Vill du skriva en insändare? Mejla till debatt@alandstidningen.ax. Ordet är fritt, men texter som strider mot lagar eller de pressetiska reglerna publiceras inte. Även om du skriver under signatur måste namn uppges.

Det tog tid men 17 år efter det att Finlands ”nya” grundlag trädde ikraft år 2000 har det hänt: en finsk domstol har underkänt en åländsk lagtingslag med hänvisning till grundlagen.

Bästa Jerker, din vana trogen misstolkar och förvränger du personers tankar och åsikter om de är av annan åsikt än den du har och jag tänker inte kommentera dina misstolkningar och förvrängningar.

Debatten om Pommerns bevarande är i dag en fråga som berört många. Viljan att säkra Pommern för framtiden är samstämmig men hur, där råder splittring.

Återigen, det har hänt något mot Lemland–Lumparlandshållet. Akutbil, ambulans, polis kör förbi Strandnäs med blåljus och ljudsignaler.

Det tog tid men 17 år efter det att Finlands ”nya” grundlag trädde ikraft år 2000 har det hänt: en finsk domstol har underkänt en åländsk lagtingslag med hänvisning till grundlagen.

Jan Grönstrands insändare (13.1) i Pommernfrågan ger åter anledning att påminna om fakta.

Det är väl ingen större hemlighet att Socialdemokraterna går in för en kommunstruktursförändring. Vi gick trots allt till val på förändring.

Håkan Lindberg uttalar sig om nitreparationer på Pommern framför sjöfartsmuseet: Han skriver (12.1) att det är ”magstarkt (…) att (…) säga att arbeten som sker på fartyget skulle störa”, och jämför med byggandet av Ostindienfararen Batavia i Holla

I fredagens Åland fortsätter Stephan Toivonen med sina funderingar om invandrares kriminalitet. Denna gång måhända för att försöka skyla över sitt uppenbart olämpliga beteende vid BSPC-konferensen i Riga.

Jag kan tro att valfriheten beträffande den åländska sjukvården är en målsättning, i varje fall inom vissa ramar för moderaterna.

Hur länge tänker Mariehamns stad låta det se ut så här på Nabbens parkering? Mycket riktigt lockar det flera idioter att lämna sina skrothögar dit när första bilen bara fått stå utan åtgärd.

Liberalen Julia Birney (JB) skriver om att ansvar för människor är värdefullt. Vid senaste val röstades liberalerna fram till att inneha posten som lantråd. Vad fick vi?

Stephan Toivonen skriver: ”Den sena diskussionen i Riga mellan Daniel Riazat och mig beskrevs i pressen av lagtingsledamot Ingrid Johansson som 'en genant och pinsam situation'.

Det svenska språket på Åland är ansatt på flera sätt just nu och många upplever att det kommer nya problem hela tiden att få service och tjänster med mera på svenska av företag och myndigheter.

Fler insändare