Vill du skriva en insändare? Mejla till debatt@alandstidningen.ax. Ordet är fritt, men texter som strider mot lagar eller de pressetiska reglerna publiceras inte. Även om du skriver under signatur måste namn uppges.

Jag önskar att Ålandstidningen kunde gå ut med hur många det var som gjorde sin röst hörd via tidningen angående socialsekreteraren i Hammarland.

Jag önskar att Ålandstidningen kunde gå ut med hur många det var som gjorde sin röst hörd via tidningen angående socialsekreteraren i Hammarland.

I Ålandstidningen kan man läsa att följande insändarregler gäller: ” Ordet är fritt, men Ålandstidningen publicerar inte texter som strider mot lagen eller de pressetiska reglerna. Vi publicerar inte heller anonyma påhopp på privatpersoner.”

Veronica Thörnroos (C) gjorde ett habilt jobb som infrastrukturminister. Att hon sedan avreglerade sjöfarten till den milda grad att skärgården är i händerna på Privata Estniska Redare ... det må vara hänt.

Gröna på Åland startades 1987, nästan 30 år sedan, ett år efter Tjernobylkatastrofen i Ukraina.

Regeringen har genom sin tilläggsbudget visat sina ambitioner, den liberala gruppen har varit med i arbetet och stödjer givetvis regerings mål.

Vi som har undertecknat den här skrivelsen vill ha ett enda barnskydd på Åland. I våra arbeten möter vi barn som far illa och som vi är oroliga för.

Med anledning av ledaren torsdagen den 21 april, vill jag berätta om hur jag kände mig efter att ha läst igenom artikeln. Jag kände mig totalt bedrövad över att en sådan obehaglig barnfilm som ”Flickan, mamman och demonerna” har producerats.

Nu varnas det för stölder vid båtplatserna. Då borde det ligga i polisens och försäkringsbolagens intresse att Mariehamns stad sätter upp 2 lampor på Notuddens brygga. Samt kamera övervakning.

Veronica Thörnroos (C) gjorde ett habilt jobb som infrastrukturminister. Att hon sedan avreglerade sjöfarten till den milda grad att skärgården är i händerna på Privata Estniska Redare ... det må vara hänt.

Om man kom till Åland som turist för cirka 20 år sedan, vad såg man då? Om man kommer till Åland som turist i dag, vad ser man då? Vad söker man som turist på Åland?

I samband med debatten i lagtinget av lagen, som upphävde det tänkta vindkraftsstödet i mars, så frågade jag vicelantrådet Gunell hur stor andel den förnyelsebara elen hade på Åland. Jag fick inget svar.

Dumt att stänga Guttorp

Om man kom till Åland som turist för cirka 20 år sedan, vad såg man då? Om man kommer till Åland som turist i dag, vad ser man då? Vad söker man som turist på Åland?

Fler insändare