Vill du skriva en insändare? Mejla till debatt@alandstidningen.ax. Ordet är fritt, men texter som strider mot lagar eller de pressetiska reglerna publiceras inte. Även om du skriver under signatur måste namn uppges.

Tack Nina Lindfors för att du tar upp vallokalernas tillgänglighet inför valet 2015. JO gjorde oförberedda inspektioner i ett antal vallokaler i Helsingforstrakten under förhandsröstningen. En av inspektörerna satt då i rullstol.

Cita Nylund menar i en insändare att landskapsregeringen inte följer sitt risk- och missbruksprogram genom förslagen till lagen om sänkt promillegräns och ordningslagen. Jag tycker du har fel.

Våra lagtingspolitiker bör förkasta lagförslaget om promillegränser. Det finns ingen grund att misstänkliggöra ålänningarna såsom landskapsregeringen gör.

I pressen och på Facebook läser jag att våra regerande politiker är mäkta stolta och glada över att arbetslösheten har minskat.

På onsdagen röstade lagtinget med klar majoritet ner klämmen i det spörsmål som liberalerna lagt om socialpolitiken.

Det är valår och regeringen börjar spotta ur sig lagförslag, på gott och ont.

Polisstyrelsen har sedan 2012 enligt lagen om Ålands polismyndighet ansvaret att ”se till att alla delar av verksamheten fungerar på svenska”.

Nina Fellman tar i ordentligt i sitt försök att förlöjliga de ”rasistiskt anstrukna” när de påstår att det samhälle som Fellman förespråkar inte med säkerhet är det ultimata samhället.

”Alla uteblivna nej från finsk sida är att betrakta som en framgång.” Citat av Roger Jansson (MS) vid lagtingets debatt om självstyrelsepolitiska nämndens utlåtande om Ålandskommitténs delbetänkande om en revision av Ålands självstyrelsesystem.

”Ålands ekonomi i kritiskt vägskäl” är rubriken på Fredrik Rosenqvists (FR) ledare i Ålandstidningen den 22 april och fortsätter; ”Grundproblemet är att en mindre del av befolkningen kommer att vara i arbetsför ålder eftersom andelen äldre bara vä

Det står klart att fråga efter fråga förblir olöst av sittande landskapsregering. Dit hör den totalhavererade mediapolitiken.

Landskapets budgeterade underskottet på 3,6 miljoner euro för 2014 har blivit ett överskott på 2,8 miljoner euro berättade ett nöjt lantråd på måndagen, enligt ÅT.

Vad som har hänt i de senaste veckorna i Eckerö kommun har knappast undgått någon. Vi är utan kommundirektör – igen. Det hela liknar en såpopera eller vid närmare eftertanke uttrycket Panem et circenses, bröd och skådespel.

Varför ska man ha en folkomröstning om kommunindelningen? För att förstå frågan kan det vara bra att läsarna får ta del av mina tankar om varför jag frågar mig själv det. Det är en bra fråga.

Fler insändare