Vill du skriva en insändare? Mejla till debatt@alandstidningen.ax. Ordet är fritt, men texter som strider mot lagar eller de pressetiska reglerna publiceras inte. Även om du skriver under signatur måste namn uppges.

Den föregående veckan var dramatisk för Åland. Inte nog med norska chipsbeslut som kan drabba många ålänningar både direkt och indirekt. Dessutom blottade Helsingfors återigen sin Ålandspolitik.

Den nu gällande självstyrelselagen trädde i kraft år 1993. Den stora förändringen då var att vi fick ett nytt ekonomiskt system. Sedan dess har det hänt mycket inom i stort sett alla områden.

Tisdagen den 9 februari var en historisk dag då Åland tog ett stort steg mot ett hållbart samhälle. Då hölls ett stort hållbarhetsforum där ett Hålbarhetsråd tillsattes och www.bärkraft.ax lanserades.

Vindkraftverken på Åland producerar ungefär så mycket el som Åland konsumerar. Elen kostar ungefär 3 gånger mer att producera än vad vi nu betalar.

Man blir något fundersam när man läser om att marmorborgen och dess politiker ska ta över beskattningen från Finland.

Minister Nina Fellman hoppas på att Röda Korset ska öppna ett så kallat asylboende för 100 personer på Åland. Kvinnorna anser redan nu att tryggheten är det största problemet enligt stadens medborgarundersökning.

Flyktingkrisen berör oss alla i dag på ett eller annat sätt. Den rådande situationen väcker frågor och också rädslor hos barn och vuxna.

Jag fick en inspelning tillhanda, samt kunde läsa i åländsk media över en pressträff i Mariehamn som handlade om förra veckans negativa beslut där staten inte beviljar stödmedel för åländsk vindkraft på grund av den ekonomiska kris som Finland nu

Mariehamns stad lät hösten 2015 göra en medborgarundersökning, som presenterades för det nya fullmäktige.

Idén till att bygga ut vindkraft på Åland fick jag på en bjudning hos min bror i Helsingfors där jag träffade en herre från Ingå som var mycket insatt i frågan.

Många har i sina uttalanden för massmedia tagit till verkligt höga brösttoner då det gäller det uteblivna inmatningstariffsystemet för de tre vindkraftsparker som stått under planering på Åland.

En reflektion efter att ha sett IFK:s match mot FC Inter är att man tillbringar alltför stor del av matchtiden på egen planhalva.

Hot och anspelningar på att vända sig till främmande stater med inrikespolitiska problem har förekommit i den åländska debatten sedan det stod klart att regeringen inte godkänner stödet till den åländska vindkraften.

Förundras varje gång tidningen skriver om till exempel bränder och utryckning. Ni skriver alltid alarmtjänster, Alarmcentralen och att folk har alarm.

Fler insändare