Vill du skriva en insändare? Mejla till debatt@alandstidningen.ax. Ordet är fritt, men texter som strider mot lagar eller de pressetiska reglerna publiceras inte. Även om du skriver under signatur måste namn uppges.

Jag har nu bott i Ålands skärgård i lite mer än ett år. Hela denna tid har debatten om skärgårdstrafiken pågått. Olika aspekter har berörts, allt från hela trafikens uppbyggnad till lösningar på små korta linjer som Långö-Jurmo.

Efter skickligt, sakligt argumenterade baserat på juridiskt hållbara fakta från åländsk sida har lagtinget, och därmed Ålands självstyrelse, nått en viktig och principiell framgång.

Sara Kemetter och Kalle Fagerström debatterar i frågan och det krävs en kommentar. De skriver att offentliga bolag inte skall konkurrera med de privata.

Ove Andersson från Ålands framtid har antingen inget konkret bevis för att en privatisering av skärgårdstrafiken ”bevisligen” lönar sig ekonomiskt. Eller så tycker och andra att frågan är ointressant att svara på.

Nya Ålands ledare (”Varför blir pojkaranas problem alltid viktigare?”) den 10 september ger oss anledning att tro att vi inte varit tydliga i vår kommunaktion då det gäller det av landskapet stödda läsprojektet.

Enligt min åsikt är det slöseri med pengar att bygga en tunnel i södra Söderby. Det finns andra platser man borde åtgärda före, till exempel Solberget.

Biltrafiken i Mariehamn är som alla vet mycket farlig och obehaglig. Biltrafiken har ständigt gynnats och har nu nått alldeles oproportionerliga höjder. Trafikolyckor inträffar varje dag, och dödsolyckor har blivit vanliga.

Det fanns en tid på Åland när man kunde ha dörren olåst både på bilen och huset om man var hemma.

Den tiden är förbi.

Det fanns en tid på Åland när de mindre bemedlade i samhället inte behövde sova utomhus.

Jag tackar för ditt svar, Sanna, men är fortfarande lika undrande. Du skriver att ”Ingen hudläkare skulle rekommendera industriell golvsåpa”.

Vardagen i Helsingfors, Bryssel eller Strasbourg är numera fylld – och ibland överfylld – av möten med lobbare. Härförleden vecka lyckades jag på en eftermiddag klara av sex stycken på fyra timmar.

Psykvården har på sistone debatterats flitigt i media och det är verkligen på tiden att den kommer fram ännu mera i ljuset.

Öppet brev till Finlands regering, riksdag samt till de näringslivets organisationer som kräver utbyggnad av kärnkraften.

Många tror att klimatförändringarna är en långsam process som sker gradvis. Så är dock inte fallet om man ser på den senaste istiden – den kom på bara sex månader!

I tisdagens Ålandstidningen berättar Kjell Nilsson att Modellstaden får en ny hemvist i läromedelscentralens gamla lokaler. Av modellstadens elva vitriner får förhoppningsvis nio plats där.

Fler insändare