Det pratas mycket om vikten av att öka effektiviteten. När förslag om det förs fram viftas de bort.

Mariehamns 25-årsjubilerande bibliotek ligger fortfarande mitt i byn. Behovet av lotsar i informationshavet är viktigare än någonsin.

Om två veckor blir Alandia försäkring ett aktiebolag, en förändring som både för med sig fördelar, risker och frågetecken.

Nu nalkas julen och med den många middagar och fester.Inget barn ska behöva önska sig en jul utan berusade föräldrar.

Både i näringslivet och bland folk är det många som undrar om man skulle klara av att hantera ett så avgörande politikområde.

Vi behöver budskapet om att mörkret ska flykta snart från jordens dalar, kanske mer nu än någonsin när mörkret ser ut att ha fått makt över sinnena.

Ömsens styrelse får kritik för hur man rekryterat ny vd till bolaget. I botten ligger en gammal strid om makten i bolaget.

ÅHS-ledningen ser framför sig en mer effektiv organisation. Men om det blir något avgör politikerna.

Skattelagstiftningen bör inte hindra den som vill vara generös.

Varför reser människor tusentals kilometer från sina hemländer för att sitta sysslolösa på isande kalla gator i Norden i december? Finns verkligen inga andra mer meningsfulla alternativ?

Stefan Löfven misslyckades kapitalt med uppgiften att få sin budget godkänd av riksdagen, men Sverigedemokraterna har ändå den största skulden för det politiska kaoset i Sverige.

Riksdagsvalet våren 2015 kan bli mer spännande. Orsakerna är två, båda heter Mats i förnamn.

Ska man dryfta sina farhågor kring rasism eller ska man tiga för att undvika att skapa en hotbild?

Självstyrelsepolitiska nämnden vill helt utestänga finska marinen från åländska vatten. I stället ska övervakningen skötas med teknikens hjälp.

Fler ledare