Vill du skriva en insändare? Mejla till debatt@alandstidningen.ax. Ordet är fritt, men texter som strider mot lagar eller de pressetiska reglerna publiceras inte. Även om du skriver under signatur måste namn uppges.

Den årligen återkommande Ålandskonferensen som arrangeras av de åländska friförsamlingarna hålls i år den 29 till 30 augusti. Talare för i år är israelkännaren och pastorn Göran Duveskog från Bollnäs i Sverige.

Visst älskar vi er turister och besökare ute i skärgården. Men respekt för andras bilar och trevnad tycks inte vara det första ni tänker på när ni bestämt er för att lägga biljettpengar på en tur ut till oss.

Vetenskaplig forskning har i vår tid för mänskligheten avslöjat i fjärran rymd fenomenet svarta hål. I svarta hål försvinner nästan ofattbart all materia.

Med anledning av Tony Asumaas insändare i lokaltidningarna den 25 augusti vill vi från tjänstemannahåll inkomma med några klargöranden.

De genomsnittliga löneskillnaderna mellan kvinnor och män per arbetad timme är orimligt stora, vilket till stor del beror på att traditionellt manliga yrken och traditionellt kvinnliga yrken värderas olika.

Under sommaren har jag iakttagit våra sjöfåglar, som jag ser har ett ändrat beteende. Vi fiskar för dagsbehovet, vanligen med nät, någon gång per vecka. Flundra, abborre, sik och någon öring ibland.

Efter senaste intervjun med Kenneth Johans och Håkan Lundberg under rubriken ”Mer samarbete inom fotbollen efterlyses” i Ålands radio, vill vi bemöta påståenden där det enligt vår uppfattning finns sakfel som vi tror beror på dålig insyn i vår ve

I måndagens ledare pratar Niklas Lampi om vallöften och vilket som skall bli socialdemokraternas ”nästa paradlöfte nu när man helst vill glömma den allmänna tandvården?”.

Vi kunde alla med stor glädje läsa i bladet att klumpsumman till Åland skulle bli 5.000.000 euro större än vad som budgeterats.

Det var sorgligt att i går mötas av skylten ”stängt”, när vi skulle äta middag ”ute”.

Det är bra grabbar att ni säger till och vill ha vajerfärjan NU!

I namninsamlingen angående Jurmovägen som lämnats in till landskapsregeringen framgår syftet väldigt tydligt: Vi vill se en utredning av en bättre vägförbindelse till Jurmo, en väg som tar hänsyn till natur, kulturmiljö och samhällsutveckling.

EU-brev Jakt och fågel

Nils Torvalds

Skribenten är ledamot av Europaparlamentet

Vi kunde alla med stor glädje läsa i bladet att klumpsumman till Åland skulle bli 5.000.000 euro större än vad som budgeterats.

Fler insändare