlar om att ge mer resurser till saker som är viktiga.

Som väntat gjorde Ålandsbanken ett svagt andra kvartal, men det viktiga är att banken fortsätter växa.

Behovet av att skapa fler ”enkla jobb”, som framförts av svenska politiker väcker en del frågor om synen på vad jobb är och vad enkla jobb betyder. För det säger man inte så mycket om, man vill bara skapa enkla jobb.

Pridefesten erbjuder ett välbehövligt andrum från nuets konfliktfyllda vardag. I år känns dess budskap om kärlek och tolerans viktigare än någonsin.

Stallhagens satsning på ett nytt brygghus är spännande, men är det en bra affär att teckna aktier i den kommande emissionen?

Nej, det går inte att begripa vansinnesdådet i Nice den 14 juli. Många analyser har gjorts och kloka åsikter förs fram. Men ingen vet hur man hejdar ett vettvilling beväpnad med lastbil.

En åländsk folkomröstning om kommunernas antal riskerar i ett avseende rentav bli ännu mer förvirrande än den brittiska.

Frankrike har, vad det verkar, drabbats av ännu ett terrordåd och kampen mot att förhindra dessa attacker ser ut att ha nått en återvändsgränd.

Ett gediget underlag för en kommunreform tas nu fram. Men den riktigt intressanta frågan är om man förmår gå vidare.

Det är lätt att tänka sig att många svenska politiker i dag känner en diffus saknad. Sommarens höjdpunkt, Almedalsveckan på Gotland, är över och offentlighetens strålkastare har släckts. Plötsligt är det slut på glamouren.

Clinton har förutsättningar att göra nytta för USA och världen medan Trump har förutsättningar att skada båda två.

Fler ledare