Vill du skriva en insändare? Mejla till debatt@alandstidningen.ax. Ordet är fritt, men texter som strider mot lagar eller de pressetiska reglerna publiceras inte. Även om du skriver under signatur måste namn uppges.

Bra insändare av Madelene Ahlgren den 7 januari om landskapsregeringens upphandling av skärgårdstrafik.

Finlands riksdag behandlar just nu regeringens proposition till lag om yrkesutbildade personal inom socialvården.

Ju mera jag läser av Benita Mattsson-Eklunds ledarartiklar, desto mera gillar jag hennes frisinnade och kunniga insats i spalten.

Replik till Anders Gustafssons replik i Ålandstidningen den 19 januari 2015. Min egen erfarenhet av homeopati är att den är biverkningsfri och fungerar. Det är troligen också orsaken till att användningen av homeopati växer.

Jag heter Marie Rask, är 13 år och går i sjuan på ÖHS. Jag själv och de flesta andra sjundeklassister tycker att julfesten var underhållande och jätterolig.

Vindkraften är en oerhört viktig fråga för Åland och därför måste intressebevakningen av den fungera - också i riksdagen.

Hur kommer det sig att en så religiöst förankrad högtid som julen, på Åland urartat till ett utryck för det vulgära, det ohämmade och det gränsöverskridande?

Den som vill ta närmare del av vildsvinens liv och leverne kan googla på estniska Looduskalender och klicka på Metsakaamera. Där finns webbkameror som sänder direkt från belysta åtlar, samt levande bilder med olika djur och fåglar.

Riksdagskandidat Mats Löfström sitter i Bryssel och driver riksdagsvalskampanj på Åland genom att läsa och kommentera riksdagsledamot Elisabeth Nauclérs blogg.

I dessa ”halktider” med varannandags väder är risken för olyckor överhängande. Människor halkar fram på frysta vägbanor och akuten och vården får i större utsträckning ta hand om personer som ramlat och skadat sig.

Efter många fina ledare, insändare och beskrivningar i veckans tidningar om julfesten i Övernäs skola återstår flera frågor än svar. Några principfrågor:

•Kan man använda parodi för att legitimera sitt eget beteende?

Jag tycker att alla har gått för långt med Övernäs högstadiums julfest. Det har skapat en väldigt dålig stämning både bland lärare och elever och jag tycker att ni kan skriva om något annat i stället, både Nya Åland och

Det är med glädje vi i dagarna mottagit Ålands statisk- och utredningsbyråsfärska utredning, ”Att leva och bo på som inflyttad på Åland”. Utredningen är den första i sitt slag på Åland.

Just nu pågår en livlig debatt om lagtingsledamöternas arbetstid och arvoden. Vissa lagtingsledamöter hävdar att lagtingsuppdraget är just ett uppdrag, och inte ett arbete, och därför kan man inte tala om 60 procent eller 100 procent arbetstid.

Fler insändare