Vill du skriva en insändare? Mejla till debatt@alandstidningen.ax. Ordet är fritt, men texter som strider mot lagar eller de pressetiska reglerna publiceras inte. Även om du skriver under signatur måste namn uppges.

Skulle vilja tacka dåvarande infrastrukturminister Veronica Thörnroos och hennes tjänstemän för den synnerligen väl genomförda och genomtänkta upphandlingen av tvärgående trafiken.

För en dryg vecka sedan besökte jag Nordens näst största elbolags, Fortum, huvudkontor för att med några kollegor träffa VD Pekka Lundmark för att diskutera Fortums syn på EU:s och Finlands klimatarbete.

Redan i ett par år har marinhistoriker och sjöfolk kring Östersjön hållit andan inför utgången av den tidvis häftiga debatten kring Pommern.

Nu verkar det som att åländska politiker fått för sig att det bästa som kan hända Åland är slå samman flera kommuner. I Sverige har vi upplevt nackdelarna med detta sedan 1970-talet.

För drygt ett år sedan lyfte jag frågan i Nordiska rådet och skrev ett anförande som behandlas som bäst av motsvarigheten till miljöutskottet. Jag ville med mitt inlägg förbjuda plastpåsarna genom ett gemensamt nordiskt beslut.

En kommunreform sägs vara aktuell inom landskapet och landskapsregeringen har lagt fram ett konkret förslag, av de sex skärgårdskommunerna sammanslås till två.

Efter ha läst dagens tidning börjar man fundera om politikerna i Eckerö står på höger eller vänster ben. Ni har sagt att vi ska vara självständiga. Men nu tycks ni vackla i denna sak. Tänker ni faktiskt sälja ut Eckerö till Jomala?

När ska vi slippa den orättvisa tv-licensen här på Åland? I övriga landet har man i flera år betalat sin licens som Yle-skatt via deklarationen. Alla över 18 år måste betala skatten på fastlandet, beroende på inkomst.

Ja du Nina Fellman hur orkar du med detta. Glöm bort denna kommunreform. Varför ska landsbygd och skärgård bli lidandet av detta dårskap. Jag erbjuder mig gratis att åka till Österbotten och visa hur sammanslagningar har slagit ut gamla kommuner.

På infratrukturnämndens senaste möte begärde nämnden en kvalitetskontroll gällande Ålandsvägens arbeten av infrastrukturdirektören. Kontrollen skulle göras för att säkra att entreprenadhandlingarna som uppgjorts av Tyrens Ab följs.

Sommarlov och semestertider innebär för många vuxna en större alkoholkonsumtion, och för barn och unga kan sommarens helger, festivaler och högtider innebära en högre risk att komma i kontakt med olika rusmedel.

Staden har hävt hyreskontraktet med Mikael Andersson (MA), som drev serveringen ”Eat” på av staden hyrd mark under ett antal år, 15?

Vi får ofta höra nu för tiden att det är dags för förändring och förnyelse. I synnerhet när det gäller kommunstrukturen. Och kanske är det så. Kanske är det dags att skrota allt det gamla, och ersätta det med något nytt och fräscht.

På måndag kväll satte landskapsregeringen punkt för endel av en viktig process. Då avhölls det sista av 16 kommunbesök, på Föglö, med anledning av förslaget till ny kommunstruktur för Åland.

Fler insändare