Inger Rosenberg-Mattsson är oroad över vad sparkraven på Ålands gymnasium kommer att innebära. Kan den nya förvaltningschefen klara balansgången mellan kvalitet och nedskärningar?

Det var för den här typen av situationer som det byggdes in spärrar mot maktfullkomliga politiker. Nu prövas om de är tillräckligt kraftiga.

De kommunala aktivitetsbidragen till föreningarna ser olika ut från kommun till kommun. När unga idrottare väljer en förening i en annan kommun uppstår ett problem som inte borde vara ett problem; vem som egentligen är berättigad till bidrag.

Allt fler åländska ungdomar använder droger och cannabisrökandet kryper ner i åldrarna. Samtidigt finns en okunskap bland många vuxna om narkotiska preparat och dess verkan. Att lära sig mer kan vara nyttigt både före och efter att skadan är skedd.

Olika sorters gränser påverkar oss i allt vi gör. Ökad gränskunskap är en förutsättning för ett konstruktivt samtal om hur vårt samhälle ska se ut.

Åsubs enkätstudie gällande ålänningarnas åsikter om kommunindelningen har fått utstå mycket missriktad kritik.

När ingen säger vad de vill, hur ska man då välja?

Allt fler psykiskt sjuka nekas akut psykiatrisk vård, en situation som är ohållbar. I mars tas psykvården upp på ÅHS-styrelsens möte. Det är ett steg i rätt riktning.

Regeringen verkar ha en övertro på vad teoretiska skisser kan åstadkomma i verkligheten.

Självstyrelsens möjligheter att driva en kreativ skattepolitik ska inte underskattas.

Att Finland firar hundraårsjubileum som självständig nation är praktiskt taget okänt i den gamla rikshalvan Sverige.
Låt oss ändra på det under året.

Det är glädjande att utbildningsavdelningen utser Maria Westerholm till årets pedagog. Man motiverar även utnämningen på ett utmärkt sätt.

Trots mörka minnen finns det vägar framåt för Åland som den turistdestination det borde vara.

Sipilä öser lovord över Åland. Nu återstår att se om hans ord den här gången åtföljs av handling.

Fler ledare