Vill du skriva en insändare? Mejla till debatt@alandstidningen.ax. Ordet är fritt, men texter som strider mot lagar eller de pressetiska reglerna publiceras inte. Även om du skriver under signatur måste namn uppges.

Vart är världen på väg – kommunstrukturreformen närmare bestämt? Händer det något, är det bara dyra utredningar, blir det tvång och centraliseringar, alldeles särskilt i Saltvik? Det är frågor som dyker upp.

Om och när Pommern behöver ny botten så förnyar man fartygets botten på samma sätt som man enligt uppgift förnyat botten på af Chapman Stockholm vid varvet på Muskö. Kontakta ledningen för af Chapman Stockholm för information.

Jag vill i anledning av förekommande missförstånd komma med ett förtydligande vad gäller allmän intressebevakning, för att klargöra vad intressebevakning och allmän intressebevakning innebär.

Om och när Pommern behöver ny botten så förnyar man fartygets botten på samma sätt som man enligt uppgift förnyat botten på af Chapman Stockholm vid varvet på Muskö. Kontakta ledningen för af Chapman Stockholm för information.

Jag vill i anledning av förekommande missförstånd komma med ett förtydligande vad gäller allmän intressebevakning, för att klargöra vad intressebevakning och allmän intressebevakning innebär.

Vart är världen på väg – kommunstrukturreformen närmare bestämt? Händer det något, är det bara dyra utredningar, blir det tvång och centraliseringar, alldeles särskilt i Saltvik? Det är frågor som dyker upp.

Replik

I en insändare den 27 augusti undrar signaturen ”Klentrogen” huruvida hen kan vara säker på att att det är ”själva skeppet som åtgärdas” i och med det planerade dockbygget eller om alltihop bara är en ”museal kuliss”.

Diskussionen om Svinö holmes framtid fortsätter när stadsfullmäktige möts igen tisdag 30 augusti.

Jag och många med mig funderar säkert över systemet med fastighetsmäklare. Kort sagt kan man säga att det är en bransch där stora pengar förtjänas utan att man behöver sätta en cent på spel eller ta någon annan risk.

Nina Fellman måste vara naiv eller helt världsfrånvarande när det gäller den politik, som massinvandring resulterat i i Norden och övriga Europa.

För oss alla framstår väl Pommern som en stolt symbol för staden och hela landskapet. Vad kan heller bättre än ett historiskt seglande skepp – i ett enda blickfång – karaktärisera öfolkets stolta sjöfarartraditioner och sega företagsamhet.

Socialdemokraten Nina Fellman frågar sig i en insändare om vi skall värna mest om våra medsystrar och –bröder här hemma, eller om vi ska ta ett större ansvar för lidande människor i andra länder.

I stället för att förfasa sig över yogans utbredning bör L. Johansson visa uppskattning över det fina utbud av yogakurser som erbjuds vid Medis, till nytta för alla intresserade.

När jag (ordförande för Norra Ålands Pensionärer r.f.) blev tillfrågad om vad vi pensionärer tycker om ÅHS:s avgiftsgrupps förslag till ändringar i högkostnadsskyddet svarade jag att vi kan nog leva med försämringarna under förutsättning att vårde

Fler insändare