Strömavbrotten är ingen slump, utan resultatet av ett aktivt politiskt val.

LR har svårt att få saker ur händerna. Arbetsvärderingen är ytterligare ett exempel på det.

Stadens ekonomi, de tomma lokalerna i centrum och ett improduktivt politiskt klimat. Mariehamns nästa stadsdirektör har flera utmaningar framför sig.

Problemen med modellstaden visar att det är synnerligen viktigt att den eller de som vill påbörja nya museala projekt har en heltäckande lösning klar innan projekt sjösätts. Man kan inte alltid hoppas på att privata finansiärer löser de problem som uppstår.

Det finns de som bara vill ha ekologiskt och de som bara vill ha konventionellt. Sannolikt ligger sanningen mittemellan.

Ett offer för den ryska oberäkneligheten är lugnet som varat i Östersjön sedan Berlinmurens fall.

De senaste åren har den så kallade internationella mansdagen fått mer och mer uppmärksamhet. Men egentligen borde vi skrota den.

Den åländska offentlighetslagstiftningen har 37 år på nacken. Dagens trend med bolagisering av offentlig förvaltning nämns inte. En modernisering är nödvändig.

I över 150 år har Åland varit en framgångsrik sjöfartsnation. Mycket tyder på att vi fortfarande är det om 150 år.

Det finns en åtgärd framom andra som prioriteras på Åland: utredningar. Allt från vad man ska göra med skolmat som blir över till kostnader för Vårdöbron – allt utreds. Om det leder till bättre beslutsfattande är ändå oklart.

Inte sällan får man läsa om fall där satsningar, byggen och drömmar kört fast i byråkratiska kvarnar och paragrafrytteri. Av någon anledning tenderar exemplen att staplas på hög i vissa kommuner.

Oppositions finansmotioner innehåller både ett intressant helhetsgrepp och flera spännande idéer, men näringspolitiken saknas.

Det är inte bara Vårdöbron som förtjänar trafikpolitisk uppmärksamhet i dessa dagar.

Alice Bah Kuhnke (MP) har under sin första månad som kulturminister i Sverige utsatts för en massiv kritik. En stor del av den är rättvis men hon åtgås också särskilt hårt för att hon är kvinna.

Fler ledare