Vill du skriva en insändare? Mejla till debatt@alandstidningen.ax. Ordet är fritt, men texter som strider mot lagar eller de pressetiska reglerna publiceras inte. Även om du skriver under signatur måste namn uppges.

Replik

Stephan Toivonen, ”genom att bemöta det annorlunda kan vi skapa fred i vår omedelbara närhet. Genom att överkomma rädslorna och fördomarna vi bär på och räcka ut en hand gör vi oss själva en tjänst.”

Anders Enges har tydligen kommit i fel debattforum när han har både Bamse och storken med sig. AE skriver att den som är stark måste vara snäll och det är ju sant, men att ålänningarna har bra ekonomi det är inte sant.

Jag blev väldigt glad när jag öppnade tidningen och såg att Anders Enges hade skrivit en lång analys av, vad jag trodde, matematiken i min debatt. Tyvärr inleder du med att skriva att du inte ens läst utskicken.

Man blir lite mörkrädd när det finns personer som i dagens läge vill begränsa yttrandefriheten. Mia Hanström som polisanmäler Stephan Toivonen, för att han vidarebefordrar statistik som han läst i Husis, vad är det för olagligt i det?

Han får mycket stryk i ledare och insändare i våra tidningar han där Stephan Toivonen men han tycks tåla det.

Är du en av dem som funderat över trädgården bakom det gula planket på Nygatan? Du kanske inte visste om det, men det är din park, det är hela Mariehamns gröna vardagsrum.

Ska du flytta? Har du kommit ihåg att meddela om avräkning för vattnet? Har du anmält flytten till Mise? Har du ordnat att elmätaren läses av?

Visserligen har jag inte läst det brev som Stephan Toivonen med kumpaner sänt åt vissa grupper på Åland, men kan av kommentarerna att döma konstatera att de antagligen kört med de tre standardargument som alltid används i denna typ av argumentatio

Socialdemokraten och styrelseledamoten i Ålands Radio och TV, Christian Stormbom, levererar i insändarform kritik mot landskapsregeringen och styrelsen för Ålands Radio och TV. Jag vill komma med några klargöranden.

Vi pratar svenska på Åland, enligt självstyrelselagen är vi ett enspråkigt svenskt område av Finland. Varför får man då inte döpa sitt barn till ett svenskt namn på Åland?

Fredrik Rosenqvist har nu ägnat två ledare (12/3 och 23/5) åt den uppkomna arenafrågan i Mariehamn.

Det kan finnas personer som är inblandade i det här ärendet och som helst sett att jag inte skulle skrivit det jag skriver nu, men eftersom referaten i radion och tidningarna innehåller fel (som inte är reportrarnas fel) så behöver jag skriva.

För några veckor sedan bestämde Eckerö Skola och Akava-Ålands huvudförtroendeman att låta Opinionsnämnden för massmedier i Finland (ONM) granska en artikel i Ålandstidningen.

Hur kommer det sig att ingen på Åland högljutt protesterar mot det som man utanför Åland länge vetat, nämligen att Ålands Radio och TV (ÅRTV) är ett misskött företag?

Fler insändare