Vill du skriva en insändare? Mejla till debatt@alandstidningen.ax. Ordet är fritt, men texter som strider mot lagar eller de pressetiska reglerna publiceras inte. Även om du skriver under signatur måste namn uppges.

ÅCA är tvungen att igen sänka det pris man betalar till våra mjölkproducenter. Lönsamheten har för mjölkbönder redan passerat smärtgränsen, hela näringen är hotad.

Undrar ni också hur Vårdö kommun kunde anställa en ledande svensk högerextremist som kommundirektör?

För mig betyder Åland trygghet. Vår småskalighet ser jag som en möjlighet och utrymme till nytänkande. En del påstår att det fungerar inte att ha 16 kommuner. Inte?

Jag är en förespråkare för mångkultur, en ”kulturmarxist” som terroristen i Norge skulle sagt. Jag tror på internationell solidaritet och gemenskap för alla människor som väljer att leva med andra i fred och frihet.

Det ligger något desperat över kommunstyrelseordförande Jarl Danielssons stenhårda attityd att ingen annan en Vårdös kommunfullmäktige och styrelse ska äga tillträde till den avbön som ska ske i morgon.

Vi vill att möjligheten till distansarbete och flextider ska öka för de landskapsanställda.

Dels för personalens skull och dels för glesbygdens och skärgårdens skull.

Jag är en förespråkare för mångkultur, en ”kulturmarxist” som terroristen i Norge skulle sagt. Jag tror på internationell solidaritet och gemenskap för alla människor som väljer att leva med andra i fred och frihet.

På väg till en kontroll av en tidigare ramslöksförekomst i norra Hammarland blev det många stopp i vägkanten. Ute i rätt tid, strax innan nästa gång vägkanterna slås, blir man överväldigad av blomsterrikedomen längs de åländska vägarna.

Det är med djup förtvivlan man tvingas bevittna hur de högsta styrande i Vårdö kommun återigen med kraft och styrka går de högerradikala och fascistiska gruppernas ärende genom det tragiska sätt som man hanterar tillsättningen av den nya kommundir

Det antika Rom blev framgångsrik inte enbart efter sina militära framgångar, men framförallt genom förmågan att organisera samhället och infrastrukturen, så som hamnar, vägar, kommunikationer, vatten- och avloppsledningar och även sophanteringen.

Åland står inför tuffa utmaningar och frågan hur vi ska tackla framtiden på bästa sätt och se ljuset i tunneln kräver tydligt svar. Framtidstron är viktig och om några månader är det val på Åland, det viktigaste valet på mycket länge.

Redan under min barndom lärde mina föräldrar oss barn att älska hav och skärgård. Somrarna i snipan var det närmaste ett äventyr ett barn kunde komma. I mer än 25 år har jag bott hela somrarna I Seglinge och under helger året om.

Ett öppet brev till samtliga partier som kommer att delta i lagtings- och kommunalvalet i höst 2015. Varför skriver jag det här? Jo, vid senaste val var jag själv kandidat i valet och kom då nära och in i hela ”valcirkusen” som de blir vid val.

Saltviksliberalerna vill lika lite som andra ha onödig byråkrati. I en insändare hävdar representanter för Centern i Saltvik att byråkratin blir överstor om flera kommuner går samman.

Fler insändare