Vill du skriva en insändare? Mejla till debatt@alandstidningen.ax. Ordet är fritt, men texter som strider mot lagar eller de pressetiska reglerna publiceras inte. Även om du skriver under signatur måste namn uppges.

Att klassa kritiska insändare som “hatiska” är inte god debatteknik. Ett demokratiskt styrt samhälle måste tåla kritik för dåliga beslut, endast diktaturer förnekar invånarna den rättigheten.

Följande borde vara väl känt och så enkelt att fixa att jag blir arg bara över att behöva lägga tid på att skriva insändare om saken:

Natten mellan den 27 och 28 februari 1933 brann Riksdagshuset i Berlin.

Bäste Bror Lundberg, bortsett från några personliga påhopp i din insändare, så håller jag faktiskt med!

I två känslosamma, närmast ”hatiska” insändare protesterar Jack Christenbrunn och Runa-Lisa Jansson mot förslaget till en ny avgiftsstadga för ÅHS. Insändarskribenterna blandar friskt ihop saker och ting vilket omöjliggör en vettig diskussion.

Det är med förvåningens finger i häpnadens mun som man får sig till livs av sossen Carina Aaltonen. Att vi pensionärer har fått det klart bättre och speciellt vi äldre.

Avfallmängderna ökar i samhället och vi behöver alla hjälpas åt för att minska dem. Mise har som mål att minska avfallsmängderna och öka återanvändningen.

Jack Christenbrunn skriver insiktsfullt i sin insändare om pensionärernas ekonomiska situation, tack för den insändare, jag kan intyga att han har alldeles rätt i sin analys över situationen.

Debatten om den åländska och finländska kommunstrukturen har kommit igång på allvar.

Husbilssemestrande familjer har ökat kraftigt de senaste åren. När man färdas omkring i Europa konstaterar man snabbt att de flesta städer och turistorter följt med i utvecklingen.

Nu får det vara nog med det här Pokemon-spelandet. Jag tycker det börjar gå lite väl för långt. Jag kom just hem från butiken och cyklade genom staden för att njuta av sommar och kommersen.

Intet nytt under solen. När argumenten tryter i själva sakfrågan går man till ett osmakligt personangrepp, hade faktiskt lite högre tankar om Carina Aaltonen som på ett förtjänstfullt sätt vigt sitt liv med att jobba för utsatta i andra länder.

Landskapsregeringen, ÅCA, Ålands vindenergi, Chipsen, Dahlmans samt nu senast Ålands skogsindustrier har flera saker gemensam. En av dessa är en unik monopolställning och ändå har man svårt att få det att gå runt om inte skattebetalarna stöttar.

Jack Christenbrunn fortsätter att skriva nedlåtande, lögnaktiga och kränkande insändare vars huvudsakliga syfte verkar vara att kritisera och smutskasta socialdemokratiska kvinnor i politiken.

Fler insändare