Vill du skriva en insändare? Mejla till debatt@alandstidningen.ax. Ordet är fritt, men texter som strider mot lagar eller de pressetiska reglerna publiceras inte. Även om du skriver under signatur måste namn uppges.

Nyss hemkomna från tre intensiva dagar i Rostock Warnemünde i norra Tyskland vill vi understryka betydelsen av Ålands plats i Baltic Sea Parliamentary Conference (BSPC).

Ibland får man höra att alla borde få behålla hembygdsrätten på livstid. Jag håller inte med.

Läste i tidningen att Barbro Sundback (BS) lämnat in en motion som går ut på att med hjälp av skyltning uttryckligen förbjuda cykling på strandpromenaden mellan fiskehamnen i Korrvik och Västra hamnen.

”Är man proffs på sitt jobb tar man inte hänsyn till sina egna åsikter.” Uttalandet är Andreas Johanssons, Vårdös nya kommundirektör, i Ålandstidningen 2 september.

Jag går till forskning och får en glimt av verkligheten.

Bolagisering av kommunal verksamhet är inget nytt i Mariehamn.

Andreas Johansson har börjat arbeta som kommundirektör i Vårdö nu. På

Nyss hemkomna från tre intensiva dagar i Rostock Warnemünde i norra Tyskland vill vi understryka betydelsen av Ålands plats i Baltic Sea Parliamentary Conference (BSPC).

Efter jag har läst om Wille Valves och Danne Sundmans förslag för att införa tillstånd för

Herr Shütten. Respekt för motparten är ganska ensidig från din sida. Vad har invanda fördomar och läsförståelse med min insändare att göra som du påstår.

Svar till enhetschef Gilla Karlsson, Ålandstrafiken.

Först ett litet utdrag ur ”Policyn för kundservice i färjtrafiken”

1. Behandla kunden med respekt, håll vad du lovar.

Fredrik Karlström och Danne Sundman (MSÅ) skriver den 31 augusti, om robotar som tvättar, diskar, dammsuger och klipper gräsmattan. Om att tekniken snart finns till en kostnad som gör den tillgänglig för den vanlige konsumenten.

Alla kvinnor garanterats rätt till skydd oberoende av hemkommun.

Nu är det valår, och som vanligt blir det stora rubriker om de stackars markägare i Långbersödatrakten som har problem med fornlämningar. Underförstått är att landskapet ska ge ekonomisk kompensation till de lidande.

Fler insändare