Vill du skriva en insändare? Mejla till debatt@alandstidningen.ax. Ordet är fritt, men texter som strider mot lagar eller de pressetiska reglerna publiceras inte. Även om du skriver under signatur måste namn uppges.

Ålands landskapsregering har satt igång krig, ett krig mot lag, sanning och moral. På den angripna sidan står Asterhoma Vindenergi Ab, ett lokalt bolag med ”stora” planer, att bygga vindkraftsverk i Brändö.

I morgon uppmärksammas Kvinnornas lönedag runt om i Finland. Den 31.10 står för den dagen då kvinnornas årslön i princip är betald. Genom att uppmärksamma ojämställda löner och orsakerna bakom dem vill vi skapa förändring.

Vi ställer inte Vårdöbron och sjukskötarlönerna mot varandra.

Nu behöver vi välja väg. Jag blev intervjuad av två studerande nyligen och fick frågan om hur jag ser på arbetslösheten om 10 år?

En bra och svår fråga som jag svarade att vi måste välja väg nu.

Mariehamns Socialdemokrater reserverade sig emot fullmäktiges beslut att Edlagårdens pensionärsbostäder säljs ut till högstbjudande istället för till Marstad Ab.

Jag läser i tidningen (intervjun i lördagens Ålandstidning) att Roger Nordlund förväntar sig att tehyiterna ska göra sin plikt.

Runa Lisa Jansson tangerar med sin insändare (25.10) en angelägen fråga, nämligen behovet av att förnya landskapets tjänstemannalag.

Hemsjukvård är en vårdform som erbjuder patienten sjukvård i sitt hem. Vården har blivit mer avancerad genom åren och kräver ökad kompetens hos sjukskötaren.

Intresset för att utveckla det Åländska självstyret är minimalt bland våra lagtingsledamöter. Åtminstone om man ser till deltagandet i det seminarium som European Free Alliance (EFA) höll i samarbete med Ålands Framtid i lagtinget onsdagen 20.10.

I tisdagens tidningar försöker sig Socialdemokraternas gruppordförande Igge Holmberg på bortförklaringar.

Jag har förstått Niklas Lampi att du är emot Tehys strejkvarsel. Så du tycker allt är bra som det är?

Socialdemokraterna förlitar sig på liberalerna och det gör de helt rätt i.

Kan vi inte ha sommartid hela tiden på Åland? Då skulle vi ha en egen Ålandstid (vi som vill vara speciella) där vi har samma tid som Sverige på vinterhalvåret.

”Det finns en utbredd frustration bland stadens invånare över att allt fler och fler guldkanter i tillvaron försvinner.

Fler insändare