Vill du skriva en insändare? Mejla till debatt@alandstidningen.ax. Ordet är fritt, men texter som strider mot lagar eller de pressetiska reglerna publiceras inte. Även om du skriver under signatur måste namn uppges.

Vi tehymedlemmar inom psykiatriska kliniken vill bidra med våra tankar i kampen för rättvisa löner. Vi representerar en bred yrkesgrupp bestående av sjukskötare, mentalvårdare, närvårdare och ergoterapeuter.

I Ålandstidningen kunde vi den 25 november läsa att självstyrelsepolitiska nämnden slagit fast i en policy att ”finska marinens besök i åländska vatten bör upphöra helt”.

Jag har noterat civ ing Grönstrands genmäle till min insändare. Jag inser nu att cirka 30 års praktiska erfarenheter av olika typer av sjögång väger mycket lätt i jämförelse med hans mycket imponerande teoretiska kunnande.

De ekologiska odlarna talar för sin sak i en insändare i onsdagens tidning efter att debatten åter väckts av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) som menar att maten inte kommer att räcka till om all odling i världen skulle vara ekologisk och skörd

Med förvåning läser jag en insändare från ledande liberaler, där bland annat jag påstås ha pekat finger mot liberalerna och inte tar mitt ansvar.

Läste fredagens Ålandstidningen att Högskolan på Åland ska satsa mer på sjöfartsutbildningen med ett nytt simulatorcenter.

Nu känns det verkligen som landskapsregeringen fokuserar på fel saker i den pågående vårdstrejken.

I den hätska kampanj som nyligen pågått mot ekologiskt jordbruk i Sverige och som för övrigt brukar poppa upp med jämna mellanrum, har det framhållits många argument som inte håller men som säkert fått en del osäkra att åter börja tvivla på fördel

Det har förekommit uppgifter i media om att ÅHS har vidtagit åtgärder som riskerar att öka distansen mellan ÅHS som arbetsgivare och Tehymedlemmarna som är uttagna i strejk. Med anledning av detta vill vi kommentera följande:

Näringsministern, Fredrik Karlström, gick tidigt ut med att han ville ha ytterligare 1.000 mjölkkor på Åland. Det låter kanske bra som en medveten satsning på lantbruket, men tyvärr slår en sådan specifik satsning fel mot hela näringen.

Pågående strejk är den tredje under vår tid. Har de tidigare strejkerna lett till rättvisare lönesättning? Svar nej! Varför är vi fortfarande villiga att kämpa? Vi går ju ändå snart i pension.

Stadsstyrelsens ordförande säger i Ålandstidningen, den 21 november, att man i stadsstyrelsen inte är eniga om vilken kandidat man ska föreslå som ny stadsdirektör, ochpå grund av att röstningen i stadsstyrelsen sker med ett öppet omröstningsförfa

Debatten om sjukvårdarnas löner har främst varit mellan arbetsgivare och arbetstagare. Men låt mig som patient ha en åsikt i frågan.

Fyra av Ålands Framtids politiker påstår att stadsstyrelsen skulle underkänna hela rekryteringsprocessen av ny stadsdirektör och att det materialet blir offentligt enbart på grund av stadsstyrelsens beslut.

Fler insändare