Vill du skriva en insändare? Mejla till debatt@alandstidningen.ax. Ordet är fritt, men texter som strider mot lagar eller de pressetiska reglerna publiceras inte. Även om du skriver under signatur måste namn uppges.

I en artikel i Ålandstidningen framgår att lagtingsledamot Tony Asumaa inom ramen för budgetdebatten anser en del saker om idrotten. Enligt Ålands Idrott och idrottsrörelsens uppfattning speglar T. Asumaas åsikter en helt felaktig bild.

Skattemedel ska användas förnuftigt och långsiktigt. Det är i dag vi lägger grunden för framtida generationers möjlighet att leva och verka på Åland.

Det är med en suck av lättnad jag läser att Anders Wiklöf öppnar dörrarna till Alvas bar för Modellstaden. Lösningen möjliggör tydligen att hela Modellstaden kan inrymmas i ett och samma utrymme.

Den gångna veckan har Slush varit på mångas läppar. Det är frågan om Nordeuropas största konferens för bolag i startup-fasen som ägde rum i Mässcentret i Helsingfors.

Vårdpersonal kämpar fortfarande mot den norm som säger att vårdyrket är ett kall – något man ägnar sig åt för att man har ett gott hjärta och ett starkt patos. Så kan det vara – men Tehy's kamp gäller att även

Socialdemokraterna med lantråd Camilla Gunell, social och hälsominister Carina Aaltonen samt ÅHS ordförande Mia Hanström har ett stort ansvar att lösa den svåra situation som uppstått när Tehy gått ut i strejk.

Skenheligheten lyser med ett klart ljus i Liberalernas insändare om Tehy-konflikten. I lagtingsgruppen ingår tre före detta ministrar: Viveka Eriksson, lantråd, Mats Perämaa, finansminister och Katrin Sjögren, social- och hälsominister.

Barn har rätt till tid med familjen. Denna artikel finns inte med i FN:s konvention om barnens rättigheter, men kunde gott finnas där. Därför vill vi lyfta fram det som ditt barn kunde få som gåva av dig i år, då barnkonventionen fyller 25 år.

Läser i tidningarna att sjukskötare är giriga. Redan på slutet av 70-talet körde jag omkring med morfinsprutor till cancersjuka människor inom hemsjukvården dygnet runt.

I dag är det dags, det känns ofattbart att det har gått så här långt att vi går i strejk utan att känna att vår arbetsgivare har stöttat oss och försökt undvika detta.

Jag funderar på karriären, har man valt rätt? Jo det har jag, jag älskar mitt arbete, det jag gör på jobbet är viktigt, rentav livsviktigt.

Tänkte inte blanda mig i diskussion med ”Rätt skall vara rätt”, men när hen nu anklagar socialdemokrater för personangrepp, måste jag svara.

Ledamot Dan Jansen stöder satsning på flis- eller pelletspannor vid Södersunda skola och Österkulla dagis. Dock förefaller det som om han har tolkat kalkylerna på sitt eget sätt, och inte som plan- och byggnämnden och kommunstyrelsen.

I dag läser jag att Ålands landskapsregering söker två drifttekniker till sina fastigheter. Och än en gång kan jag konstatera att vi inte har jämlika löner i vårt samhälle!

Fler insändare