Vill du skriva en insändare? Mejla till debatt@alandstidningen.ax. Ordet är fritt, men texter som strider mot lagar eller de pressetiska reglerna publiceras inte. Även om du skriver under signatur måste namn uppges.

Åland i dag är unikt på många sätt. Ett av dessa är att på Åland finns fortfarande små samhällen som kan erbjuda en vettig livsmiljö. Här kan man bo på landet utan att behöva åka till ”stan” i varje ärende man måste göra.

Det är ju intressant att se att även Roger Jansson börjar ta motståndet på allvar.

När vanligt folk drabbas av läckande tak försöker de allra flesta täta hålet. Det finns en logik i det. Men när det gäller ministrarna Ålands landskapsregering är det mer oklart. De skulle antagligen gå ut och klippa gräsmattan i regnet.

I en förment saklig insändare (28.8) fäktar Roger Jansson vilt mot dem som inte delar hans åsikter.

Utvecklingen i landet går åt fel håll när det gäller service på svenska. Nyheten om att FFC planerar att lägga ner lokalkontoret på Åland vore mycket illa.

Åland i dag är unikt på många sätt. Ett av dessa är att på Åland finns fortfarande små samhällen som kan erbjuda en vettig livsmiljö. Här kan man bo på landet utan att behöva åka till ”stan” i varje ärende man måste göra.

Igge Holmberg förundrar sig över hur Åländsk demokrati funderar, då jag lämnade in en motion till Stadsfullmäktige om att Mariehamns stad, som ett alternativ och som ett föredöme kunde hjälpa organisationer, som hjälper flyktingar i eller i närhe

Måste till slut fatta pennan och bemöta John Holmberg (Lib) och andra politikers längtan efter kommunsammanslagning. Jag tror att ni är förblindade av det ekonomiska tänkandet och er politiska makt utan hänsyn till Ålands småskalighet.

Under flera månader har det förekommit svåra störningar på TV-bilden i Brändö Åva. Störningarna berör sändningarna från både Finland och Sverige .Över hur stort område fenomenet förekommer vet jag inte.

Hälso - och sjukvården har varit och är ett prioriterat politikområde men därmed inte sagt att det är fredat från inbesparingar och krav på effektivisering.

Trots att Ålandstidningens chefredaktör försöker skydda regeringens politik och bestämma hur vi ska driva oppositionspolitik kommer vi inte att låta oss styras.

Den här spalten inledde jag någonstans på 10,7 kilometers höjd på väg till Thessaloniki och därifrån vidare till en liten håla med namnet Komotini. Det är andra gången jag besöker orten.

Språkutvecklingen i Finland är ett hot mot Ålands självstyrelses grundval, svenska språket. Nedmonteringen av svenska i Finland fortgår och när nordens statsministrar nu möts på Åland ska mötet hållas på engelska, i det tvåspråkiga Finland.

Samma dag som man kan läsa om hur Aleppo utsatts för massiva flygbombningar och hur ett sjukhus i staden bombades i elva timmar med dödsoffer som följd.

Fler insändare