Om statsledningen går in för ett medlemskap kommer troligen opinionen snabbt att också vända.

Framgångsrik näringspolitik måste kunna lyssna på dem som ska göra jobbet.

Politisk vilja behövs för att förändra världen och för att vända klimatkrisen innan det är för sent. Men det politiska arbetet kan se annorlunda ut i framtiden.

Åsub:s senaste konjunkturrapport är en kalldusch för åländsk ekonomi.

Att starta upp något som ser ut som ren skenverksamhet på tröskeln till Åboregionen är att be om problem.

För några år sedan sågs vindkraften som en av de stora framtidsbrascherna på Åland. I dag går den på knäna.

Ryssland är inte Europa är det nya slagordet för rysk kultur. Tack och lov kan man vända på slagordet cch konstatera att Europa inte är Ryssland.

Att anklaga Wahlroos för landsförräderi tjänar lite till. I stället bör man fråga sig vad det är i Sverige som lockar sådana som han, och om det kan hänga ihop med att Sverige har bättre flyt i ekonomin.

Inflyttade är en heterogen grupp, utan en samling individer med mycket varierande bakgrund. Detta bör en bra integrationspolitik ta hänsyn till.

Det moderna Åland bygger till stor del på billig alkohol och kasinospel på nätet. Det ställer höga krav på ansvarstagande och professionalism.

Landskapet måste ordna ordentligt boende för den som lever på gatan. För på Åland 2014 är hemlösheten ett faktum.

Paf flyttar fram positionerna när många andra brottas med vikande vinster.

Hur utövas kulturpolitik på Åland, egentligen? Är det kulturpolitiska värderingar som är grunden för besluten eller är de slumpartade?

Landskapet gick i fjol på plus. Om det är en ny trend eller ett undantag återstår att se.

Fler ledare