Vill du skriva en insändare? Mejla till debatt@alandstidningen.ax. Ordet är fritt, men texter som strider mot lagar eller de pressetiska reglerna publiceras inte. Även om du skriver under signatur måste namn uppges.

För drygt två år sedan fick Stiftelsen Ålands sjöfartsmuseum i uppdrag av Mariehamns stad att sköta Pommern. I och med det inleddes också en ny era för fartyget.

Eftersom infrastrukturministern som föredrog turlistebeslutet för lantrådet inte var närvarande vid måndagens frågestund fick lantrådet själv svara på de frågor vi rättmätligen ville få svar på.

Hej. Vi är årskurs 3-4 från Vårdö skola. Vi undrar: Varför måste vi ha turlista på Töftöfärjan? Vi tror det kommer att göra trafiken mer stressig. Bilarna kommer att köra hårdare och färre kommer att hålla hastigheten över bron.

”Säg det med en sång, det du vill ha sagt och en värld ska lyssna”. Kanske det skulle vara en möjlighet för att kunna nå våra politiker?

Det är med glädje som vi skärgårdsvänner och skärgårdsbor i den södra skärgården tar emot beskedet om att landskapsregeringen satsar på oss.

Nej, vi blir inte yngre av en kommunstruktur, men större och starkare kommuner kan hantera och undvika kommande utmaningar via ökad nyttjandegrad och bredare kostnadsfördelning för drift och investeringar utan kontraproduktiva skattehöjningar.

Gör Åland till en enda kommun men med sexton kommundelar och likaså sexton kommundelsnämnder!

•Kommundelarna är samma som dagens kommuner och har samma namn.

•Helheten betonas men småskaligheten blir kvar.

Mitt i allt är allting fel med våra kommuner. Nu är ingenting annat bra utom stora enheter. Man hör ordet ”stora enheter” vem som än uttalar sig från regeringspartierna.

Svar till Pia Eriksson. Jag vill börja med att tacka för en rak och rolig diskussion i Lumparland. Minister Perämaa och jag fick mycket viktiga saker med oss från mötet.

I anslutning till de föregående veckornas utdelningsfestligheter finns det anledning att glädjas över det finlandssvenska kulturfältets bredd och livskraft.

I Ålandstidningens ledare den 19 maj ingår ett citat som tillskrivs mig. Enligt ledarskribenten har jag sagt att slutprodukten av Ålandskommitténs arbete skulle vara finansministeriets förslag.

Eftersom flera undrat om jag svängt i frågan om kommunreform så är svaret nej, utan jag ser helst långsiktigt så få kommuner som möjligt.

Nu har debbaten om havsörnens inverkan på ejderstammen och framförallt ådfågeln blossat upp på riktigt och vågorna går stundvis höga.

Exakt samma fråga som ställdes av rubriken till Niklas Lampis ledare den 13 maj "Blir vi yngre av en kommunreform?" dök upp i mina tankar när

Fler insändare