Vill du skriva en insändare? Mejla till debatt@alandstidningen.ax. Ordet är fritt, men texter som strider mot lagar eller de pressetiska reglerna publiceras inte. Även om du skriver under signatur måste namn uppges.

- Självständighet är en utopi, sa lantrådet Camilla Gunell (s) i torsdagens debatt i Ålands radio mellan partiledarna. Ja, partiledarna från alla partier utom Ålands framtid, vars åsikter inte bedömdes vara relevanta i debatten.

Inom den privata sektorn finns reglerat hur man uppträder mot sin personal. Så tydligen inte inom offentlig sektor.

Vårdöbron har debatterats flitigt i media och inom politiken. Självklart har det också varit något som vår grupp på norra Åland diskuterat.

Först vill man föra över äldreboendet Edlagården till Marstad. Sedan vill man sälja ut Marstad på den privata marknaden.

Larmet går och en flicka kommer in till akuten med ambulans. Flickan har hittats livlös i vattnet vid badstranden. Hjärt- och lungräddning (HLR) har påbörjats på stranden och fortsatts i ambulansen.

På Facebook säger lantrådet att ”Vi måste göra en helhetsbedömning och bygga en ny bro”.

Att omedvetet direkt placera människor som är olik det etniska ursprunget som utlänningar är ett problem som jag tror väldigt många av oss har.

Att strukturera om offentlig verksamhet och bolagisera blir allt vanligare på Åland, både inom landskapet och staden. Offentliga bolag använder våra gemensamma skattepengar.

Nu i dagarna träffas många nordiska parlamentariker och ministrar vid Nordiska rådets 66:e session i Stockholm. På dagordningen står nordiska frågor av gemensamt intresse – som rör allt från Arktis till miljö, utbildning och invånarnas hälsa.

I Ålandstidningen den 13 oktober uttalar sig den nya förvaltningschefen Anders Göransson för Ålands gymnasium under rubriken ”Tuff utmaning möta allt fler elever med särskilda behov” och sedan citat: ”Något större ekonomiskt utrymme för att möta f

Det har gjorts en namninsamling på Prästö, Sund som tyvärr gått mig förbi. 25 personer har skrivit på för en sänkt hastighet från 70 till 50 km/tim.

Hemkommen efter en helg i Sverige möts jag av insändare i båda lokaltidningarna som jag närmast skulle benämna en smutskampanj.

Tänk att en arvstvist mellan syskon kan leda till att folk från halva Åland blir inblandade i densamma flera tiotal år efter den började!

Hittills har diskussionen om Vårdöbron i första hand varit en teknisk diskussion om att bygga en ny bro eller renovera den befintliga.

Fler insändare