Vill du skriva en insändare? Mejla till debatt@alandstidningen.ax. Ordet är fritt, men texter som strider mot lagar eller de pressetiska reglerna publiceras inte. Även om du skriver under signatur måste namn uppges.

Svar till Heidi Öst. Beklagligtvis har mitt svar på din fråga till riksdagskandidaterna dröjt.

Tack för frågan i din insändare Runa Lisa Jansson, den är berättigad och viktig.

Jag ska berätta hur det kan vara när ens lilla son diagnosticeras med cancer. Detta är ingen kritik mot de som hjälpte honom och gjorde att fantastiskt jobb, men så här är det.

På ledarsidan i lördagens Ålamdstidningen görs en enkel analys av landskapspolitikens agendadilemma.

Den nu föreslagna reformen för social service är i grunden en god tanke. Att öka möjligheten för tjänstemän i hela landskapet att dra nytta av varandras kompetenser är naturligtvis bra.

Liberalen Mats Perämaa blir beskylld för att vara jävig då han argumenterar och kämpar för att de åländska arbetsplatserna inom skärgårdstrafiken ska förbli åländska.

Snusmumriken tar av sin hatt för polisen som genast kom den hotade tiggaren till undsättning då han blivit hotad per telefon. Polisen svarade inte på frågan om deras uppfattning om vem som hotat tiggaren.

Socialdemokraternas ordförande Antti Rinne har som en del i partiets förslag till inbesparingar sagt att vindkraftsstödet för nya vindkraftsprojekt ska skäras ned kraftigt (fri översättning från finska medier). Detta är fakta.

Chefredaktör Niklas Lampi påstår i sin ledare att jag skulle säga en sak i valrörelsen till riksdagen, men i den åländska politiken inte agerat i samma anda. De argument Lampi lägger fram för sin tes är ytterst tunna.

Östersjön är ett av de mest förorenade haven i världen, på grund av det mycket dåliga läge den ligger i. Östersjön är omringad av land, och väldigt liten förbindelse med världshaven, vilket leder till att alla utsläpp stannar kvar länge.

Det tog bara 24 timmar mellan den braskande förstasidan med stora rubriker, där jag anklagades för jäv, till följande dags artikel där det med betydligt mindre text konstateras att jag inte är jävig i fråga om det faktum att min bror varit budgiva

Under riksdagsvaldebatten i TV 24 påstår Mats Perämaa (Lib) att SDP:s ordförande Antti Rinne under nästa mandatperiod är villig att skära ner vindkraftsstödet till Åland.

Viveka Eriksson (Lib) talar i en insändare om hur partierna i regeringen är splittrade i frågan om ordningslagen. Hur är det i hennes eget parti?

Svar till Runa Lisa Jansson. Kvinnors pensioner är en mycket viktig fråga och som jag har lyft på varje besök den liberala listans besök ute i kommunerna.

Fler insändare