Vill du skriva en insändare? Mejla till debatt@alandstidningen.ax. Ordet är fritt, men texter som strider mot lagar eller de pressetiska reglerna publiceras inte. Även om du skriver under signatur måste namn uppges.

Onsdagen den 15 februari läste jag en mångordig ledare med rubriken ”Klockren motivering bakom årets pedagog”. Ledarskribenten menar att de som läste språk för 20 år sedan har dåliga minnen av språkundervisningen.

Reportrarna på Ålandstidningen säger att det finns ett stort intresse från allmänheten att veta hur mycket företag eller privatpersoner tjänar på holmen.

Vad kostar konsultbolaget man anlitat till kommunsammanslagningarna? Om sanningen ska fram så är det regeringen som börjat med detta tjat och som med enkäter frågat ut den åländska befolkningen.

Arbetslösheten är som poängterats lägre på Åland än i övriga Finland. Det relativa arbetslöshetstalet påÅland var i januari 3,9 procent enligt Åsubs siffror.

Kommentar till artikel om Pommerndockan baserad på intervju med Hanna Hagmark-Cooper. Efter att ha läst artikeln önskar jag framföra följande tillrättalägganden.

Reportrarna på Ålandstidningen säger att det finns ett stort intresse från allmänheten att veta hur mycket företag eller privatpersoner tjänar på holmen.

Vad kostar konsultbolaget man anlitat till kommunsammanslagningarna? Om sanningen ska fram så är det regeringen som börjat med detta tjat och som med enkäter frågat ut den åländska befolkningen.

Pommernkommittén upprepar att den endast fullföljer stadsfullmäktiges beslut från 2010. Det beslutet var att bygga en torrdocka för att genom torrsättning av fartyget skydda det mot korrosion.

Bäste Stephan Toivonen. Jag vill inleda med att klargöra en sak - jag vill inte ta en debatt. Jag är en relativt nybliven mamma som har alldeles för lite tid för andra åtaganden än att sköta mitt barn.

Jag delar till 100 procent analysen i Ålandstidningens lördagsledare. För att det ska bli en lyckad utveckling av kommunsektorn krävs det en demokratisk process som respekterar kommunernas självstyrelse och framförallt kommuninnevånarnas vilja.

Läste i onsdagens tidning att enkäten angående sammanslagningendär 69 procent av Ålands befolkning är för en sammanslagning.

På radions hemsida kunde vi nyligen läsa att antalet aborter på Åland var 73 stycken i fjol. Åland är nummer ett i Finland. Ska vi vara stolta, eller är det ett problem? Vi talar hela tiden om att befolkningen ska växa.

Jag har varit kund i Nordea i många år. Personalen är trevlig och servicen har varit ok. Men nu har åländska Nordea tagit efter Nordea i Sverige och slutar "erbjuda kontanter" på sitt enda kontor på Åland - på eftermiddagar.

Björn Olsson skriver i en replik att jag borde skämmas, som citerar Hans Rosling fel.

Fler insändare