Vill du skriva en insändare? Mejla till debatt@alandstidningen.ax. Ordet är fritt, men texter som strider mot lagar eller de pressetiska reglerna publiceras inte. Även om du skriver under signatur måste namn uppges.

I fredagens Ålandstidningen försöker Eva Sjölund skrämmas med vaccinspöket, genom att presentera en diger lunta av felaktigheter.

Den senaste veckan har vårt förhållande till Ryssland diskuterats livligt. Statsministern valde för sin del att skarpt kritisera centerpartiets utrikes- och säkerhetspolitik.

Föglötunnel, tillväxt, befolkningsförändringar och avfolkning i periferin har varit några aktuella ämnen i den senaste lagtingsdebatten.

Martin Nilsson verkar medvetet vilja misstolka min kolumn i torsdagens tidning. Som jag tydligt skrev är det bekymmersamt om ett lägre oljepris minskar ambitionen att göra miljösatsningar. Det är viktigt att det inte blir så.

Arbetet med att utveckla och omstrukturera den kommunala serviceproduktionen pågår. Kommunernas socialtjänst (KST) är det förslag som är först i tur att förverkligas.

I torsdagens tidning frågar sig Roger Nordlund (C) ”vem ska betala skatt om inte de välutbildade? Kassörskorna på Kantarellen?”.

Det är inte alltid helt lätt att följa ledamot Karl-Johan Fogelströms (S) tankemönster beträffande landskapets ekonomi, trots uppriktiga försök.

Kerstin Österman har en så kallad nyhetskolumn om budgeten i Ålandstidningen med rubriken ”Visst pratades det siffror också”. Vi kändeoss lite träffade som flera gånger påtalat att en budgetdebatt bör innehålla mera siffror än ord.

Ålands framtids representant i ÅHS:s styrelse, Hanna Segerström, riktar direkta frågor till mig angående vårdstrejkens efterspel och tidpunkter för eventuella organisationsförändringar. Jag vill komma med några förtydliganden och kommentarer.

Som aktiv feminist slutar jag inte att förvånas över hur en del män tar sig rätten att recensera kvinnor. De recenserar dem för hur de ser ut, vad de gör och vad de inte gör.

Riksdagskandidat Mats Löfström skriver att de låga oljepriserna måste ses som positiva för hela Åland även om Putin inte är lika nöjd.

Man förvånas över hur ledarna för våra ”gemensamma ” bolag inom energi och försäkring informerar sina ägare.

Vi har ett digert landskaps-/statsfinansierat vaccinationsprogram för att hålla folk friska och undvika epidemier. Folk uppmanas vaccinera sig för att skydda sig själva, men även för att skydda andra. Men fungerar det som det var tänkt?

Lagtinget avslutar i veckan behandlingen av regeringens budgetförslag för år 2015. Högst troligt godkänns budgeten oförändrad. Då klubbar lagtinget ett underskott på 8,8 miljoner euro.

Fler insändare