Vill du skriva en insändare? Mejla till debatt@alandstidningen.ax. Ordet är fritt, men texter som strider mot lagar eller de pressetiska reglerna publiceras inte. Även om du skriver under signatur måste namn uppges.

Herr Roger Jansson, det går tyvärr inte att bortse från de aktiebolagsrättsliga argumenten; vinstintresset i ett aktiebolag står i markant kontrast till resursbehovet för underhåll och bevarande av ett unikt museifartyg.

Främmande eller invasiva arter är arter som har spridit sig från helt olika geografiska regioner på grund av mänsklig påverkan.

Referaten ger ett minst sagt splittrat intryck av lagtingsdiskussionen. Det verkar som beredningen inte är helt komplett, lindrigt uttryckt. Nya tekniska lösningar presenteras i plenum med hemliga avsändare?!

Under flera år har trafiksituationen varit riskfull på Nya Godbyvägen - Sundsvägen, det har ökat med incidenter den senaste tiden.

Det är smått tragiskt attoppositionspartierna Ålands framtid och Liberalerna fortsätter att slå påpropagandatrumman i ett läge där det åländska livsmedelsklustret befinner sig iett ytterst besvärligtläge.

Det ekonomiska och moraliska ansvaret för Pommern ligger enligt min mening fortsättningsvis på både ”maritima Mariehamn” och landskapet även om man söker nya alternativ för den tekniska skötseln och finansieringen.

Det är svårt att diskutera något när motparten inte vill förstå. Ålands Framtids Ove Andersson önskar att jag tar fram mina beräkningar av privatiseringen av skärgårdstrafiken.

Hej igen, du anonyma ”Skattebetalare”. I mitt svar till dig om de ekonomiska effekterna av driftsprivatiseringen av vissa färjelinjer redovisade jag de beräkningar som landskapsregeringens trafikavdelning tagit fram.

Efter att ha läst om kritiken mot Kaj Granholm i Ålandstidningen den 25 september vill undertecknad berätta om egna erfarenheter av honom. Enligt mitt tycke är kritiken mycket anmärkningsvärd och obefogad.

Den här veckan hade jag äran att ta över uppdraget som republikens idrottsminister. Det här är ett sällsynt angenämt och trevligt uppdrag.

Herrar Johan Dahlman och Dan-Erik Woivalin från föreningen Ålands Nautical Club (ÅNC) framför synpunkter på Pommerns framtida skötsel i två insändare i fredagens tidning.

Angående debattartikeln av Johan Dahlman. Om Pommern ska läggas i en torrdock måste det vara på Algots varv. Med en flytdocka kan hon ligga kvar på sin nuvarande plats. En sådan måste underhållas och konstrueras, men det finns begagna att köpa.

Jag vill gärna tacka Johan Dahlman, Dan Woivalin och Nautical Club för stödet att inte bolagisera Pommern.

Ofta framförs det att en kommunsammanslagning är den enda vägen. Jo det är den enda vägen om man vill att allt mer skall centraliseras på bekostnad av landsbygden och skärgården.

Fler insändare