Vill du skriva en insändare? Mejla till debatt@alandstidningen.ax. Ordet är fritt, men texter som strider mot lagar eller de pressetiska reglerna publiceras inte. Även om du skriver under signatur måste namn uppges.

Ja, det gick vägen! IFK Mariehamn gjorde vad man trodde var omöjligt och är efter söndagens ligafinal hela Finlands främsta fotbollslag. Guldet har gett eko över hela den nordiska fotbollsvärlden. Denna bragd kan inte nog uppmärksammas.

Jag undrar hur Isabel Kvarnfors tänker när hon med hänvisning till det omtalade beslutet i Vårdö kommunfullmäktige tycker att ”det känns fel” att låta Vårdös S:t Mathias klockor ringa för Aleppo den här veckan, i likhet med flertalet kyrkor i land

Finansminister Mats Perämaa och landskapsregeringen föll på eget grepp när de avsatte Paf:s styrelseordförande Jarl Danielsson.

Alla får säga sin åsikt, även Göran Djupsund. Dock missar han målet. LR:s motivering var moral och att Danielsson brutit mot ägarpolicyn för landskapets bolag. På vilket sätt tycker LR det är omoraliskt att fatta beslut på ekonomiska grunder?

Jalle gjorde en objektiv analytisk bedömning som inte alls har att göra med hans moraliska värderingar.

Vi har informerats via de lokala medierna att Jarl Danielsson inte får förnyat förtroende som ordförande för Paf.

Skulle ni sätta lika mycket kraft på när ni är i Helsingfors och inte få något gjort som ni gör nu för att försvara varandra. Men det här är väl för att visa er makt vid kommande antal kommuner.

Vad handlar all uppståndelse om egentligen.

Det började visserligen med att Jalle Danielsson fick gå från posten som Paffens ordförande, det hände. Men det är inte hela saken.

Åsikts- och yttrandefrihet mäts i skalor, i hur pass stor friheten - den faktiska friheten - är. Det blir förenklande och fördummande att prata i termer av att man antingen ”har” eller ”inte har” den här friheten.

Göran Djupsund (GD)är ute på riktigt djupt vatten, när han stöttar landskapsregeringens demokratiföraktande handlande mot Jarl Danielsson.

Ombyggnaden av Ålandsvägen i Mariehamn har stötts, blötts och utretts i över ett decennium. Nu ser vi fram emot att ”spaden” sätts i marken!

Den obundna valvinnaren Lasse Häggblom har svårt att minnas. Eller så ljuger Lasse, vilket jag inte vill tro. Kommundirektören i Hammarland raljerar i Ålandstidningen att Hammarland inte tagit emot flyktingar på de sista 150 åren. Är det bra?

Öppet brev till regeringen Katrin Sjögren. Vi inom Obunden Samling ser med oro på regeringens reformiver, som både tycks sakna planering, framförhållning och gränser.

Ibland liksom stannar tiden ett slag och plötsligt blir ingenting som förut.

Fler insändare