Vill du skriva en insändare? Mejla till debatt@alandstidningen.ax. Ordet är fritt, men texter som strider mot lagar eller de pressetiska reglerna publiceras inte. Även om du skriver under signatur måste namn uppges.

När infrastrukturnämndens ordförande jämställer Lilla holmen och Pommern kan man tycka att han tar i, men något ligger det faktiskt i den jämförelsen.

Hittills har diskussionen om Vårdöbron i första hand varit en teknisk diskussion om att bygga en ny bro eller renovera den befintliga.

Förra fredagen var det världsmentalhälsodagen. Det är en dag som uppmärksammats sedan 1992. Årets tema var familjen.

Snart kan slutsatserna dras av vad som - egentligen - skedde i samband med utfrågningen av kandidaterna för den nya EU-kommissionen.

Socialdemokraternas gruppledare Igge Holmberg gör ett engagerat inlägg om dröm eller mardröm i Mariehamn. Först kan konstateras att alla partier kan skriva in i sina program att de vill skapa ett drömsamhälle.

Mogens Lindén skriver i en insändare i tisdagens tidning att han överraskas över att ingen berör skiljedomstolsmekanismen i diskussionen om frihandelsavtalet med USA.

”Arbetsmarknadspolitiken har traditionellt inte varit prioriterad i åländsk politik”. Det hävdas av redaktören i ett nyhetsinslag i Ålands Radio 13.10. Vi anser att detta påstående inte stämmer för Socialdemokraternas del.

I en insändare redogör Igge Holmberg för sin och socialdemokraternas inställning och hållning till stadens inbesparingar och effekterna av dessa.

De flesta av oss är överens om att City Mariehamn håller på att tyna bort. Bland annat i Sittkoffgallerian finns flera tomma lokaler, nyligen måste återigen Havtorn sätta lapp på luckan.

Efter senaste stadsfullmäktigemöte den 30 september blev två frågor hängande i luften. Den ena frågan är: varför ville stadsstyrelsen inte bereda vår motion om att utreda en försäljning av fastighetsbolaget Marstad?

Det är en diskutabel historiesyn som Ålandstidningen gör sig till talesman för. Det har under många år rått samsyn på Åland: Demilitariseringen är en av de hörnstenar på vilken det åländska samhällsbygget vilar.

I dag används begreppet ”In Real Life” som ett liv bortom en dator eller mobiltelefon. Men försvinner dessa digitala fenomen så fort du loggar ut från Facebook? Nej, tvärtom.

Vi deltog nyligen i en kryssning ombord Viking Lines fartyg ms Rosella. Vi seglade med våra estniska vänner. Esterna var för första gången på en kryssning, och de hade med sig deras treårige son.

Den senaste tidens skriverier om infrastrukturnämndens nerskärningar så får mig osökt att tänka tillbaka till en debatt inför 2012 års budget.

Fler insändare