Vill du skriva en insändare? Mejla till debatt@alandstidningen.ax. Ordet är fritt, men texter som strider mot lagar eller de pressetiska reglerna publiceras inte. Även om du skriver under signatur måste namn uppges.

Landskapsregeringens målsättning är att alla ska få en studieplats som antingen ger möjligheter till en yrkesutövning eller till fortsatta studier. Detta är ett politiskt mål som helt tydligt inte kunnat förverkligas.

Den landskapsregering som tillträder efter höstens val bör ta fram ett fordonspolitiskt program med åtgärder bland annat för att öka cyklandet och förnya bilparken.

När jag var barn tyckte jag lika mycket som alla andra om sagor. Trots att det fanns onda häxor och elaka svartalfer fanns också goda féer och lyckliga slut. När jag blev äldre förlorade jag tyvärr tron på sagorna.

Det är nog säkert många som tyckt ”spillning” när jag kallat huset landskapsstyrelsen för Ankeborg men

Nu visar det sig i rapport efter rapport att länder med stor invandring utvecklas mer och går med vinst, att invandring i sig inte är något negativt utan tvärtom.

Det är synd att Veronica Thörnroos inte kan erkänna att hon bidragit till för höga förhoppningar när det gäller vägprojektet Åva-Jurmo. Istället får jag och alla andra som var kritiska till planerna bära hundhuvudet och betala för besvikelsen.

Efter en hel del oväsen börjar bilden av en högljudd men liten och starkt splittrad grupp växa fram där den enda gemensamma nämnaren verkar vara islamofobin.

Jag lånar en klok Brändöbo i våras: ”Det är ingen skillnad för mig hur jag kommer till fasta Åland, om det bara går snabbare, är billigare och ger bättre service (tätare turer ).” Jan Grönstrand i måndagens Ålandstidning fortsatte med kostnadsbild

Vi inom Ålands barnträdgårdslärare r.f. vill inför höstens val öppna upp för en diskussion kring den åländska barnomsorgen; dess funktion, kvalitet och utveckling.

Efterspelet av landskapsregeringens och lagtingets beslut att inte genomföra vägsatsningen Åva-Jurmo 2014 förefaller fortfarande vara en brännande fråga.

Det blir inte KST, tyvärr. Kommunerna har haft möjlighet att ordna det, det har inte blivit så. Samarbete i all ära, men om vi har till exempel tre olika samarbetsområden på Åland, betyder det tre olika avgifter och regler.

Den åländska demilitariseringen är en vacker ideologisk skapelse – i fredstid. Jag tror däremot att vi alla vet att detta är en utopi i oroliga tider och krigstider. Bly väger tyvärr allra tyngst under sådan förhållanden.

”Okunskap och fördomar är propagandans tjänare. Vårt uppdrag är därför att konfrontera okunnighet med kunskap, skenhelighet med tolerans, och isolering med en utsträckt hand av generositet. Rasism kommer och måste besegras.”

Feminismen är den enda vägen framåt om man vill ha fler kvinnor i politiken, men det måste börja tidigare. Vi måste ge flickor tankarna om att de är viktiga, att deras möjlighet till att påverka är reell och viktig.

Fler insändare