Vill du skriva en insändare? Mejla till debatt@alandstidningen.ax. Ordet är fritt, men texter som strider mot lagar eller de pressetiska reglerna publiceras inte. Även om du skriver under signatur måste namn uppges.

Det går att göra mera för att minimera gatudammet.

För tre år sedan skrev jag en lång insändare i Vasabladet där jag konstaterade att den självstyrelsepolitiska linje som de åländska politikerna driver kommer att leda till att det blir svårare att få gehör för så kallade åländska frågor i Helsingf

Det förefaller onekligen lite underligt att en politiker och lagtingsledamot – på det demilitariserade Åland dessutom!

Det har sällan varit tuffare än i dag att vara studerande på Åland.

Under 2016 kom en motion om sockerfria dagis till Saltviks kommun. Kommunen kartlade därför rutinerna och den generella inställningen till socker i sina dagis- och skolkök.

Av erfarenhet blir man vis.

Uttrycket har haft avgörande betydelse genom den mänskliga evolutionen men verkar ha tappat sin relevans i de politiska kontakterna med Finland.

Om Donald Trump skulle komma till Åland vore det, som Amerikamedborgare, intressant att prata med honom om Healthcare-reformen.

Bra om EU stoppar detta. Stoppa jakten på fåglarna på Åland en gång för alla. Vi har fått nog av att läsa detta.

Hej Ålcom! Jag vänder mig främst till er eftersom det är er IPTV som jag har. Hur det är med MCA:s tv-utbud, vet jag inte.

Att det inte är ens fel att två träter är en regel som ofta hänvisas till vid någon stridighet.

Enligt siffermaterial och rapportersom publiceras på olika håll främst i medierna – förutom i de åländska – så håller också den här långa lågkonjunkturen på att avta.

Än en gång har det blivit rubriker som jag inte förväntat mig.

Det finns en lång bakgrundshistoria till min senaste tatuering. Som jag inte tänker gå in på, inte för min skull, utan för de andra inblandade i historien.

Stephan Toivonen (ÅLD) menar att Wille Valve (MSÅ) är i förnekelse. När en social- och hälsovårdsminister uteslutande talar om prevention är det likväl ett osynliggörande av de problem vi står inför.

Helt riktigt har jag uttryckt mig i de ordalag som Barbro Sundback nämner den 9 oktober 2015, det vill säga att revisorsarbetet är meningslöst.

Fler insändare